Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod knizkynapredaj » Sob Dec 04, 2010 9:23 pm

Kontakt: knizky.napredaj@gmail.com

1001. M. Lacko: Svätý Cyril a Metod
1002. A. Sládkovič: Sobrané básne
1003. F. Tomášek: Pedagogika )pro vychovatele a rodiče)
1004. Sestra M. Anna od Ježíše: Anna od Ježíše
1005. G. Gecse – H. Horváth: Malý lexikón Biblie
1006. A. Duval: Prečo bola noc taká dlhá (vyznanie speváka – jezuitu Luciena A. Duvala)
1007. Evanjelický funebrál aneb sbírka písní nábožných (1870)
1008. T. Dajczer: Rozjímaní o víre
1009. E. Hemingway: Starec a more
1010. J. Philippe: Volám ťa žiť
1011. J. Piper: Božia zvrchovanosť v kázaní
1012. Kol.: Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu
1013. Ján Pavol II.: Ježiš Nazaretský
1014. P. Olekšák – M. Marťák: Ján Maga, katolícky kňaz a publicista
1015. Kol.: Pápež prichádza k nám (21.-22.4. 1990)
1016. Ján Pavol II.: Ako v sebe objaviť Božie povolanie
1017. Ján Pavol II.: Najdrahšej mládeži
1018. M. Quist: Tvojimi očami
1019. W. Hunnermann: Svätý Martin – rytier milosrdenstva
1020. Prameň z Boha
1021. J. Graubner: Proste Pána žně
1022. G.A. Maloney: Aby vaša radosť bola úplná
1023. Vám, moji najlepší (myšlienky Jána Pavla II.)
1024. Kol.: Žartujme a tešme sa (vtipy)
1025. Láska a múdrosť (myšlienky európskych svätcov)
1026. Naplň si srdce (myšlienky o radosti)
1027. M.F. Powersová: Knižka životných inšpirácií
1028. Kol.: Záblesky života (postavy, ktoré ešte hovoria)
1029. I. Haasová: Ostatní děti smějí všechno (výchova detí od 3 do 11 rokov)
1030. A. Pilát – O. Ušák: Vreckový atlas húb
1031. B. Guntherová – Haugová: Brigita Švédska (veľká mystička 14. Storočia)
1032. W. Kasper: Dogma pod Božím slovem
1033. J. Heske: Hnutie Svetlo-život na Slovensku
1034. P. Gálik: Murphyho zákony pre školákov
1035. A. R. Hofmeyr: Překročit násilí
1036. Š. Senčík: O postoji k súkromným zjaveniam
1037. J. Neugebauer: Farnost dnes a zítra
1038. J. Aubry: Poď za mnou
1039. V. Bernadot: Matka Božia v mojom živote
1040. E. Górecki: Cirkev se uskuočnuje ve farnosti
1041. A. Grun: Modlitba jako setkání
1042. C.B. de Gasztold: Modlitby z korába
1043. T. Virgo: Vychutnávat Boží milost
1044. G.F. Svidercoschi: List spolužiakovi (mimoriadna história židovského spolužiaka Karola Wojtylu)
1045. T.H. Green: Otvoriť sa Bohu
1046. M. Marsch: Uzdravení skrze víru
1047. Ch. Lubichová: O rodine
1048. Ch. Lubichová: Slovo proměňované v život (komentáre k Písmu)
1049. L. Mundy: Buh není samotář (duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem)
1050. O. Lardon a kol.: Most k životu
1051. V. Borská: Opřít se o vítr
1052. M. Nowak: Žít mši svatou
1053. B. Bright: pôst, modlitba a prebudenie
1054. Konkordance
1055. Františkánské prameny II.
1056. N. Cummins: Osvobození k radosti
1057. R. Gräf: Áno, Otče
1058. B. Milne: Skúmanie pravdy
1059. W. Hunnermann: Farář světa(životopis bl. Jána XXIII.)
1060. O.Štampach – M. Pribula: Nádej a riziká siekt a nových náboženských hnutí
1061. m. Hromník: Tretia návšteva pápeža Jána Pavla na Slovensku
1062. D.J. Hassel: Radikálna modlitba
1063. H. de Lubac: Katolicizmus
1064. Ľ. Pekarčík: Pravidlá kresťanského správania
1065. M. Jalčák: Indiáni I. (45 príbehov pre deti)
1066. K. Pakovci: Boh sa pyšným protiví
1067. S. Chelemendik: Superslovák Vladimír Mečiar
1068. S. Chelemendik: Európa alebo Mečiar (moc utópií a utópie moci)
1069. J. Klotzová: Boh sa prihovára k duši
1070. Y. J. Congar: Za Církev sloužící a chudou
1071. R. Abeln – A. Kner: Jak se vyrovnám se stářím?
1072. G. von Le Fort: Věčná žena
1073. Už nemusím mlčať (10 rokov v kubánskom gulagu)
1074. J.Ch. Korec: Úvahy o človeku I.
1075. J.Ch. Korec: Úvahy o človeku II.
1076. W. Stinissen: Cesta vnítřní modlitby
1077. J. Vrablec: Obnova v Duchu Svätom
1078. Ch. Lubichová: Meditácie
1079. F. Refatto: Nový člověk, nová píseň
1080. Matka Tereza – brat Roger z Taizé: Marie Matka smíření
1081. B. Reedová: Pane, sama to nezvládnem! (meditácie pre osamelé matky)
1082. D. Máčeková: Život so mnou nie je ťažký
1083. D. Hermant: Boží znamení
1084. D. Auzenet: trinásť zastavení lásky
1085. A. Šuránek: Adorace
1086. Kol.: Naša národná svätyňa – bazilika v Šaštíne
1087. M. Hromník: Dôkladné sptovanie svedomia
1088. J. Gič: Vieroučné rozdiely
1089. F. de Lazzari: Tajomstvá františkánskeho života
1090. M. Machovec: Svätý Augustín
1091. J. Guitton: Dialógy s Pavlom VI.
1092. R. Bubik – J. Dunn: 60 dnu pro Krista
1093. B. Říský: Tajemství člověka (duchovní cvičení)
1094. G. Smalley – J. Trent: Požehnanie
1095. K. Szabó: Racionálny chov sliepok
1096. J. Vrablec: Tri žiarivé charizmy v našej službe
1097. E. Bindáč: Inteligencia vpred!
1098. E. Hleba: Spišská Kapitula – Prameň viery, literatúry a kultúry
1099. V. Eliášková: Pani M
1100. M. Liptovská: Srdce v Srdci
1101. P. Strauss: Za mostom času
1102. A. Kliman: Katolíci vo víre dnešného života
1103. Hyacinta, Miláčik Panny Márie (zostavil Mikuláš Havrilla)
1104. Ch. Lubichová: Hierarchie
1105. Š. Sandtner: Malí adorátori
1106. H. Schurmann: Duch dává život
1107. Sv. Cyprián: O jednotě Církvě
1108. J. Porubčan: Rozprávanie o exercíciách
1109. K. Kmeťko: Kristovým bojovníkom
1110. Lectio divina (Praktická metóda čítania Svätého Písma
1111. M. Pažítka: Staré hory a iné pútnické miesta
1112. Kol.: Poselství paní všech národu
1113. H. Fiebigová-Siváková: Všade ťa vidím
1114. R. Guardini: O posvátních znameních
1115. M. D. Molinie: Znovuzrodenie
1116. E. Bianco: Nestačí ich milovať
1117. A. M. Canopi: Evangelium nového života
1118. E. Tardif: Ježiš je Mesiáš
1119. P. Janáč: Božie Slovo v živote kresťana
1120. A. Pierre: Nic než láska
1121. A. L. Balling: Každý den je malým světlem
1122. P. Janáč: Keď žiť je Kristus
1123. S. Novák: Milníky života (katechéza – výklad Desatora pre mladšie deti)
1124. A. Opatrný: Pastorace v postmoderní společnosti
1125. Kongregácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske
1126. T. Ivančic: Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
1127. Ch. Lubichová: Modlit se jako andělé (myšlienky zo spisov)
1128. A. Honek: Žijem vo viere v Božieho Syna
1129. J. Vrablec: Aj ty hľadáš šťastie?
1130. W. Busch: Spoveď pri Verdune
1131. D. Grippo: Co dělat s pocitem osamělosti
1132. J. Escrivá: Svätý ruženec
1133. J. Escrivá: Cesta
1134. J. Escrivá: Brázda
1135. J. Escrivá: Vyhňa
1136. P. Dydycz: Povolaný z kraja Podlasie... (Bl. Honorat Kozminski – kapucín)
1137. Ž. Kustič: Vlado a Domagoj
1138. A. L. Balling – J. Hopfgarten: K Bohu vede mnoho cest
1139. O. Jeroným: Umění naslouchat
1140. O. Jeroným: Protože navždy trvá dlouho
1141. G. Karssenová: Jen obyčejná žena
1142. G. Ghiglione: Týždeň s Máriou z Nazareta
1143. F. Tomášek: Ze školy do života
1144. C. Bensi: Zustávejte v pokoji
1145. J. Jorgensen: Zážitky pútnika
1146. F. Blachnicki: Pohľady vo svetle milosti
1147. J. Durych: Boží bojovníci (náboženské eseje)
1148. C.M.Martini: Ako sa naučiť modliť
1149. H. Urs von Balthasar: Trojitý veněc
1150. J. Hrbata: Písně království
1151. Kol.: Lectio Divina (Ako čítať Sv. písmo)
1152. M. Richterová - Mozaika radosti I.
1153. M. Richterová - Mozaika radosti II.
1154. J. Jurko - Denná cesta k Otcovi - príbehy na každý deň
1155. M. Schlesinger - Iný pohľad
1156. M. Schlesinger - Kroky k svetlu
1157. M.Schlesinger - Potrebuješ skutočnosť
1158. M. Schlesinger - Východisko z beznádeje
1159. M. Schlesinger - Počúvaj a konaj
1160. kol. : Nikdy sa nevzdávaj - príbehy
1161. Kol. Život je zaujímavý (15 povzbudzujúcich kapitol zo života)
1162. W. Breinholst - Ako sa život zahráva / Byť či nebyť
1163. W. Breinholst - Mama je najlepšia na svete / Pozri mami, pozri oci
1164. F. Sheen - Myšlienky na každý deň
1165. A. Grún - Myšlenky na každý den
1166. A. Grún - Umenie šťastne žiť
1167. A. Grún - Hľadanie vnútornej rovnováhy
1168. A. Grún - Malá kniha o šťastí
1169. A. Grún - Anjeli pre život 19. A. Grún - Eucharistia
1170. A. Grún - Spiritualita stvoření
1171. W. Busch - 365 x On
1172. A. Pronzato - Pre radosť do každého dňa - každodenné zamyslenia
1173. A. Pronzato - Krížová cesta hriešnika
1174. M. Quist - Búh mě čeká
1175. Perly ducha - zbierka citátov a aforizmov
1176. J. Hlouch - Minutěnka - každodenné zamyslenia
1177. R. Ondruš - Blízki Bohu i ľuďom
1178. A. Hlinka - Každý sa môže zmeniť
1179. A. Hlinka - Slovo do týždňa 1
1180. A. Hlinka - Slovo do týždňa 2
1181. A. Hlinka – Slovo do týždňa 3
1182. A. Hlinka - Slovo do týždňa 4
1183. A. Hlinka - Ježiš na dosah ruky
1184. A. Hlinka - Ozvena slova 1
1185. A. Hlinka – Ozvena slova 2
1186. A. Hlinka – Ozvena slova 3
1187. A. Hlinka – Ozvena slova 4
1188. A. Hlinka – Ozvena slova 5
1189. A. Hlinka – Ozvena slova 6
1190. J. Doubrava - Mozaika lásky - myšlienky
1191. J. Doubrava - Mozaika hledání - myšlienky a podnety
1192. A. Paulíny - Pokračovatelia dedičstva
1193. A. Paulíny - Umenie žiť
1194. A. Paulíny - Víťazstvá mladých
1195. A. Paulíny - Kariéra svätých
1196. Ján Pavol II. - Milovanému slovenskému národu
1197. Ján Pavol II. - Prekročiť prah nádeje
1198. kol.: Modlitby, meditácie a spevy sveta
1199. B. Matheis - Hor sa na leva - príbehy a zamyslenia
1200. R. Holčáková - Šťastie? Smola? Kto vie.. - príbehy
1201. L. Cerrito - Z Boží kanceláře
1202. F. Dancák - Tak Boh miloval svet
1203. F. Dancák - Verím v príkladoch
1204. F. Dancák - Slúžiť a pomáhať
1205. F. Dancák - Mária
1206. F. Dancák - Na každý deň jeden
1207. C. Carreto - Kráčajme po ceste lásky - každodenné zamyslenia
1208. M. Rossler - Objav radosť - príbehy
1209. T. Zukič - Zastav se
1210. O naději s Marie Svatošovou
1211. Náhody a náhodičky s Marie Svatošovou
1212. D. Hevier - Chcete byť šťastní? Opýtajte sa ma ako na to
1213. S. Hahn - Bože, buď milostivý
1214. S. Hahn - Otec, čo plní sľuby
1215. R. Beltour - Setkání s Philem Bosmansem
1216. Don Richardson - Dieťa pokoja
1217. J. Dobson - Emócie, dá sa im veriť?
1218. J. Augustyn - Mladosť
1219. J. Augustyn - Čtvrťhodinka úprimnosti
1220. M. Kašparú - Vieromer
1221. M. Kašparú - Malý kompas viery
1222. J. Powell - Kto prvý hodí kameňom?
1223. J. Graz - Príbeh lásky
1224. kol.: Príbehy stratených existencií
1225. J. McDowell - Viac ako tesár
1226. M. Scanlan - Vnútorné uzdravenie
1227. H. de Joyeux - Přichází puberta
1228. C. Hišem - Škola života
1229. E. Zeller - Haló. si tam?
1230. Ľ. Hlaváč - Svetlo vo tmách
1231. N. Stryczinski - Moji veľkí priatelia
1232. L. Grignion - O pravé mariánské úctě
1233. C. Keating - Čomu skutočne veria katolíci
1234. S. di Forres - Kto je pre nás Mária
1235. R. Cantalamessa - Výstup na vrch Sinaj
1236. R. Martin - Hlad po Bohu
1237. Sestra Lucia hovorí o Fatime
1238. W. Trobisch - Měl jsem rád jedno Děvče
1239. L. Cian - Zrodení pre let
1240. P. Madrid - Prekvapila ich pravda
1241. M. Laetitia - Tajemství radosti
1242. J. Groeschel - Kňaz naveky
1243. Langhauer - Čo bude s týmto svetom?
1244. F. Gullen - O mlčění
1245. M. macial - Urobím z vás rybárov ľudí
1246. H. Festig - Stretnutie s Adolphom Kolpingom
1247. J. Korec - Zďaleka a zblízka
1248. A. Štiavnický - Milovať bez lásky a sexu - 111 otázok biskupovi Balážovi
1249. M. McReady - Stratené Božie deti
1250. J. Piper - Božia zvrchovanosť v kázaní
1251. Salvo - Modlitba
1252. K. Hupková - Etiketa
1253. Geiger H. – Donat H.: Rozhovory o kresťanskej výchove, Bratislava: Lúč 1997, 93 s.
1254. F. Motto: Výchovný systém Jána Bosca, Bratislava: Vyd. Don Bosco 2005, 168 s.
1255. J. Ch. Korec: K manželstvu a rodine, Bratislava: Lúč 1990, 308 s.
1256. Rozinajová, H.: XX a XY (o láske, sexe, manželstve a rodičovstve), Martin: Osveta 1989, 248 s.
1257. M. Marušiak: Súčasné problémy rodiny a manželstva, Bratislava: Vyd. Politickej literatúry 1963, 214 s.
1258. M. Klímová-Fugnerová: Naše dieťa, Bratislava: Obzor 1965, 400 s. + 48 s. prílohy
1259. W. Hofsummer: Strom manželstva, Bratislava: Lúč 1999, 96 s.
1260. F. Chorvát – J. Orlík: Za rodinné šťastie, Martin: Osveta 1988, 302 s.
1271. G. Calvo: Ruka v ruke, Bratislava: Hnutie kresťanských rodín 2002, 186 s.
1273. Manželská čítanka, Olomouc: MCM 1991, 148 s.
1274. Ch. West: Radostná zvesť o sexe a manželstve, Bratislava: Redemptoristi 2007, 216 s.
1275. M. Matoušek: První rok dítěte, Praha: Avicenum 1990, 238 s.
1276. W. Trobisch: Láska je cit, kterému se máme učit, Brno: Náděje 1997, 30 s.
1277. J. Káňa: Manželství od Boha nám dané, Bítov: AMIMS 2006, 52 s.
1278. T. Malý: Ty a on; ty a ona, Rím: Křesťanská akademie 1979, 240 s.
1279. D. Freemanová: Manželská kríza, Martin: Osveta 1992, 274 s.
1280. J. Kamas: Vyhasnuté spolužitie, Prešov: Vyd. M. Vaško 1994, 96 s.
1282. V. Barták: Rozhovory pred manželstvom, Bratislava: Vyd. polit. lit. 1967, 246 s.
1283. B. Britten: Láska a manželstvo, Bratislava: Slov. evanj. Stredisko pre masmédiá 1996, 68 s.
1284. B. Britten: Učíme sa radostne spolu žiť, Bratislava: Slov. evanj. Stredisko pre masmédiá 1997, 104 s.
1285. V. Bianco: Rodičia, na slovíčko
1286. S. Prítrská: Úvahy o dare života, Bratislava: HKSM 1996, 66 s.
1287. J. Augustyn: O láske, manželstve a rodine, Trnava: Dobrá kniha 2006, 136 s.
1288. 20 let manželských setkání; Sborník konference na téma potřeba a možnosti podpory manželství a rodiny v současnosti, Brno: YMCA 2009, 40 s.
1289. M. Kozakiewicz: Takmer dokonalé manželstvo, Bratislava: Smena 1979, 210 s.
1290. K. Nedoma a kol.: 3 úvahy o manželství a rodičovství, Praha: SZN 1964, 134 s.
1291. K. Přímý: Manželství, Praha: Pragotisk 1948, 198 s.
1292. J. Pavol II.: Úvahy nad encyklikou Humanae Vitae (manželská morálka a spiritualita), Brno: Cesta 1991
1293. L. Kubíček: Velké tajemství (manželství jako umelecké dílo), Olomouc: Matica Cyrilometodejská 2001, 56 s.
1294. L. Simajchl: Láska pod lupou (příprava na manželství), Bítov: AMIMS 2005, 56 s.
1295. Ch. Meves: Abeceda šťastného manželstva, Trnava: Dobrá kniha 1999, 104 s.
1296. F. Pávek – J. Prchal: ... aby naše manželstvo bolo šťastné, Bratislava: Práca 1962, 176 s.
1297. Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství, sborník přednášek, Olomouc: Centrum pro rodinný život 1990, 142 s.
1298. G. B. Eager: Jak přivádět děti ke Kristu, Praha: Samuel 1996, 106 s.
1299. Otázky o láske a živote, Trnava: Dobrá kniha 1999, 160 s.
1300. Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske (výchovné smernice), Trnava: SSV 1997, 62 s.
1301. H. Terler: Medžugorie v obrazoch
1302. J. E. Rink: Praktická pedagogika
1303. J. Čarnogurský: Väznili ich za vieru
1304. Kol: Liptovský Ján
1305. Š. Senčík: Piergiorgio Frassati
1306. V. Vendrinský: Vyvolení a ponížení (bájky)
1307. L. Kubíček: Zapaluji?
1308. L. Kubíček: Oslovuji?
1309. L. Kubíček: Přitahuji?
1310. F. Grufik: Turzovka – slovenské Lurdy
1311. D. Wider: Poďte k prameňom
1312. J. Křivohlavý: Poslední úsek cesty
1313. Kol.: Sociologický slovník
1314. F. Heer: Bohatší život
1315. G. Reitor: Svědek víry v koncentračnem tábore
1316. Brat Roger: Láska nad všetku lásku
1317. Š. Senčík: Zefirín Jimenez Malla – prvý blahoslavený Róm
1318. A. Vacval: Verná snúbenica (Sv. Agnesa)
1319. J. Ratzinger: Služobníci vašej radosti
1320. P. Hudák: Dotyk radosti (o víťazstvách lásky)
1321. A. Kováč: Utrpenie v knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizme
1322. V. Schauber – H.M. Schindler: Rok se svatými
1323. C.M.Lakottová: Klauzúra
1324. H.Hagen: Na slovíčko, pán doktor
1325. W. Trobisch: Dva středy však jeden kruh
1326. Kol: Ideme k Otcovi
1327. F. Olgiati: Pošta kocúra
1328. J. Chata: Ohnisko lásky
1329. R. Hession: Cesta kříže
1330. G. Bernanos: Rozhovory karmelitánek
1331. V. Judák: Dar všedného dňa
1332. P. Darcy: Óda pro Sáru
1333. Kol.: Privádzame dieťa ku Kristovi (príprava na prvé sv. prijímanie; príručka pre rodičov)
1334. Ján Pavol II.: Apoštolský list chlapcom a dievčatám celého sveta
1335. P. Janáč: Liturgia v našom živote
1336. T. Forrest: Ježiš ma uzdravuje
1337. Kol.: Biskupská synoda o Európe
1338. S. Košč: Sociálna agenda Cirkvi
1339. E. Modersohn: Z mojej domácej lekárničky
1340. D. Bonhoeffer: Následování (výklad kázaní na Hoře)
1341. Kol.: Modlitby zvlášte pro trpící
1342. M. Jančová: Rozprávky starej matere
1343. J. Beňo: Ondrej Ondrejko a zeleň kráľ
1344. Kol.: Ve škole Mariině
1345. A. Purm: Putování za hlasem Božím (sv. Kelement Maria Hofbauer)
1346. Z. Podlejski: Soľ zeme a svetlo sveta (svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II.)
1347. Sv. Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení
1348. G. Gebhardtová: Od pěti do pětadvaceti
1349. A. Záň: Z večných prameňov
1350. O. Wilde: väzenská balada
1351. A. von Speyr: Eliáš
1352. j.de Broucker: Helder Camara
1353. M. Cravenová: Slyšel jsem sovu zavolat své jméno
1354. O. Hallesby: Prečo som kresťanom
1355. G. Schinle: S Lukášom o Kristovi
1356. D. Slováková – K. Bobríková: Gramatika nemčiny v kocke
1357. časopis Filozofia číslo 1-10/2006
1358. časopis Filozofia číslo 1-10/2003
1359. časopis Slovenská hudba (revue pre hudobnú kultúru) – 6 čísel z rokov 2003-2004
1360. časopis Souvislosti (revue pro křesťanskou kulturu) – 4 čísla z rokov 1990-1991
1361. A. Dermek: Sedembolestná
1362. P. Job: Tebe slovenská spieva krajina
1363. G. Mesežnikov a kol.: Slovenské voľb ´06 (výsledky, príčiny, súvislosti)
1364. G. Mesežnikov a kol.: Slovakia 2005
1365. J. Hubeňáková: Eucharistia, počúvam...
1366. F. Sheen: Hore srdcia
1367. Kol.: Kvetinky sv. Hanibala Máriu di Francia
1368. F. J. Sheen: Teológia
1369. W. Busch: Ježíš náš údel
1370. T. Bosco a kol: Priekopníci lepšieho sveta
1371. E. Petersová: Neberte stopárov
1372. I.M.Sadoveanu: Koniec stotočia v Budapešti
1373. K. Tilmann: Denně se modlit – ale jak?
1374. G. Simenon: Donadieuova závět
1375. J. Koláček: Martin Středa
1376. Kol.: Jiří Bar
1377. Kol.: Súzvuk I. (aktivity členov prešovského hudobného spolku Súzvuk)
1378. P. Kyrmezer – J.T. Mošovský: Baroková literatúra – Komédie
1379. R. Laurentin: Život svaté Bernadety
1380. sv. T. z Lisieux: Autobiografické spisy
1381. P.J. Šafárik – J. Kollár – J. Hollý: Tatranská múza (výber z poézie)
1382. T.J. Bahounek: Kde má Európa srdce
1383. T. Malý: Ze školy do života
1384. B. Willke – J. Willke: Človekom od počatia
1385. R.E. Brown: Biblia (101 otázok a odpovedí)
1386. J. Šuppa: Byť Kristovým kňazom (exercície pre kňazov)
1387. J. Hubeňáková: Boh je láska (Pobožnosti krížovej cesty)
1388. j. Doubrava: Mozaika hledání
1389. J. Doubrava: Mozaika lásky
1390. J. Schrivers: Ježíšovo poselství knězi
1391. F. Sheen: V plnosti času
1392. M.P. Gallagher: Listy o modlitbe
1393. R.E. Rogowski: Mystika vrchov
1394. P. Janáč: Modlitba rodiny
1395. Pavol VI. Humanae vitae (encyklika)
1396. sv. Ch. de Foucald: Boh je láska
1397. M. Orel: Ftákoviny
1398. Š. Vrablec: Som adorátor
1399. kol.: Anekdoty o ženách
1400. J. Havelka: Rozmlouvej s Bohem
1401. M. Dunda: To promodlím
1402. M. Dunda: Sedm kajících žalmú
1403. J. Peňáz: Rozjímavý ruženec (včetně tajemství světla)
1404. J. Bunčák: Humor spod kazateľnice
1405. F. Jurčovič: Smiať s azakázané?
1406. M. Pujmanová. M. Blahynka
1407. M. Pujmanová: Vyznání a úvahy
1408. Kol.: Chcem sa, Bože dobre vyspovedať
1409. V. Pozner: vzpomínky na Gorkého
1410. A. Frossard: Boh v otázkach dnešného človeka
1411. J. Belička: Abeceda krížovkára
1412. Rozsievač perál (zborník Gorazdovi Zvonickému k 60.-ke a 25.-mu výročiu kňazstva)
1413. L.N. Jégé: Kuruci a iné rozprávky
1414. J. Peťovský: Nebo – peklo raj (anekdoty)
1415. Ľ. Pekarčík: Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtaššáka
1416. Kol.: Katechizmus Katolíckej Cirkvi
1417. J. Luscoň: Dobrodružstvo života (učebnica katolíckeho náboženstva pre 9. Ročník ZŠ)
1418. A. Murínová: Ako ďalej žiť (učebnica katolíckeho náboženstva pre 8. Ročník ZŠ)
1419. E. Porubská – V. Grundlerová: Francúzsko-slovenský slovník
1420. Ilustrovaná Biblia
1421. G. Ausina – L. Prodomi: Lurdy (Život Bernadety; Zjevení, Svatyně)
1422. E. Mazurová a kol.: Nová kuchárka
1423. Kol.: Pápež Ján Pavol II. – Praha – Velehrad – Bratislava 1990
1424. U. Marc: Veru nie tak ako u zbojníkov
1425. U. Marc: Znovu u zbojníkov?
1426. U. Marc: Kráľovo tajomstvo
1427. K. Kirbergerová: Čo je to láska?
1428. M.Kašparu: Vieromer
1429. M.Kašparu: Sedmero zastavení u klíčové dírky
1430. T.Řehák: Sex:šľahačka na torte
1431. T. Lasconi: Keď mi viera lezie na nervy
1432. L. Csontos: Na slovíčko, Sylvia
1433. L. Csontos: Rozhovory so Sylviou
1434. J. Gusič: Kristova výzva veľkodušným
1435. R. Cantalamessa: My ohlasujeme ukrižovaného Krista
1436. J. Šuppa: V dnešný večer, Pane I., II.
1437. Kol.: Mám problém
1438. A. Fattori: Príbeho Nového zákona
1439. J. Svetlíková: Prvá pomoc pri citových traumách
1440. Miriam, prečo plačeš? (utrpenie žien po potrate)
1441. A.L.Balling – J. Hopfgarten: Následuj mně!
1442. J. Laciga: Vysoké Tatry, severný Spiš (45 peších turistických trás)
1443. J. Jurko a kol.: Katechizmus Katolíckej Cirkvi v 50 témach
1444. J. Jurko a kol.: Testy ku katechizmu Katolíckej Cirkvi
1445. Katechizmus (učebnica rím.kat. náboženskej výchovy)
1446. J. Augustyn: Terapia a pastorácia
1447. Sr.M. de la Croix: Hlas z druhého sveta
1448. M. de Seegur: A peklo predsa jestvuje ...
1449. M. Havrilla: Tvoje dni sú spočítané
1450. G. Ghihlione. Týždeň s Ježišom z Nazareta
1451. J. Luscoň: A tak klopem na nebeskú bránu (spytovanie svedomia pre mladých ľudí – ale nielen pre nich)
1452. Kol.: Za svetlom (dejiny spásy v Starom zákone)
1453. J. Tarnawski: Listy o povolaní
1454. G. Puccellato: Blahoslavení čistí
1455. T. Lasconi: Adolescenti pred zrkadlom
1456. G. Ghiglione: Dar pre všetkých
1457. kol.: Od drogy ku Kristovi (história dievčaťa Hippie)
1458. Nádej pre každého (Evanjelium podľa Jána v modernom jazyku)
1459. K. Lamplmairová a kol.:: Dala jsem jí jméno Nadine (k problematike pred potratom a po ňom)
1460. A. L´Arco: So srdcom na dlani
1461. D. Heller: V siedmom nebi (deti píšu Bohu)
1462. G. Gilbert: Ruženec, modlitba pre mladých
1463. Kol.: Sešli světlo své (kniha modlitieb a meditácií)
1464. E.M. Riedelová: Neplačte, smrť nie je smutná
1465. E. Dudláková: Bez čakárne u psychiatra (z poradenskej činnosti)
1466. M. Rivest: Mať tak krídla (zvesť o sexe, láske a čistote)
1467. Kol.: Falošné predstavy o Bohu
1468. M. Glombová: Svätá omša
1469. J. Šuppa: Hľadajte dobrú cestu
1470. R. Kopinec: Veľká drobcova kniha o povolaní
1471. A. Giraudo: Píšem vám, mladí
1472. Ch. West: Radostná zvesť o sexe a manželstve
1473. J. Augustyn: O láske, manželstve a rodine
1474. J. Eldredge – S. Eldredge: Očarujúca
1475. Kol.: Ty si Mať dobrotivá
1476. Kol.: Všetky deti sú dobré (príbehy písané srdcom)
1477. M. Szentmártony: Svet mladých
1478. J. Powell: Láska bez podmínek
1479. J. McDowell – B. Hospetler: Nenechávaj si mozog pred dverami
1480. A. Puss: Love story a skutočný svet
1481. W. Trobisch: Láska je cit, kterému se máme učit
1482. A. M. Baggio: Eros sila lásky
1483. S. Angus: Vzťahy, sex, AIDS
1484. Kam mladý človek? (katechizmus pre dospievajúcu mládež)
1485. K. Roháčková: Ako prejsť pole ružovej príťažlivosti
1486. A. Mátel: Rozhodujúca je láska
1487. J. Kašparu: Hovory o sobě
1488. R. Korner: Miluješ ma?
1489. J. Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca
1490. G. Ghiglione: Tajomstvo srdca
1491. D. ANge: Tvoje telo je stvorené pre lásku
1492. J. Luscoň: A toto viete?
1493. J. Luscoň: Podaj mi ruku
1494. J. Luscoň: Tak, to som ja?
1495. J. Luscoň: Pohľad dopredu
1496. S. Rougier: Zaves svoj život na hviezdu
1497. W. Trobisch: Vzali sme sa
1498. A.B. Slavomír: Sila ideálu
1499. P. Hudák: Ďakujem, že si
1500. V. Montana: Pôstne zamyslenia pre manželov
1501. Kol.: www. Hľadajú sa priatelia (ako objaviť človeka, ktorý by ma miloval)
1502. T. Lasconi a kol.: Zamilované srdce
1503. P. Bosmans – Z lásky pre teba
1504. P. Bosmans – Nezabúdaj na radosť
1505. P. Bosmans – Mám ťa rád
1506. P. Bosmans – Daruj úsmev
1507. L. Simajchl: Dospívání (príprava ku sviatosti birmovania)
1508. L. Simajchl: Stáří
1509. K. Poláček: Dozrievaš v láske
1510. Sv. Ján Bosko: Charizmatický svätec – Detstvo
1511. Sv. Ján Bosko: Charizmatický svätec – Mladý kňaz
1512. Sv. Ján Bosko: Charizmatický svätec – S chlapcami
1513. R. Čanaky: Čertova kuchyňa a ranné zamyslenia
1514. A.Grun: Myšlenky na každý den
1515. L. Kubíček: O slobode
1516. L. Kubíček: Život – největší umelecké dílo
1517. K. Rahner: Boh sa stal človekom (vianočné meditácie)
1518. T. Ivančic: Chcem vás naučiť modliť sa
1519. J. Šuppa: Pán ma povolal
1520. J. Porubčan: Z kostolnej nástenky
1521. Sv. A. Liguori: Zachránilo nás Dieťa
1522. Novéna k pátrovi Viktríciovi Weissovi
1523. E. Steinová: Myšlenky a dopisy
1524. Ján Pavol II.: Slová na cestu (výroky básnika, človeka a pápeža)
1525. Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej
1526. J. Kamenistý: Slová o modlitbe
1527. Brat Efraim: Paradoxní Buh
1528. Počúvaj, čo hovorí Láska (myšlienky Matky Terézie)
1529. E. Trpin: Chlieb Šťastia
1530. A. Paulíny: Umenie žiť
1531. J. Haas: Iba dnes (Dekalóg pokoja Jána XXIII.)
1532. L. Kubíček – Božia vôľa – zbožná fráza?
1533. V. Fischerová: Značky na prázdninovej ceste
1534. J. Rybár: Výber z najkrajších modlitieb sveta
1535. E. Lemaitre – D. Lemaitre: Zmysel pôstu
1536. A. Liguori: Nevyhnutnosť modlitby
1537. Božia vôľa nadovšetko (výroky bl. Pátra Arnolda Janssena
1538. T. Zukič: Zastav se
1539. sv. Terézia z Lisieux: Iba láska ..
1540. sv. V. Pallotti: Myšlienky na každý deň
1541. O naději s Marii Svatošovou
1542. sv. Terézia z Lisieux: S Terezkou každý deň
1543. T. Philippe: Pre ozajstnú radosť
1544. J. Hrabat: Cestou domú
1545. M. West: Deti slnka
1545. A. Grun: Hľadanie vnútornej rovnováhy
1546. A. Paulíny: Vetvičky
1547. A.Iacoberly: Život svätej Kláry z Assisi
1548. J. Mrocek: Tajomstvo starej korytnačky
1549. D. Dian – V. Judák: Každý deň so svätými I., II.
1550. Š. Beňová: Rozprávky a príbehy
1551. sv. J. Escrivá: Jít s Kristem
1552. sv. J. Escrivá: Boží přátelé
1553. N. Sparks: Svadba
1554. N. Sparks: zápisník jednej lásky
1555. J. Kamenistý: Slová o Bohu
1556. M. Rossler: Skoré uzdravenie
1557. M. Feduš: Z múdreho notesa
1558. W. Breinholst: Ako sa život zahráva
1559. J. Jurko a kol.: Ako sa bude volať?
1560. Magie, zlí duchové, satanské obřady (pastířský list toskánskych biskupú)
1561. P. Taccaliti: Se srdcem pokorným (úryvky z korešpondencie a príhovorov Jána XXIII.)
1562. J. Osterwalder: Rozprávaj mi o Pánu Bohu
1563. W. Howwsummer: Objav svoje krídla
1564. P. Lefebre: Veľké pravdy v malých príbehoch I., II.
1565. P. Matuška: Zázračná medaila
1566. B. Ferrero: Život je všetko, čo máme
1567. R. Holčáková: Šťastie, smola – ktovie? (príbehy okolo nás)
1568. O. Terrová: Súcit
1569. Ď. Zrakič: všetci ma majú radi, iba môj otec nie
1570. J. Swift: Gulliverove cesty
1571. Stendhal: Červený a čierny
1572. A.S. Puškin: Kapitánova dcéra
1573. E. Lonnrot: Kalevala
1574. J. Nižňanský: Bojnické kamenné dukáty
1575. T. Mann: Buddenbrookovci
1576. T. Mann: Jozef a jeho bratia
1577. A. Miller: Ohnisko nenávisti
1578. I. Vaverková a kol.: Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy
1579. J. Novák: Rodové erby na Slovensku
1580. J. Hlinka: Medailérstvo
1581. P. Hell: Poľovnícky slovník
1582. M. Mannová: Výšivky
1583. Kol.: Z našej prírody
1584. M. Kšica: Výprava za pravekým umením
1585. V. Dvořáková a kol.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku
1586. J. Tibenský: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
1587. J. Kresánek: Atlas liečivých rastlín
1588. L.N.Tolstoj: Anna Kareninová
1589. L.N.Tolstoj: Vojna a mier
1590. M. Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera
1591. J. Verne: 800 míľ po Amazone
1592. Ben Hur
1593. Ľ. Zúbek: Doktor Jesenius
1594. J. Verne: Cesta okolo sveta za 80 dní
1595. E.M. Remarque: Na západe nič nové
1596. E.M.Remarque: Víťazný oblúkJ. Powell: Riešenie hádanky o sebe
1597. J. Powell: Z pohľadu kresťana
1598. J. Powell: Prečo mám strach milovať
1599. J. Powell: Dotkol sa ma
1600. J. Augustyn: Duchovné vedenie
1601. J. Augustyn: Celibát
1602. J. Augustyn: Hluboce zraněni
1603. J. Augustyn: Učiteľ, kde bývaš?
1604. J. Augustyn: Bolo mu ho ľúto
1605. J. Augustyn – L. Slupová: Ako sa zmieriť so životom
1606. J. Augustyn a spol.: Terapia a pastorácia
1607. J. Augustyn: Mají nám co říct? – rozhovory J. Augustyna s M. Vlkom, J. Graubnerom, V- Malým,..
1608. Š. Turanský: Krehkosť duchovného povolania
1609. Kol.: Psychológia a pastorácia (príprava na manželstvo a rodičovstvo)
1610. Ján Pavol II.: Exhortácia Reconciliatio et paenitentia
1611. D. Tettamanzi: Duchovný život kňaza
1612. H. Alphonso: Osobní povolání
1613. S. Stolárik: Kňaz – svedok Božieho milosrdenstva
1614. W. Thiele: Pan Shaw a Pan Twain
1615. P. Bosmans: Kľúč šťastia
1616. J. Luscoň: Nič krajšie nepoznám
1617. J. Luscoň: Slovko do uška
1618. J. Luscoň: Presekajte sa životom
1619. F. Trstenský: Pavlov list Filemonovi
1620. M. Svatošová: Až k prolití krve (životopis L. Kubíčka)
1621. J. Šuppa: Dám vám pastierov
1622. P. Mikluščák: Kristológia
1623. J. Corley: Pootvoriť bránu k evanjeliám
1624. P.J. Matuška: Jasno vo svedomí a pokoj v duši
1625. J. Semivan: Pomáhať rásť
1626. J. Heriban: Apoštol Pavol v službe evanjelia
1627. P. Dubec: Základná škola utrpenia
1628. V. Halambek: Kvapky na srdce
1629. Kol.: Mračiť sa zakázané (19 pravidiel dobrej nálady)
1630. J. Barhoň: Zlý farář přejel hodného psa
1631. J. Barhoň: Pane faráři, já vás budu muset zabít!
1632. J. Kumpf: Usmevy Jana XXIII.
1633. G. Gilbert: Bratr Vyvržených
1634. G. Stoff: Dobré slovo u lúžka nemocných
1635. M. Kašparú: 30 prípadov alebo malé, biele, guľaté
1636. Kol.: Modlitby pri stole
1637. M. Hospodár: Pastoračné dimenzie slávenia Eucharistie
1638. V. Iver: Věty, aforismy
1639. T. Špidlík: Slyšet Boha v ranním vánku
1640. J. Mikulášek: Stříbrné vteřiny
1641. J. Durych: Svaté knězství
1642. M. Rúfus: Modlitbičky
1643. B. Cavanaugh: Kolik váží sněhová vločka
1644. B. Cavanaugh: Malé příběhy
1645. B. Cavanaugh: Kup si los
1646. B. Cavanaugh: Kam patří mořské panny? a jiné příběhy
1647. Brat Šavol: Za múrmi kláštora
1648. Rúženec se svatým J.M. Vianneym
1649. F. Saleský: Filotea
1650. Kol.: Zrnká hlúposti
1652. A. Pereira: Myšlenky a modlitby
1653. M. Šuráb: Radosť z rozprávania
1654. O radostech lidské duše s Maxem Kašparú
1655. T. Marný z Bludovic: A přece se točí...
1656. J.A.Feehan: Na straně andělú
1657. Modlíme sa slovami Svätého Písma
1658. Aforizmy Stana Radiča
1659. T. Kempenský: Nasledovanie Krista
1660. J. Jarab – J. Vrablec – Ľ. Stanček: Choďte aj vy do mojej vinice I., II.
1661. Don Bosco na každý deň
1662. A.Akimjak: zhudobnené vešpery na nedele a sviatky
1663. Povedali o manželstve – výroky, citáty, aforizmy
1664. F. Tonka: Sviatostná pastorácia a nová evanjelizácia
1665. M. Hospodár: Pastorálne teológia
1666. A.Akimjak: Náčrt dejín pastorálnej teológie
1667. Veľká kniha vtipov
1668. S. Stolárik: Povolanie od večnosti v čase
1669. A. Grün: Kráľovná a divožienka
1670. T. Williams: Stavať na pevnom základe
1671. Aforismy o víre
1672. T. Špidlík: Vieme sa modliť?
1673. L. Kuchař: Vždyť jsem to já – Rozhovory s Panem Ježíšem před Svatostánkem
1674. M. Binderová: Vnuknutia lásky
1675. A. Gasparino: Päť levelov sexuality
1676. J. McDowell – B. Jones: Kniha 0 a 0 pre násťročných
1677. J. Kočík: Charakterológia
1678. T. Špidlík: Pramene svetla
1679. A. Pronzato: Nepohodlné evanjeliá
1680. F.Grudbiok: Byť kňazom
1681. M. Tournade: Filotea 21. Storočia
1682. V. Montana: Dom na skale
1683. F. Sočufka: Poklad v hlinených nádobách
1684. M. Malinski: Aby neomdlievali na ceste
1685. M. Malinski: Náš každodenný chlieb
1686. G. Rosse: Sv. Ján Mária Vianney
1687. J. Hrbata: Perly a chléb I., II.
1688. V. Judák: Nový život s Kristom
1689. V. Judák – D. Argaláš: Dar všedného dňa
1690. W. Huel: Odvaha zo Svätéhp Písma
1691. Kard. J. Meisner: Ze smrti do života
1692. Kard. J. Meisner: On jde před vámi
1693. Kard. L. J. Suenens: Zo života do Života
1694. G. Parisciani: Svatý Josef Kopertínsky
1695. Ľ. Pekarčík: Tvár kňaza
1696. O. Šmidriak: Malé spoločenstvá mládeže
1697. M. Schlesinger: Začni už žiť
1698. M. Schlesinger: Niečo nové pre život
1699. D. Doig: Matka Terézia; život v láske
1700. M. Deltour: Setkání s Philem Bosmansem
1701. Abbé Pierre: Testament... Bohu vďaka
1702. C. di Sante: Postavy viery
1703. Dopisy velkých osobností hříšníkum
1704. Kol.: Velká mše
1705. Sestra Lucia hovorí o Fatime (spomienky sestry Lucie)
1706. Život svatého Františka z Pauly napsaný jedním anonymním učedníkem; jeho současníkem
1707. W. Nigg: Benedikt z Nursie – otec západního mníšství
1708. W. Kluz: Světlo a stín (paralela života sv. Maximiliána M. Kolbeho a Rudolfa Hosse, veliteľa koncentračného tábora v Osvienčime)
1709. D. Attwater: Slovník svatých
1710. J. E. Tada: Joni; začiatok cesty
1711. J. Barbier: Mariánski konvertiti
1712. G. Kranz: Svätý Augustín – život a účinkovanie
1713. Božie deti (životné príbehy detí a mladistvých, ktorí s pomocou Eucharistie žili svätým životom)
1714. M. Holková: Tvář plná světla (vyprávění o sv. Františku Saleském)
1715. A. Iacovelli: Život sv. Františka z Assisi
1716. P. Iafolla: Chcem byť tvojou ženou (bl. Gianna Berettová – Mollová)
1717. Bohuslav: Páter Pio (muž bolesti a lásky)
1718. M. Červeňanská a kol.: Ktorého si, Mária, do neba vzala
1719. E. Grau: Anton Paduánsky
1720. H. Drenkelfort: P. Arnold Janssen
1721. J. Šuppa: Vám, milovaní a povolaní
1722. F. Dlugoš: Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach
1723. P. Wagner: Tati, kde bydlí Buh?
1724. E. Ceria: Don Bosco s Bohom
1725. A. Tyrol: Janko Silan (spomienka na osobnosť a dielo)
1726. A. Bessiéres: Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra
1727. M. Szentkuthy: Divertimento (variácie na život Wofganga Amadea Mozarta)
1728. M. Fekete: Vina Valentína (reflexie lásky)
1729. M. Hromník: Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti
1730. I. Csapody a kol.: Rastliny lesov a lúk
1731. Krížová cesta za kňazov
1732. C. Pohlmann: Nový človek František
1733. L. Cerito: Z Boží kanceláře
1734. v. Hunermann: Svätý Vincent de Paul, misionár lásky
1735. K. Poláček: Slnko prerazilo mrákavy
1736. G. von Le Fortová: Posledná na popravisku
1737. F. Werfel: Pieseň o Bernadete
1738. S.A.Wegrzyn: Svätý brat Albert
1739. D. Torkington: Modlitbou k radosti
1740. R. Brenan: Sv. Alojz, vzor mladých
1741. G. Von Le Fortová: Pilátova žena, veža stálosti
1742. T. Sinka: Blahoslavený Páter Pio
1743. Š. Miko: Čierny Anjel z Limy (životopis sv. Martina de Porresa)
1744. Š. Senčík: Hľadali úprimne
1745. M. Quoist: Úspešný život
1746. Bohuslav: Klásky
1747. N. Musio – A. Pauliny: Nebol to len sen
1748. Bohuslav: Mladý hrdina (životopis sv. Dominika Sávia)
1749. P. Piťha: Tři křížové cesty
1750. M. Tereza – Brat Roger: S trpiacim Kristom dnes
1751. A. Grun: Eucharistia
1752. T. Vlašic – S. Barbarič: Otevřte svá srdce Márii, Královně Míru
1753. P. Brodek: Duch Svätý (dary, charizmy, ovocie)
1754. H. Madinger: Ruženec svetla
1755. S. Barbarič: Modli sa srdcom
1756. F. MacNutt: Modlitba, ktorá uzdravuje (Ako sa modliť za uzdravenie v rodine)
1757. C.Carretto: Boh, ktorý prichádza
1758. H.J. Nouwen: Cesta srdca
1759. F.Kubovič: Kvalitný život podľa Dona Bosca (deviatnik)
1760. A.Liguori: Pobožnosť krížovej cesty
1761. Hodina so sviatostným Kristom
1762. A.Sagardoy: Rozhovor s Bohem (dopisy podľa textov sv. Terézie z Avily)
1763. T.Ivančič: Poď za mnou (krížová cesta)
1764. E.Vella: Zlých duchov vyháňajte (zo skúseností exorcistu)
1765. V.Malý: Úcta k sv. Jozefovi
1766. M.Liptovská: Krátke úvahy o litániách k Božskému Srdcu
1767. M.Liptovská: Krátke úvahy o Loretánskych litániách
1768. J.Escrivá: Krížová cesta
1769. E.Richer: Mária, úsmev Bží
1770. J.Philippe: V škole Ducha Svätého
1771. F.Grudniok: Jas utrpenia
1772. B. McKenna: Sila sviatostí
1773. A. Mosconi: Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.
1774. Š. Janega: Spomienky cirkevného sudcu (stroskotané manželstvá)
1775. L.Scupoli: Duchovný zápas
1776. P. Brodek: Blahoslavenstvá a blahoslavení
1777. E. Gombala: Via crucis
1778. A. Grun: Anjeli pre život
1779. J. Eldredge: Cesta túžby (hľadanie vysnívaného života)
1780. S. de Flores: Kto je pre nás Mária
1781. K. Keating: Čomu skutočne veria katolíci? (52 odpovedí na bežné mylné predstavy)
1782. J. Gusič: S Ježišom na Golgotu
1783. R. G. Furey: Máriina cesta kríža
1784. S. Barbarič: Daj mi svoje ranené srdce (spoveď: prečo a ako)
1785. J. K. Balázs: Znak Tau
1786. S. Hahn: Bože, buď milostivý
1787. R. Abeln – A. Kner: Jak se máme modlit?
1788. Sv. Alfonz M. Liguori: Vo svetle večnosti (príprava na smrť)
1789. Ján M. Vianney, Katarína Janovská, Ján z Kríža a ich pohľad na očistec
1790. M. Quoist: Buh mě čeká
1791. Sestra Terezie: Láska a oběť
1792. A. Rotzetter: Obdivuhodne vás stvoril (ako sv. František káže zvieratkám)
1793. J. M. Stoutzenberger – J. D. Bohrer: Modlíme sa s Františkom
1794. E. Leclerc: Múdrosť Chudáčika
1795. V škole sv. Františka
1796. Posolstvá Panny Márie v Medžugorí
1797. S. Barbarič: Eucharistia (slávte omšu srdcom)
1798. J. Eldredge: Veľký príbeh (príbeh, ktorý rozpráva Boh)
1799. J. Philippe: Čas pre Boha (ako sa modliť srdcom)
1800. T. Ivančič: Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
1801. T. Ivančič: Za lepší svet
1802. Novéna modlitby k sv. Gerardovi
1803. Litánie (31 rôznych litánií)
1804. F. Sauer: Vtáky lesov, lúk a polí
1805. C. Carretto: Prečo, Pane?
1806. J. Hroboň: Krst svätý v Biblii
1807. S. Hahn: Otec, čo plní sľuby
1808. G. Gilbert: Krížová cesta
1809. M. Vitovičová: Pobožnosť krížovej cesty
1810. J. Augustyn: Evanjeliové rady ... nielen pre rehoľníkov
1811. J. Porubčan: S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy
1812. S. Barbarič: Nasleduj ma srdcom
1813. Nekrvavý mučedník Dr. Josef Karel Matocha
1814. E. Kojnok: Jankov život a jeho pastorácia
1815. „Drahé deti...“ (14. Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých v Medžugorí 31.7. – 6.8.2003)
1816. K. Lachmanová: Dve tváre lenivosti
1817. C. de Meester: Tvá blízkost je mé štěstí (bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice)
1818. J. Knittl: Krížové cesty
1819. Kol.: Zrnká lásky
1820. Kol.: Zrnká múdrosti
1821. Kol.: Zrnká ženskosti
1822. Kol.: Murphyho zrnká
1823. Kol.: Zrnká úsmevu
1824. Modlitby za nenarodené deti
1825. C. Carretto: Listy z púšte
1826. P. Strauss: Krížová cesta
1827. A. Liguori: Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky
1828. Kol.: Kristus prichádza a dáva sa mi poznať
1829. J. Jurko a kol.: Radostný návrat k Otcovi
1830. Z. Vašková: Krížová cesta
1831. Krížová cesta nenarodených
1832. F. Švarc: Filatelia – zbierame poštové známky
1833. E. Greene: Beckham
1834. Š. Labo: Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia
1835. Kol.: Vysoké Tatry
1836. B. Vanek: Slovo včas
1837. J. Kyselica: Obnova farnosti cez neokatechumenát
1838. Slávenie svätej omše za účasti detí
1839. F. C. Pavilo: Rzym i Watykan w kolorach
1840. Komu máme veriť? (učebnica katolíckeho náboženstva pre druhý ročník SŠ)
1841. J.M. Kašparu: Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu
1842. Dokonalá láska (Humanae vitae – odmietaná encyklika dáva nové podnety)
1843. A. Cappella: Prirodzená cesta (Billingsova metóda)
1844. Ľ. Feldek – D. Hevier – T.Janovic – Š. Moravčík: 3-2-1... žart
1845. J. Maga: Týždenník
1846. G.E. Vandeman: Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, charismaticích, katolících, židovských přatelích, adventistech
1847. M. Klímová – Fugnerová: Naše dieťa
1848. J. Vachek: Fyzika (přehled učiva základní školy)
1849. C. Martinek: Cesta k solidaritě
1850. F. Pistrák: Ruženec, ale ako?
1851. W. Lee: Základné prvky kresťanského života
1852. M. Rúfus: Básne
1853. J. Mrkvička: Hovory s tebou
1854. B. Krasnovský: Boh oslovil politikov
1855. F. Blachnický: Pohľady vo svetle milosti
1856. M. Rázus: Argumenty (hovory so synom i s tebou)
1857. Š. Mordel: Patrológia
1858. I. Lepp: Psychoanalýza lásky
1859. J. Vrablec: Homiletika
1860. J. Polivka – J. Dolista – L. Dřímal: Povídání o manželstve
1861. 20 let manželsjých setkání (zborník na tému potreba a možnosti podpory manželstva a rodiny v súčasnosti)
1862. J.Kamas: Vyhasnuté spolužitie
1863. H.Geiger – H. Donat: Rozhovory o kresťanskej výchove
1864. J. Kaňa a kol.: Manželství od Boha nám dané
1865. K. Nedoma a kol.: 3 úvahy o manželství a rodičovství
1866. G. Pasquali: Tri anjelské
1867. J. Kutarňa: Iďte a ohlasujte
1868. Š. Senčík: Piergiorgio Frassati
1869. Spiš – mapa regiónu
1870. Novéna ku sv. J. M. Vianneyovi
1871. V. Jodas: Kapitoly z teórie a praxe vyučovania matematiky
1872. H. Rozinajová: XX a XY (o láske, sexe, manželstve, rodičovstve)
1873. P. Janáč: Veľké tajomstvo Cirkvi
1874. I. Fuzy: Môj priateľ
1875. Š. Šilhár: Veľké stretnutie

Kontakt: knizky.napredaj@gmail.com
knizkynapredaj
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Sob Dec 04, 2010 5:52 pm

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod knizkynapredaj » Uto Jan 11, 2011 12:25 pm

DOPLNENÉ TITULY:

Knihy z edície Zlatý fond svetovej a slovenskej literatúry:

Stendhal: Lucien Leuwen
Stendhal: Kartúza parmská
Stendhal: Červený a čierny
Stendhal: Novely; Život Henryho Blurarta
S. Lagerlöfová: Löwensköldov prsteň
S. Lagerlöfová: Zasľúbená krajina
S. Lagerlöfová: Cisár z Portugálie
S. Lagerlöfová: Gösta Berling
T. Dreiser: Sestra Carrie
T. Dreiser: Americká tragédia
J. G. Tajovský I.
J. G. Tajovský II.
knizkynapredaj
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Sob Dec 04, 2010 5:52 pm

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod Jarmila 11 » Pon Nov 05, 2012 8:02 am

Zdravím :) ... ešte je dostupná kniha od Grudnioka - JAS UTRPENIA? Dakujem.
Jarmila 11
Aktívny začiatočník
Aktívny začiatočník
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Pon Nov 21, 2011 9:20 pm

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod beushka » Uto Dec 04, 2012 5:50 pm

chcela by som kupit knižku od hemingwaya starec a more v slovenskom jazyku,je este aktualna?ak ano ako ju mozem kupit,na objednavku?
beushka
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Ned Dec 02, 2012 2:33 pm

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod kajusik » Str Dec 05, 2012 5:33 pm

beushka píše:chcela by som kupit knižku od hemingwaya starec a more v slovenskom jazyku,je este aktualna?ak ano ako ju mozem kupit,na objednavku?


Dobrý deň,
bohužiaľ, uvedená kniha už nie je k dispozícii.
kajusik
Pokročilý
Pokročilý
 
Príspevky: 123
Registrovaný: Sob Apr 14, 2007 12:35 pm
Bydlisko: Liptovsky Mikulas

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod ybyzak » Pon Dec 31, 2012 12:08 pm

Dobrý deň, chcem sa opýtať na dostupnosť kníh:

1519. J. Šuppa: Pán ma povolal
1621. J. Šuppa: Dám vám pastierov
ybyzak
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Str Okt 31, 2012 6:59 pm

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod kajusik » Str Jan 02, 2013 11:51 am

Dobrý deň,
poslal som Vám email. Prajem Vám všetko dobré do nového roku :)
kajusik
Pokročilý
Pokročilý
 
Príspevky: 123
Registrovaný: Sob Apr 14, 2007 12:35 pm
Bydlisko: Liptovsky Mikulas

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod Vladimír Sninčák » Pia Jan 11, 2013 10:30 am

Kúpim na sledujúci titul:

1031. B. Guntherová – Haugová: Brigita Švédska (veľká mystička 14. Storočia)

Prosím zaslať na dobierku na adresu:
Ing. Vladimír Sninčák
E.B.Lukáča 8
903 01 Senec
E-mail:vsnincak.sc@gmail.com

P.S. Zaujímam sa o knihy vydané v medzivojnovom období a až do roku 1959. Škoda, že neuvádzate rok vydania!
Vladimír Sninčák
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Str Nov 24, 2010 12:58 pm

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod rsmatana » Str Feb 13, 2013 7:22 am

Kúpim knižku
1562 Josef Osterwalder Rozprávaj mi o Pánu Bohu
knizkynapredaj píše:Kontakt: knizky.napredaj@gmail.com

1001. M. Lacko: Svätý Cyril a Metod
1002. A. Sládkovič: Sobrané básne
1003. F. Tomášek: Pedagogika )pro vychovatele a rodiče)
1004. Sestra M. Anna od Ježíše: Anna od Ježíše
1005. G. Gecse – H. Horváth: Malý lexikón Biblie
1006. A. Duval: Prečo bola noc taká dlhá (vyznanie speváka – jezuitu Luciena A. Duvala)
1007. Evanjelický funebrál aneb sbírka písní nábožných (1870)
1008. T. Dajczer: Rozjímaní o víre
1009. E. Hemingway: Starec a more
1010. J. Philippe: Volám ťa žiť
1011. J. Piper: Božia zvrchovanosť v kázaní
1012. Kol.: Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu
1013. Ján Pavol II.: Ježiš Nazaretský
1014. P. Olekšák – M. Marťák: Ján Maga, katolícky kňaz a publicista
1015. Kol.: Pápež prichádza k nám (21.-22.4. 1990)
1016. Ján Pavol II.: Ako v sebe objaviť Božie povolanie
1017. Ján Pavol II.: Najdrahšej mládeži
1018. M. Quist: Tvojimi očami
1019. W. Hunnermann: Svätý Martin – rytier milosrdenstva
1020. Prameň z Boha
1021. J. Graubner: Proste Pána žně
1022. G.A. Maloney: Aby vaša radosť bola úplná
1023. Vám, moji najlepší (myšlienky Jána Pavla II.)
1024. Kol.: Žartujme a tešme sa (vtipy)
1025. Láska a múdrosť (myšlienky európskych svätcov)
1026. Naplň si srdce (myšlienky o radosti)
1027. M.F. Powersová: Knižka životných inšpirácií
1028. Kol.: Záblesky života (postavy, ktoré ešte hovoria)
1029. I. Haasová: Ostatní děti smějí všechno (výchova detí od 3 do 11 rokov)
1030. A. Pilát – O. Ušák: Vreckový atlas húb
1031. B. Guntherová – Haugová: Brigita Švédska (veľká mystička 14. Storočia)
1032. W. Kasper: Dogma pod Božím slovem
1033. J. Heske: Hnutie Svetlo-život na Slovensku
1034. P. Gálik: Murphyho zákony pre školákov
1035. A. R. Hofmeyr: Překročit násilí
1036. Š. Senčík: O postoji k súkromným zjaveniam
1037. J. Neugebauer: Farnost dnes a zítra
1038. J. Aubry: Poď za mnou
1039. V. Bernadot: Matka Božia v mojom živote
1040. E. Górecki: Cirkev se uskuočnuje ve farnosti
1041. A. Grun: Modlitba jako setkání
1042. C.B. de Gasztold: Modlitby z korába
1043. T. Virgo: Vychutnávat Boží milost
1044. G.F. Svidercoschi: List spolužiakovi (mimoriadna história židovského spolužiaka Karola Wojtylu)
1045. T.H. Green: Otvoriť sa Bohu
1046. M. Marsch: Uzdravení skrze víru
1047. Ch. Lubichová: O rodine
1048. Ch. Lubichová: Slovo proměňované v život (komentáre k Písmu)
1049. L. Mundy: Buh není samotář (duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem)
1050. O. Lardon a kol.: Most k životu
1051. V. Borská: Opřít se o vítr
1052. M. Nowak: Žít mši svatou
1053. B. Bright: pôst, modlitba a prebudenie
1054. Konkordance
1055. Františkánské prameny II.
1056. N. Cummins: Osvobození k radosti
1057. R. Gräf: Áno, Otče
1058. B. Milne: Skúmanie pravdy
1059. W. Hunnermann: Farář světa(životopis bl. Jána XXIII.)
1060. O.Štampach – M. Pribula: Nádej a riziká siekt a nových náboženských hnutí
1061. m. Hromník: Tretia návšteva pápeža Jána Pavla na Slovensku
1062. D.J. Hassel: Radikálna modlitba
1063. H. de Lubac: Katolicizmus
1064. Ľ. Pekarčík: Pravidlá kresťanského správania
1065. M. Jalčák: Indiáni I. (45 príbehov pre deti)
1066. K. Pakovci: Boh sa pyšným protiví
1067. S. Chelemendik: Superslovák Vladimír Mečiar
1068. S. Chelemendik: Európa alebo Mečiar (moc utópií a utópie moci)
1069. J. Klotzová: Boh sa prihovára k duši
1070. Y. J. Congar: Za Církev sloužící a chudou
1071. R. Abeln – A. Kner: Jak se vyrovnám se stářím?
1072. G. von Le Fort: Věčná žena
1073. Už nemusím mlčať (10 rokov v kubánskom gulagu)
1074. J.Ch. Korec: Úvahy o človeku I.
1075. J.Ch. Korec: Úvahy o človeku II.
1076. W. Stinissen: Cesta vnítřní modlitby
1077. J. Vrablec: Obnova v Duchu Svätom
1078. Ch. Lubichová: Meditácie
1079. F. Refatto: Nový člověk, nová píseň
1080. Matka Tereza – brat Roger z Taizé: Marie Matka smíření
1081. B. Reedová: Pane, sama to nezvládnem! (meditácie pre osamelé matky)
1082. D. Máčeková: Život so mnou nie je ťažký
1083. D. Hermant: Boží znamení
1084. D. Auzenet: trinásť zastavení lásky
1085. A. Šuránek: Adorace
1086. Kol.: Naša národná svätyňa – bazilika v Šaštíne
1087. M. Hromník: Dôkladné sptovanie svedomia
1088. J. Gič: Vieroučné rozdiely
1089. F. de Lazzari: Tajomstvá františkánskeho života
1090. M. Machovec: Svätý Augustín
1091. J. Guitton: Dialógy s Pavlom VI.
1092. R. Bubik – J. Dunn: 60 dnu pro Krista
1093. B. Říský: Tajemství člověka (duchovní cvičení)
1094. G. Smalley – J. Trent: Požehnanie
1095. K. Szabó: Racionálny chov sliepok
1096. J. Vrablec: Tri žiarivé charizmy v našej službe
1097. E. Bindáč: Inteligencia vpred!
1098. E. Hleba: Spišská Kapitula – Prameň viery, literatúry a kultúry
1099. V. Eliášková: Pani M
1100. M. Liptovská: Srdce v Srdci
1101. P. Strauss: Za mostom času
1102. A. Kliman: Katolíci vo víre dnešného života
1103. Hyacinta, Miláčik Panny Márie (zostavil Mikuláš Havrilla)
1104. Ch. Lubichová: Hierarchie
1105. Š. Sandtner: Malí adorátori
1106. H. Schurmann: Duch dává život
1107. Sv. Cyprián: O jednotě Církvě
1108. J. Porubčan: Rozprávanie o exercíciách
1109. K. Kmeťko: Kristovým bojovníkom
1110. Lectio divina (Praktická metóda čítania Svätého Písma
1111. M. Pažítka: Staré hory a iné pútnické miesta
1112. Kol.: Poselství paní všech národu
1113. H. Fiebigová-Siváková: Všade ťa vidím
1114. R. Guardini: O posvátních znameních
1115. M. D. Molinie: Znovuzrodenie
1116. E. Bianco: Nestačí ich milovať
1117. A. M. Canopi: Evangelium nového života
1118. E. Tardif: Ježiš je Mesiáš
1119. P. Janáč: Božie Slovo v živote kresťana
1120. A. Pierre: Nic než láska
1121. A. L. Balling: Každý den je malým světlem
1122. P. Janáč: Keď žiť je Kristus
1123. S. Novák: Milníky života (katechéza – výklad Desatora pre mladšie deti)
1124. A. Opatrný: Pastorace v postmoderní společnosti
1125. Kongregácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske
1126. T. Ivančic: Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
1127. Ch. Lubichová: Modlit se jako andělé (myšlienky zo spisov)
1128. A. Honek: Žijem vo viere v Božieho Syna
1129. J. Vrablec: Aj ty hľadáš šťastie?
1130. W. Busch: Spoveď pri Verdune
1131. D. Grippo: Co dělat s pocitem osamělosti
1132. J. Escrivá: Svätý ruženec
1133. J. Escrivá: Cesta
1134. J. Escrivá: Brázda
1135. J. Escrivá: Vyhňa
1136. P. Dydycz: Povolaný z kraja Podlasie... (Bl. Honorat Kozminski – kapucín)
1137. Ž. Kustič: Vlado a Domagoj
1138. A. L. Balling – J. Hopfgarten: K Bohu vede mnoho cest
1139. O. Jeroným: Umění naslouchat
1140. O. Jeroným: Protože navždy trvá dlouho
1141. G. Karssenová: Jen obyčejná žena
1142. G. Ghiglione: Týždeň s Máriou z Nazareta
1143. F. Tomášek: Ze školy do života
1144. C. Bensi: Zustávejte v pokoji
1145. J. Jorgensen: Zážitky pútnika
1146. F. Blachnicki: Pohľady vo svetle milosti
1147. J. Durych: Boží bojovníci (náboženské eseje)
1148. C.M.Martini: Ako sa naučiť modliť
1149. H. Urs von Balthasar: Trojitý veněc
1150. J. Hrbata: Písně království
1151. Kol.: Lectio Divina (Ako čítať Sv. písmo)
1152. M. Richterová - Mozaika radosti I.
1153. M. Richterová - Mozaika radosti II.
1154. J. Jurko - Denná cesta k Otcovi - príbehy na každý deň
1155. M. Schlesinger - Iný pohľad
1156. M. Schlesinger - Kroky k svetlu
1157. M.Schlesinger - Potrebuješ skutočnosť
1158. M. Schlesinger - Východisko z beznádeje
1159. M. Schlesinger - Počúvaj a konaj
1160. kol. : Nikdy sa nevzdávaj - príbehy
1161. Kol. Život je zaujímavý (15 povzbudzujúcich kapitol zo života)
1162. W. Breinholst - Ako sa život zahráva / Byť či nebyť
1163. W. Breinholst - Mama je najlepšia na svete / Pozri mami, pozri oci
1164. F. Sheen - Myšlienky na každý deň
1165. A. Grún - Myšlenky na každý den
1166. A. Grún - Umenie šťastne žiť
1167. A. Grún - Hľadanie vnútornej rovnováhy
1168. A. Grún - Malá kniha o šťastí
1169. A. Grún - Anjeli pre život 19. A. Grún - Eucharistia
1170. A. Grún - Spiritualita stvoření
1171. W. Busch - 365 x On
1172. A. Pronzato - Pre radosť do každého dňa - každodenné zamyslenia
1173. A. Pronzato - Krížová cesta hriešnika
1174. M. Quist - Búh mě čeká
1175. Perly ducha - zbierka citátov a aforizmov
1176. J. Hlouch - Minutěnka - každodenné zamyslenia
1177. R. Ondruš - Blízki Bohu i ľuďom
1178. A. Hlinka - Každý sa môže zmeniť
1179. A. Hlinka - Slovo do týždňa 1
1180. A. Hlinka - Slovo do týždňa 2
1181. A. Hlinka – Slovo do týždňa 3
1182. A. Hlinka - Slovo do týždňa 4
1183. A. Hlinka - Ježiš na dosah ruky
1184. A. Hlinka - Ozvena slova 1
1185. A. Hlinka – Ozvena slova 2
1186. A. Hlinka – Ozvena slova 3
1187. A. Hlinka – Ozvena slova 4
1188. A. Hlinka – Ozvena slova 5
1189. A. Hlinka – Ozvena slova 6
1190. J. Doubrava - Mozaika lásky - myšlienky
1191. J. Doubrava - Mozaika hledání - myšlienky a podnety
1192. A. Paulíny - Pokračovatelia dedičstva
1193. A. Paulíny - Umenie žiť
1194. A. Paulíny - Víťazstvá mladých
1195. A. Paulíny - Kariéra svätých
1196. Ján Pavol II. - Milovanému slovenskému národu
1197. Ján Pavol II. - Prekročiť prah nádeje
1198. kol.: Modlitby, meditácie a spevy sveta
1199. B. Matheis - Hor sa na leva - príbehy a zamyslenia
1200. R. Holčáková - Šťastie? Smola? Kto vie.. - príbehy
1201. L. Cerrito - Z Boží kanceláře
1202. F. Dancák - Tak Boh miloval svet
1203. F. Dancák - Verím v príkladoch
1204. F. Dancák - Slúžiť a pomáhať
1205. F. Dancák - Mária
1206. F. Dancák - Na každý deň jeden
1207. C. Carreto - Kráčajme po ceste lásky - každodenné zamyslenia
1208. M. Rossler - Objav radosť - príbehy
1209. T. Zukič - Zastav se
1210. O naději s Marie Svatošovou
1211. Náhody a náhodičky s Marie Svatošovou
1212. D. Hevier - Chcete byť šťastní? Opýtajte sa ma ako na to
1213. S. Hahn - Bože, buď milostivý
1214. S. Hahn - Otec, čo plní sľuby
1215. R. Beltour - Setkání s Philem Bosmansem
1216. Don Richardson - Dieťa pokoja
1217. J. Dobson - Emócie, dá sa im veriť?
1218. J. Augustyn - Mladosť
1219. J. Augustyn - Čtvrťhodinka úprimnosti
1220. M. Kašparú - Vieromer
1221. M. Kašparú - Malý kompas viery
1222. J. Powell - Kto prvý hodí kameňom?
1223. J. Graz - Príbeh lásky
1224. kol.: Príbehy stratených existencií
1225. J. McDowell - Viac ako tesár
1226. M. Scanlan - Vnútorné uzdravenie
1227. H. de Joyeux - Přichází puberta
1228. C. Hišem - Škola života
1229. E. Zeller - Haló. si tam?
1230. Ľ. Hlaváč - Svetlo vo tmách
1231. N. Stryczinski - Moji veľkí priatelia
1232. L. Grignion - O pravé mariánské úctě
1233. C. Keating - Čomu skutočne veria katolíci
1234. S. di Forres - Kto je pre nás Mária
1235. R. Cantalamessa - Výstup na vrch Sinaj
1236. R. Martin - Hlad po Bohu
1237. Sestra Lucia hovorí o Fatime
1238. W. Trobisch - Měl jsem rád jedno Děvče
1239. L. Cian - Zrodení pre let
1240. P. Madrid - Prekvapila ich pravda
1241. M. Laetitia - Tajemství radosti
1242. J. Groeschel - Kňaz naveky
1243. Langhauer - Čo bude s týmto svetom?
1244. F. Gullen - O mlčění
1245. M. macial - Urobím z vás rybárov ľudí
1246. H. Festig - Stretnutie s Adolphom Kolpingom
1247. J. Korec - Zďaleka a zblízka
1248. A. Štiavnický - Milovať bez lásky a sexu - 111 otázok biskupovi Balážovi
1249. M. McReady - Stratené Božie deti
1250. J. Piper - Božia zvrchovanosť v kázaní
1251. Salvo - Modlitba
1252. K. Hupková - Etiketa
1253. Geiger H. – Donat H.: Rozhovory o kresťanskej výchove, Bratislava: Lúč 1997, 93 s.
1254. F. Motto: Výchovný systém Jána Bosca, Bratislava: Vyd. Don Bosco 2005, 168 s.
1255. J. Ch. Korec: K manželstvu a rodine, Bratislava: Lúč 1990, 308 s.
1256. Rozinajová, H.: XX a XY (o láske, sexe, manželstve a rodičovstve), Martin: Osveta 1989, 248 s.
1257. M. Marušiak: Súčasné problémy rodiny a manželstva, Bratislava: Vyd. Politickej literatúry 1963, 214 s.
1258. M. Klímová-Fugnerová: Naše dieťa, Bratislava: Obzor 1965, 400 s. + 48 s. prílohy
1259. W. Hofsummer: Strom manželstva, Bratislava: Lúč 1999, 96 s.
1260. F. Chorvát – J. Orlík: Za rodinné šťastie, Martin: Osveta 1988, 302 s.
1271. G. Calvo: Ruka v ruke, Bratislava: Hnutie kresťanských rodín 2002, 186 s.
1273. Manželská čítanka, Olomouc: MCM 1991, 148 s.
1274. Ch. West: Radostná zvesť o sexe a manželstve, Bratislava: Redemptoristi 2007, 216 s.
1275. M. Matoušek: První rok dítěte, Praha: Avicenum 1990, 238 s.
1276. W. Trobisch: Láska je cit, kterému se máme učit, Brno: Náděje 1997, 30 s.
1277. J. Káňa: Manželství od Boha nám dané, Bítov: AMIMS 2006, 52 s.
1278. T. Malý: Ty a on; ty a ona, Rím: Křesťanská akademie 1979, 240 s.
1279. D. Freemanová: Manželská kríza, Martin: Osveta 1992, 274 s.
1280. J. Kamas: Vyhasnuté spolužitie, Prešov: Vyd. M. Vaško 1994, 96 s.
1282. V. Barták: Rozhovory pred manželstvom, Bratislava: Vyd. polit. lit. 1967, 246 s.
1283. B. Britten: Láska a manželstvo, Bratislava: Slov. evanj. Stredisko pre masmédiá 1996, 68 s.
1284. B. Britten: Učíme sa radostne spolu žiť, Bratislava: Slov. evanj. Stredisko pre masmédiá 1997, 104 s.
1285. V. Bianco: Rodičia, na slovíčko
1286. S. Prítrská: Úvahy o dare života, Bratislava: HKSM 1996, 66 s.
1287. J. Augustyn: O láske, manželstve a rodine, Trnava: Dobrá kniha 2006, 136 s.
1288. 20 let manželských setkání; Sborník konference na téma potřeba a možnosti podpory manželství a rodiny v současnosti, Brno: YMCA 2009, 40 s.
1289. M. Kozakiewicz: Takmer dokonalé manželstvo, Bratislava: Smena 1979, 210 s.
1290. K. Nedoma a kol.: 3 úvahy o manželství a rodičovství, Praha: SZN 1964, 134 s.
1291. K. Přímý: Manželství, Praha: Pragotisk 1948, 198 s.
1292. J. Pavol II.: Úvahy nad encyklikou Humanae Vitae (manželská morálka a spiritualita), Brno: Cesta 1991
1293. L. Kubíček: Velké tajemství (manželství jako umelecké dílo), Olomouc: Matica Cyrilometodejská 2001, 56 s.
1294. L. Simajchl: Láska pod lupou (příprava na manželství), Bítov: AMIMS 2005, 56 s.
1295. Ch. Meves: Abeceda šťastného manželstva, Trnava: Dobrá kniha 1999, 104 s.
1296. F. Pávek – J. Prchal: ... aby naše manželstvo bolo šťastné, Bratislava: Práca 1962, 176 s.
1297. Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství, sborník přednášek, Olomouc: Centrum pro rodinný život 1990, 142 s.
1298. G. B. Eager: Jak přivádět děti ke Kristu, Praha: Samuel 1996, 106 s.
1299. Otázky o láske a živote, Trnava: Dobrá kniha 1999, 160 s.
1300. Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu: O ľudskej láske (výchovné smernice), Trnava: SSV 1997, 62 s.
1301. H. Terler: Medžugorie v obrazoch
1302. J. E. Rink: Praktická pedagogika
1303. J. Čarnogurský: Väznili ich za vieru
1304. Kol: Liptovský Ján
1305. Š. Senčík: Piergiorgio Frassati
1306. V. Vendrinský: Vyvolení a ponížení (bájky)
1307. L. Kubíček: Zapaluji?
1308. L. Kubíček: Oslovuji?
1309. L. Kubíček: Přitahuji?
1310. F. Grufik: Turzovka – slovenské Lurdy
1311. D. Wider: Poďte k prameňom
1312. J. Křivohlavý: Poslední úsek cesty
1313. Kol.: Sociologický slovník
1314. F. Heer: Bohatší život
1315. G. Reitor: Svědek víry v koncentračnem tábore
1316. Brat Roger: Láska nad všetku lásku
1317. Š. Senčík: Zefirín Jimenez Malla – prvý blahoslavený Róm
1318. A. Vacval: Verná snúbenica (Sv. Agnesa)
1319. J. Ratzinger: Služobníci vašej radosti
1320. P. Hudák: Dotyk radosti (o víťazstvách lásky)
1321. A. Kováč: Utrpenie v knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizme
1322. V. Schauber – H.M. Schindler: Rok se svatými
1323. C.M.Lakottová: Klauzúra
1324. H.Hagen: Na slovíčko, pán doktor
1325. W. Trobisch: Dva středy však jeden kruh
1326. Kol: Ideme k Otcovi
1327. F. Olgiati: Pošta kocúra
1328. J. Chata: Ohnisko lásky
1329. R. Hession: Cesta kříže
1330. G. Bernanos: Rozhovory karmelitánek
1331. V. Judák: Dar všedného dňa
1332. P. Darcy: Óda pro Sáru
1333. Kol.: Privádzame dieťa ku Kristovi (príprava na prvé sv. prijímanie; príručka pre rodičov)
1334. Ján Pavol II.: Apoštolský list chlapcom a dievčatám celého sveta
1335. P. Janáč: Liturgia v našom živote
1336. T. Forrest: Ježiš ma uzdravuje
1337. Kol.: Biskupská synoda o Európe
1338. S. Košč: Sociálna agenda Cirkvi
1339. E. Modersohn: Z mojej domácej lekárničky
1340. D. Bonhoeffer: Následování (výklad kázaní na Hoře)
1341. Kol.: Modlitby zvlášte pro trpící
1342. M. Jančová: Rozprávky starej matere
1343. J. Beňo: Ondrej Ondrejko a zeleň kráľ
1344. Kol.: Ve škole Mariině
1345. A. Purm: Putování za hlasem Božím (sv. Kelement Maria Hofbauer)
1346. Z. Podlejski: Soľ zeme a svetlo sveta (svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II.)
1347. Sv. Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení
1348. G. Gebhardtová: Od pěti do pětadvaceti
1349. A. Záň: Z večných prameňov
1350. O. Wilde: väzenská balada
1351. A. von Speyr: Eliáš
1352. j.de Broucker: Helder Camara
1353. M. Cravenová: Slyšel jsem sovu zavolat své jméno
1354. O. Hallesby: Prečo som kresťanom
1355. G. Schinle: S Lukášom o Kristovi
1356. D. Slováková – K. Bobríková: Gramatika nemčiny v kocke
1357. časopis Filozofia číslo 1-10/2006
1358. časopis Filozofia číslo 1-10/2003
1359. časopis Slovenská hudba (revue pre hudobnú kultúru) – 6 čísel z rokov 2003-2004
1360. časopis Souvislosti (revue pro křesťanskou kulturu) – 4 čísla z rokov 1990-1991
1361. A. Dermek: Sedembolestná
1362. P. Job: Tebe slovenská spieva krajina
1363. G. Mesežnikov a kol.: Slovenské voľb ´06 (výsledky, príčiny, súvislosti)
1364. G. Mesežnikov a kol.: Slovakia 2005
1365. J. Hubeňáková: Eucharistia, počúvam...
1366. F. Sheen: Hore srdcia
1367. Kol.: Kvetinky sv. Hanibala Máriu di Francia
1368. F. J. Sheen: Teológia
1369. W. Busch: Ježíš náš údel
1370. T. Bosco a kol: Priekopníci lepšieho sveta
1371. E. Petersová: Neberte stopárov
1372. I.M.Sadoveanu: Koniec stotočia v Budapešti
1373. K. Tilmann: Denně se modlit – ale jak?
1374. G. Simenon: Donadieuova závět
1375. J. Koláček: Martin Středa
1376. Kol.: Jiří Bar
1377. Kol.: Súzvuk I. (aktivity členov prešovského hudobného spolku Súzvuk)
1378. P. Kyrmezer – J.T. Mošovský: Baroková literatúra – Komédie
1379. R. Laurentin: Život svaté Bernadety
1380. sv. T. z Lisieux: Autobiografické spisy
1381. P.J. Šafárik – J. Kollár – J. Hollý: Tatranská múza (výber z poézie)
1382. T.J. Bahounek: Kde má Európa srdce
1383. T. Malý: Ze školy do života
1384. B. Willke – J. Willke: Človekom od počatia
1385. R.E. Brown: Biblia (101 otázok a odpovedí)
1386. J. Šuppa: Byť Kristovým kňazom (exercície pre kňazov)
1387. J. Hubeňáková: Boh je láska (Pobožnosti krížovej cesty)
1388. j. Doubrava: Mozaika hledání
1389. J. Doubrava: Mozaika lásky
1390. J. Schrivers: Ježíšovo poselství knězi
1391. F. Sheen: V plnosti času
1392. M.P. Gallagher: Listy o modlitbe
1393. R.E. Rogowski: Mystika vrchov
1394. P. Janáč: Modlitba rodiny
1395. Pavol VI. Humanae vitae (encyklika)
1396. sv. Ch. de Foucald: Boh je láska
1397. M. Orel: Ftákoviny
1398. Š. Vrablec: Som adorátor
1399. kol.: Anekdoty o ženách
1400. J. Havelka: Rozmlouvej s Bohem
1401. M. Dunda: To promodlím
1402. M. Dunda: Sedm kajících žalmú
1403. J. Peňáz: Rozjímavý ruženec (včetně tajemství světla)
1404. J. Bunčák: Humor spod kazateľnice
1405. F. Jurčovič: Smiať s azakázané?
1406. M. Pujmanová. M. Blahynka
1407. M. Pujmanová: Vyznání a úvahy
1408. Kol.: Chcem sa, Bože dobre vyspovedať
1409. V. Pozner: vzpomínky na Gorkého
1410. A. Frossard: Boh v otázkach dnešného človeka
1411. J. Belička: Abeceda krížovkára
1412. Rozsievač perál (zborník Gorazdovi Zvonickému k 60.-ke a 25.-mu výročiu kňazstva)
1413. L.N. Jégé: Kuruci a iné rozprávky
1414. J. Peťovský: Nebo – peklo raj (anekdoty)
1415. Ľ. Pekarčík: Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtaššáka
1416. Kol.: Katechizmus Katolíckej Cirkvi
1417. J. Luscoň: Dobrodružstvo života (učebnica katolíckeho náboženstva pre 9. Ročník ZŠ)
1418. A. Murínová: Ako ďalej žiť (učebnica katolíckeho náboženstva pre 8. Ročník ZŠ)
1419. E. Porubská – V. Grundlerová: Francúzsko-slovenský slovník
1420. Ilustrovaná Biblia
1421. G. Ausina – L. Prodomi: Lurdy (Život Bernadety; Zjevení, Svatyně)
1422. E. Mazurová a kol.: Nová kuchárka
1423. Kol.: Pápež Ján Pavol II. – Praha – Velehrad – Bratislava 1990
1424. U. Marc: Veru nie tak ako u zbojníkov
1425. U. Marc: Znovu u zbojníkov?
1426. U. Marc: Kráľovo tajomstvo
1427. K. Kirbergerová: Čo je to láska?
1428. M.Kašparu: Vieromer
1429. M.Kašparu: Sedmero zastavení u klíčové dírky
1430. T.Řehák: Sex:šľahačka na torte
1431. T. Lasconi: Keď mi viera lezie na nervy
1432. L. Csontos: Na slovíčko, Sylvia
1433. L. Csontos: Rozhovory so Sylviou
1434. J. Gusič: Kristova výzva veľkodušným
1435. R. Cantalamessa: My ohlasujeme ukrižovaného Krista
1436. J. Šuppa: V dnešný večer, Pane I., II.
1437. Kol.: Mám problém
1438. A. Fattori: Príbeho Nového zákona
1439. J. Svetlíková: Prvá pomoc pri citových traumách
1440. Miriam, prečo plačeš? (utrpenie žien po potrate)
1441. A.L.Balling – J. Hopfgarten: Následuj mně!
1442. J. Laciga: Vysoké Tatry, severný Spiš (45 peších turistických trás)
1443. J. Jurko a kol.: Katechizmus Katolíckej Cirkvi v 50 témach
1444. J. Jurko a kol.: Testy ku katechizmu Katolíckej Cirkvi
1445. Katechizmus (učebnica rím.kat. náboženskej výchovy)
1446. J. Augustyn: Terapia a pastorácia
1447. Sr.M. de la Croix: Hlas z druhého sveta
1448. M. de Seegur: A peklo predsa jestvuje ...
1449. M. Havrilla: Tvoje dni sú spočítané
1450. G. Ghihlione. Týždeň s Ježišom z Nazareta
1451. J. Luscoň: A tak klopem na nebeskú bránu (spytovanie svedomia pre mladých ľudí – ale nielen pre nich)
1452. Kol.: Za svetlom (dejiny spásy v Starom zákone)
1453. J. Tarnawski: Listy o povolaní
1454. G. Puccellato: Blahoslavení čistí
1455. T. Lasconi: Adolescenti pred zrkadlom
1456. G. Ghiglione: Dar pre všetkých
1457. kol.: Od drogy ku Kristovi (história dievčaťa Hippie)
1458. Nádej pre každého (Evanjelium podľa Jána v modernom jazyku)
1459. K. Lamplmairová a kol.:: Dala jsem jí jméno Nadine (k problematike pred potratom a po ňom)
1460. A. L´Arco: So srdcom na dlani
1461. D. Heller: V siedmom nebi (deti píšu Bohu)
1462. G. Gilbert: Ruženec, modlitba pre mladých
1463. Kol.: Sešli světlo své (kniha modlitieb a meditácií)
1464. E.M. Riedelová: Neplačte, smrť nie je smutná
1465. E. Dudláková: Bez čakárne u psychiatra (z poradenskej činnosti)
1466. M. Rivest: Mať tak krídla (zvesť o sexe, láske a čistote)
1467. Kol.: Falošné predstavy o Bohu
1468. M. Glombová: Svätá omša
1469. J. Šuppa: Hľadajte dobrú cestu
1470. R. Kopinec: Veľká drobcova kniha o povolaní
1471. A. Giraudo: Píšem vám, mladí
1472. Ch. West: Radostná zvesť o sexe a manželstve
1473. J. Augustyn: O láske, manželstve a rodine
1474. J. Eldredge – S. Eldredge: Očarujúca
1475. Kol.: Ty si Mať dobrotivá
1476. Kol.: Všetky deti sú dobré (príbehy písané srdcom)
1477. M. Szentmártony: Svet mladých
1478. J. Powell: Láska bez podmínek
1479. J. McDowell – B. Hospetler: Nenechávaj si mozog pred dverami
1480. A. Puss: Love story a skutočný svet
1481. W. Trobisch: Láska je cit, kterému se máme učit
1482. A. M. Baggio: Eros sila lásky
1483. S. Angus: Vzťahy, sex, AIDS
1484. Kam mladý človek? (katechizmus pre dospievajúcu mládež)
1485. K. Roháčková: Ako prejsť pole ružovej príťažlivosti
1486. A. Mátel: Rozhodujúca je láska
1487. J. Kašparu: Hovory o sobě
1488. R. Korner: Miluješ ma?
1489. J. Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca
1490. G. Ghiglione: Tajomstvo srdca
1491. D. ANge: Tvoje telo je stvorené pre lásku
1492. J. Luscoň: A toto viete?
1493. J. Luscoň: Podaj mi ruku
1494. J. Luscoň: Tak, to som ja?
1495. J. Luscoň: Pohľad dopredu
1496. S. Rougier: Zaves svoj život na hviezdu
1497. W. Trobisch: Vzali sme sa
1498. A.B. Slavomír: Sila ideálu
1499. P. Hudák: Ďakujem, že si
1500. V. Montana: Pôstne zamyslenia pre manželov
1501. Kol.: www. Hľadajú sa priatelia (ako objaviť človeka, ktorý by ma miloval)
1502. T. Lasconi a kol.: Zamilované srdce
1503. P. Bosmans – Z lásky pre teba
1504. P. Bosmans – Nezabúdaj na radosť
1505. P. Bosmans – Mám ťa rád
1506. P. Bosmans – Daruj úsmev
1507. L. Simajchl: Dospívání (príprava ku sviatosti birmovania)
1508. L. Simajchl: Stáří
1509. K. Poláček: Dozrievaš v láske
1510. Sv. Ján Bosko: Charizmatický svätec – Detstvo
1511. Sv. Ján Bosko: Charizmatický svätec – Mladý kňaz
1512. Sv. Ján Bosko: Charizmatický svätec – S chlapcami
1513. R. Čanaky: Čertova kuchyňa a ranné zamyslenia
1514. A.Grun: Myšlenky na každý den
1515. L. Kubíček: O slobode
1516. L. Kubíček: Život – největší umelecké dílo
1517. K. Rahner: Boh sa stal človekom (vianočné meditácie)
1518. T. Ivančic: Chcem vás naučiť modliť sa
1519. J. Šuppa: Pán ma povolal
1520. J. Porubčan: Z kostolnej nástenky
1521. Sv. A. Liguori: Zachránilo nás Dieťa
1522. Novéna k pátrovi Viktríciovi Weissovi
1523. E. Steinová: Myšlenky a dopisy
1524. Ján Pavol II.: Slová na cestu (výroky básnika, človeka a pápeža)
1525. Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej
1526. J. Kamenistý: Slová o modlitbe
1527. Brat Efraim: Paradoxní Buh
1528. Počúvaj, čo hovorí Láska (myšlienky Matky Terézie)
1529. E. Trpin: Chlieb Šťastia
1530. A. Paulíny: Umenie žiť
1531. J. Haas: Iba dnes (Dekalóg pokoja Jána XXIII.)
1532. L. Kubíček – Božia vôľa – zbožná fráza?
1533. V. Fischerová: Značky na prázdninovej ceste
1534. J. Rybár: Výber z najkrajších modlitieb sveta
1535. E. Lemaitre – D. Lemaitre: Zmysel pôstu
1536. A. Liguori: Nevyhnutnosť modlitby
1537. Božia vôľa nadovšetko (výroky bl. Pátra Arnolda Janssena
1538. T. Zukič: Zastav se
1539. sv. Terézia z Lisieux: Iba láska ..
1540. sv. V. Pallotti: Myšlienky na každý deň
1541. O naději s Marii Svatošovou
1542. sv. Terézia z Lisieux: S Terezkou každý deň
1543. T. Philippe: Pre ozajstnú radosť
1544. J. Hrabat: Cestou domú
1545. M. West: Deti slnka
1545. A. Grun: Hľadanie vnútornej rovnováhy
1546. A. Paulíny: Vetvičky
1547. A.Iacoberly: Život svätej Kláry z Assisi
1548. J. Mrocek: Tajomstvo starej korytnačky
1549. D. Dian – V. Judák: Každý deň so svätými I., II.
1550. Š. Beňová: Rozprávky a príbehy
1551. sv. J. Escrivá: Jít s Kristem
1552. sv. J. Escrivá: Boží přátelé
1553. N. Sparks: Svadba
1554. N. Sparks: zápisník jednej lásky
1555. J. Kamenistý: Slová o Bohu
1556. M. Rossler: Skoré uzdravenie
1557. M. Feduš: Z múdreho notesa
1558. W. Breinholst: Ako sa život zahráva
1559. J. Jurko a kol.: Ako sa bude volať?
1560. Magie, zlí duchové, satanské obřady (pastířský list toskánskych biskupú)
1561. P. Taccaliti: Se srdcem pokorným (úryvky z korešpondencie a príhovorov Jána XXIII.)
1562. J. Osterwalder: Rozprávaj mi o Pánu Bohu
1563. W. Howwsummer: Objav svoje krídla
1564. P. Lefebre: Veľké pravdy v malých príbehoch I., II.
1565. P. Matuška: Zázračná medaila
1566. B. Ferrero: Život je všetko, čo máme
1567. R. Holčáková: Šťastie, smola – ktovie? (príbehy okolo nás)
1568. O. Terrová: Súcit
1569. Ď. Zrakič: všetci ma majú radi, iba môj otec nie
1570. J. Swift: Gulliverove cesty
1571. Stendhal: Červený a čierny
1572. A.S. Puškin: Kapitánova dcéra
1573. E. Lonnrot: Kalevala
1574. J. Nižňanský: Bojnické kamenné dukáty
1575. T. Mann: Buddenbrookovci
1576. T. Mann: Jozef a jeho bratia
1577. A. Miller: Ohnisko nenávisti
1578. I. Vaverková a kol.: Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy
1579. J. Novák: Rodové erby na Slovensku
1580. J. Hlinka: Medailérstvo
1581. P. Hell: Poľovnícky slovník
1582. M. Mannová: Výšivky
1583. Kol.: Z našej prírody
1584. M. Kšica: Výprava za pravekým umením
1585. V. Dvořáková a kol.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku
1586. J. Tibenský: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
1587. J. Kresánek: Atlas liečivých rastlín
1588. L.N.Tolstoj: Anna Kareninová
1589. L.N.Tolstoj: Vojna a mier
1590. M. Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera
1591. J. Verne: 800 míľ po Amazone
1592. Ben Hur
1593. Ľ. Zúbek: Doktor Jesenius
1594. J. Verne: Cesta okolo sveta za 80 dní
1595. E.M. Remarque: Na západe nič nové
1596. E.M.Remarque: Víťazný oblúkJ. Powell: Riešenie hádanky o sebe
1597. J. Powell: Z pohľadu kresťana
1598. J. Powell: Prečo mám strach milovať
1599. J. Powell: Dotkol sa ma
1600. J. Augustyn: Duchovné vedenie
1601. J. Augustyn: Celibát
1602. J. Augustyn: Hluboce zraněni
1603. J. Augustyn: Učiteľ, kde bývaš?
1604. J. Augustyn: Bolo mu ho ľúto
1605. J. Augustyn – L. Slupová: Ako sa zmieriť so životom
1606. J. Augustyn a spol.: Terapia a pastorácia
1607. J. Augustyn: Mají nám co říct? – rozhovory J. Augustyna s M. Vlkom, J. Graubnerom, V- Malým,..
1608. Š. Turanský: Krehkosť duchovného povolania
1609. Kol.: Psychológia a pastorácia (príprava na manželstvo a rodičovstvo)
1610. Ján Pavol II.: Exhortácia Reconciliatio et paenitentia
1611. D. Tettamanzi: Duchovný život kňaza
1612. H. Alphonso: Osobní povolání
1613. S. Stolárik: Kňaz – svedok Božieho milosrdenstva
1614. W. Thiele: Pan Shaw a Pan Twain
1615. P. Bosmans: Kľúč šťastia
1616. J. Luscoň: Nič krajšie nepoznám
1617. J. Luscoň: Slovko do uška
1618. J. Luscoň: Presekajte sa životom
1619. F. Trstenský: Pavlov list Filemonovi
1620. M. Svatošová: Až k prolití krve (životopis L. Kubíčka)
1621. J. Šuppa: Dám vám pastierov
1622. P. Mikluščák: Kristológia
1623. J. Corley: Pootvoriť bránu k evanjeliám
1624. P.J. Matuška: Jasno vo svedomí a pokoj v duši
1625. J. Semivan: Pomáhať rásť
1626. J. Heriban: Apoštol Pavol v službe evanjelia
1627. P. Dubec: Základná škola utrpenia
1628. V. Halambek: Kvapky na srdce
1629. Kol.: Mračiť sa zakázané (19 pravidiel dobrej nálady)
1630. J. Barhoň: Zlý farář přejel hodného psa
1631. J. Barhoň: Pane faráři, já vás budu muset zabít!
1632. J. Kumpf: Usmevy Jana XXIII.
1633. G. Gilbert: Bratr Vyvržených
1634. G. Stoff: Dobré slovo u lúžka nemocných
1635. M. Kašparú: 30 prípadov alebo malé, biele, guľaté
1636. Kol.: Modlitby pri stole
1637. M. Hospodár: Pastoračné dimenzie slávenia Eucharistie
1638. V. Iver: Věty, aforismy
1639. T. Špidlík: Slyšet Boha v ranním vánku
1640. J. Mikulášek: Stříbrné vteřiny
1641. J. Durych: Svaté knězství
1642. M. Rúfus: Modlitbičky
1643. B. Cavanaugh: Kolik váží sněhová vločka
1644. B. Cavanaugh: Malé příběhy
1645. B. Cavanaugh: Kup si los
1646. B. Cavanaugh: Kam patří mořské panny? a jiné příběhy
1647. Brat Šavol: Za múrmi kláštora
1648. Rúženec se svatým J.M. Vianneym
1649. F. Saleský: Filotea
1650. Kol.: Zrnká hlúposti
1652. A. Pereira: Myšlenky a modlitby
1653. M. Šuráb: Radosť z rozprávania
1654. O radostech lidské duše s Maxem Kašparú
1655. T. Marný z Bludovic: A přece se točí...
1656. J.A.Feehan: Na straně andělú
1657. Modlíme sa slovami Svätého Písma
1658. Aforizmy Stana Radiča
1659. T. Kempenský: Nasledovanie Krista
1660. J. Jarab – J. Vrablec – Ľ. Stanček: Choďte aj vy do mojej vinice I., II.
1661. Don Bosco na každý deň
1662. A.Akimjak: zhudobnené vešpery na nedele a sviatky
1663. Povedali o manželstve – výroky, citáty, aforizmy
1664. F. Tonka: Sviatostná pastorácia a nová evanjelizácia
1665. M. Hospodár: Pastorálne teológia
1666. A.Akimjak: Náčrt dejín pastorálnej teológie
1667. Veľká kniha vtipov
1668. S. Stolárik: Povolanie od večnosti v čase
1669. A. Grün: Kráľovná a divožienka
1670. T. Williams: Stavať na pevnom základe
1671. Aforismy o víre
1672. T. Špidlík: Vieme sa modliť?
1673. L. Kuchař: Vždyť jsem to já – Rozhovory s Panem Ježíšem před Svatostánkem
1674. M. Binderová: Vnuknutia lásky
1675. A. Gasparino: Päť levelov sexuality
1676. J. McDowell – B. Jones: Kniha 0 a 0 pre násťročných
1677. J. Kočík: Charakterológia
1678. T. Špidlík: Pramene svetla
1679. A. Pronzato: Nepohodlné evanjeliá
1680. F.Grudbiok: Byť kňazom
1681. M. Tournade: Filotea 21. Storočia
1682. V. Montana: Dom na skale
1683. F. Sočufka: Poklad v hlinených nádobách
1684. M. Malinski: Aby neomdlievali na ceste
1685. M. Malinski: Náš každodenný chlieb
1686. G. Rosse: Sv. Ján Mária Vianney
1687. J. Hrbata: Perly a chléb I., II.
1688. V. Judák: Nový život s Kristom
1689. V. Judák – D. Argaláš: Dar všedného dňa
1690. W. Huel: Odvaha zo Svätéhp Písma
1691. Kard. J. Meisner: Ze smrti do života
1692. Kard. J. Meisner: On jde před vámi
1693. Kard. L. J. Suenens: Zo života do Života
1694. G. Parisciani: Svatý Josef Kopertínsky
1695. Ľ. Pekarčík: Tvár kňaza
1696. O. Šmidriak: Malé spoločenstvá mládeže
1697. M. Schlesinger: Začni už žiť
1698. M. Schlesinger: Niečo nové pre život
1699. D. Doig: Matka Terézia; život v láske
1700. M. Deltour: Setkání s Philem Bosmansem
1701. Abbé Pierre: Testament... Bohu vďaka
1702. C. di Sante: Postavy viery
1703. Dopisy velkých osobností hříšníkum
1704. Kol.: Velká mše
1705. Sestra Lucia hovorí o Fatime (spomienky sestry Lucie)
1706. Život svatého Františka z Pauly napsaný jedním anonymním učedníkem; jeho současníkem
1707. W. Nigg: Benedikt z Nursie – otec západního mníšství
1708. W. Kluz: Světlo a stín (paralela života sv. Maximiliána M. Kolbeho a Rudolfa Hosse, veliteľa koncentračného tábora v Osvienčime)
1709. D. Attwater: Slovník svatých
1710. J. E. Tada: Joni; začiatok cesty
1711. J. Barbier: Mariánski konvertiti
1712. G. Kranz: Svätý Augustín – život a účinkovanie
1713. Božie deti (životné príbehy detí a mladistvých, ktorí s pomocou Eucharistie žili svätým životom)
1714. M. Holková: Tvář plná světla (vyprávění o sv. Františku Saleském)
1715. A. Iacovelli: Život sv. Františka z Assisi
1716. P. Iafolla: Chcem byť tvojou ženou (bl. Gianna Berettová – Mollová)
1717. Bohuslav: Páter Pio (muž bolesti a lásky)
1718. M. Červeňanská a kol.: Ktorého si, Mária, do neba vzala
1719. E. Grau: Anton Paduánsky
1720. H. Drenkelfort: P. Arnold Janssen
1721. J. Šuppa: Vám, milovaní a povolaní
1722. F. Dlugoš: Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach
1723. P. Wagner: Tati, kde bydlí Buh?
1724. E. Ceria: Don Bosco s Bohom
1725. A. Tyrol: Janko Silan (spomienka na osobnosť a dielo)
1726. A. Bessiéres: Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra
1727. M. Szentkuthy: Divertimento (variácie na život Wofganga Amadea Mozarta)
1728. M. Fekete: Vina Valentína (reflexie lásky)
1729. M. Hromník: Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti
1730. I. Csapody a kol.: Rastliny lesov a lúk
1731. Krížová cesta za kňazov
1732. C. Pohlmann: Nový človek František
1733. L. Cerito: Z Boží kanceláře
1734. v. Hunermann: Svätý Vincent de Paul, misionár lásky
1735. K. Poláček: Slnko prerazilo mrákavy
1736. G. von Le Fortová: Posledná na popravisku
1737. F. Werfel: Pieseň o Bernadete
1738. S.A.Wegrzyn: Svätý brat Albert
1739. D. Torkington: Modlitbou k radosti
1740. R. Brenan: Sv. Alojz, vzor mladých
1741. G. Von Le Fortová: Pilátova žena, veža stálosti
1742. T. Sinka: Blahoslavený Páter Pio
1743. Š. Miko: Čierny Anjel z Limy (životopis sv. Martina de Porresa)
1744. Š. Senčík: Hľadali úprimne
1745. M. Quoist: Úspešný život
1746. Bohuslav: Klásky
1747. N. Musio – A. Pauliny: Nebol to len sen
1748. Bohuslav: Mladý hrdina (životopis sv. Dominika Sávia)
1749. P. Piťha: Tři křížové cesty
1750. M. Tereza – Brat Roger: S trpiacim Kristom dnes
1751. A. Grun: Eucharistia
1752. T. Vlašic – S. Barbarič: Otevřte svá srdce Márii, Královně Míru
1753. P. Brodek: Duch Svätý (dary, charizmy, ovocie)
1754. H. Madinger: Ruženec svetla
1755. S. Barbarič: Modli sa srdcom
1756. F. MacNutt: Modlitba, ktorá uzdravuje (Ako sa modliť za uzdravenie v rodine)
1757. C.Carretto: Boh, ktorý prichádza
1758. H.J. Nouwen: Cesta srdca
1759. F.Kubovič: Kvalitný život podľa Dona Bosca (deviatnik)
1760. A.Liguori: Pobožnosť krížovej cesty
1761. Hodina so sviatostným Kristom
1762. A.Sagardoy: Rozhovor s Bohem (dopisy podľa textov sv. Terézie z Avily)
1763. T.Ivančič: Poď za mnou (krížová cesta)
1764. E.Vella: Zlých duchov vyháňajte (zo skúseností exorcistu)
1765. V.Malý: Úcta k sv. Jozefovi
1766. M.Liptovská: Krátke úvahy o litániách k Božskému Srdcu
1767. M.Liptovská: Krátke úvahy o Loretánskych litániách
1768. J.Escrivá: Krížová cesta
1769. E.Richer: Mária, úsmev Bží
1770. J.Philippe: V škole Ducha Svätého
1771. F.Grudniok: Jas utrpenia
1772. B. McKenna: Sila sviatostí
1773. A. Mosconi: Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.
1774. Š. Janega: Spomienky cirkevného sudcu (stroskotané manželstvá)
1775. L.Scupoli: Duchovný zápas
1776. P. Brodek: Blahoslavenstvá a blahoslavení
1777. E. Gombala: Via crucis
1778. A. Grun: Anjeli pre život
1779. J. Eldredge: Cesta túžby (hľadanie vysnívaného života)
1780. S. de Flores: Kto je pre nás Mária
1781. K. Keating: Čomu skutočne veria katolíci? (52 odpovedí na bežné mylné predstavy)
1782. J. Gusič: S Ježišom na Golgotu
1783. R. G. Furey: Máriina cesta kríža
1784. S. Barbarič: Daj mi svoje ranené srdce (spoveď: prečo a ako)
1785. J. K. Balázs: Znak Tau
1786. S. Hahn: Bože, buď milostivý
1787. R. Abeln – A. Kner: Jak se máme modlit?
1788. Sv. Alfonz M. Liguori: Vo svetle večnosti (príprava na smrť)
1789. Ján M. Vianney, Katarína Janovská, Ján z Kríža a ich pohľad na očistec
1790. M. Quoist: Buh mě čeká
1791. Sestra Terezie: Láska a oběť
1792. A. Rotzetter: Obdivuhodne vás stvoril (ako sv. František káže zvieratkám)
1793. J. M. Stoutzenberger – J. D. Bohrer: Modlíme sa s Františkom
1794. E. Leclerc: Múdrosť Chudáčika
1795. V škole sv. Františka
1796. Posolstvá Panny Márie v Medžugorí
1797. S. Barbarič: Eucharistia (slávte omšu srdcom)
1798. J. Eldredge: Veľký príbeh (príbeh, ktorý rozpráva Boh)
1799. J. Philippe: Čas pre Boha (ako sa modliť srdcom)
1800. T. Ivančič: Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
1801. T. Ivančič: Za lepší svet
1802. Novéna modlitby k sv. Gerardovi
1803. Litánie (31 rôznych litánií)
1804. F. Sauer: Vtáky lesov, lúk a polí
1805. C. Carretto: Prečo, Pane?
1806. J. Hroboň: Krst svätý v Biblii
1807. S. Hahn: Otec, čo plní sľuby
1808. G. Gilbert: Krížová cesta
1809. M. Vitovičová: Pobožnosť krížovej cesty
1810. J. Augustyn: Evanjeliové rady ... nielen pre rehoľníkov
1811. J. Porubčan: S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy
1812. S. Barbarič: Nasleduj ma srdcom
1813. Nekrvavý mučedník Dr. Josef Karel Matocha
1814. E. Kojnok: Jankov život a jeho pastorácia
1815. „Drahé deti...“ (14. Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých v Medžugorí 31.7. – 6.8.2003)
1816. K. Lachmanová: Dve tváre lenivosti
1817. C. de Meester: Tvá blízkost je mé štěstí (bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice)
1818. J. Knittl: Krížové cesty
1819. Kol.: Zrnká lásky
1820. Kol.: Zrnká múdrosti
1821. Kol.: Zrnká ženskosti
1822. Kol.: Murphyho zrnká
1823. Kol.: Zrnká úsmevu
1824. Modlitby za nenarodené deti
1825. C. Carretto: Listy z púšte
1826. P. Strauss: Krížová cesta
1827. A. Liguori: Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky
1828. Kol.: Kristus prichádza a dáva sa mi poznať
1829. J. Jurko a kol.: Radostný návrat k Otcovi
1830. Z. Vašková: Krížová cesta
1831. Krížová cesta nenarodených
1832. F. Švarc: Filatelia – zbierame poštové známky
1833. E. Greene: Beckham
1834. Š. Labo: Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia
1835. Kol.: Vysoké Tatry
1836. B. Vanek: Slovo včas
1837. J. Kyselica: Obnova farnosti cez neokatechumenát
1838. Slávenie svätej omše za účasti detí
1839. F. C. Pavilo: Rzym i Watykan w kolorach
1840. Komu máme veriť? (učebnica katolíckeho náboženstva pre druhý ročník SŠ)
1841. J.M. Kašparu: Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu
1842. Dokonalá láska (Humanae vitae – odmietaná encyklika dáva nové podnety)
1843. A. Cappella: Prirodzená cesta (Billingsova metóda)
1844. Ľ. Feldek – D. Hevier – T.Janovic – Š. Moravčík: 3-2-1... žart
1845. J. Maga: Týždenník
1846. G.E. Vandeman: Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, charismaticích, katolících, židovských přatelích, adventistech
1847. M. Klímová – Fugnerová: Naše dieťa
1848. J. Vachek: Fyzika (přehled učiva základní školy)
1849. C. Martinek: Cesta k solidaritě
1850. F. Pistrák: Ruženec, ale ako?
1851. W. Lee: Základné prvky kresťanského života
1852. M. Rúfus: Básne
1853. J. Mrkvička: Hovory s tebou
1854. B. Krasnovský: Boh oslovil politikov
1855. F. Blachnický: Pohľady vo svetle milosti
1856. M. Rázus: Argumenty (hovory so synom i s tebou)
1857. Š. Mordel: Patrológia
1858. I. Lepp: Psychoanalýza lásky
1859. J. Vrablec: Homiletika
1860. J. Polivka – J. Dolista – L. Dřímal: Povídání o manželstve
1861. 20 let manželsjých setkání (zborník na tému potreba a možnosti podpory manželstva a rodiny v súčasnosti)
1862. J.Kamas: Vyhasnuté spolužitie
1863. H.Geiger – H. Donat: Rozhovory o kresťanskej výchove
1864. J. Kaňa a kol.: Manželství od Boha nám dané
1865. K. Nedoma a kol.: 3 úvahy o manželství a rodičovství
1866. G. Pasquali: Tri anjelské
1867. J. Kutarňa: Iďte a ohlasujte
1868. Š. Senčík: Piergiorgio Frassati
1869. Spiš – mapa regiónu
1870. Novéna ku sv. J. M. Vianneyovi
1871. V. Jodas: Kapitoly z teórie a praxe vyučovania matematiky
1872. H. Rozinajová: XX a XY (o láske, sexe, manželstve, rodičovstve)
1873. P. Janáč: Veľké tajomstvo Cirkvi
1874. I. Fuzy: Môj priateľ
1875. Š. Šilhár: Veľké stretnutie

Kontakt: knizky.napredaj@gmail.com
rsmatana
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Str Feb 13, 2013 7:17 am

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod rsmatana » Str Feb 13, 2013 10:56 am

Kúpim knižku

1562 Josef Osterwalder Rozprávaj mi o Pánu o Bohu

tel.kontakt:0948 026958
rsmatana
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Str Feb 13, 2013 7:17 am

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod Ricardo » Štv Aug 15, 2013 11:12 am

kúpim L.N.Tolstoj - Vojna a mier ;)
Ricardo
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Str Aug 14, 2013 11:46 am

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod Hana33 » Štv Nov 17, 2016 3:41 pm

Dobrý deň, ak je ponuka aktuálna, kúpila by som knihu Zrnká múdrosti.
Mail: Hanicka33@centrum.sk
Ďakujem.
Hana33
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 6
Registrovaný: Ned Nov 13, 2016 3:48 pm

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod kajusik » Pia Nov 18, 2016 3:50 pm

Dobrý deň,
uvedená kniha už bohužiaľ nie je k dispozícii.
kajusik
Pokročilý
Pokročilý
 
Príspevky: 123
Registrovaný: Sob Apr 14, 2007 12:35 pm
Bydlisko: Liptovsky Mikulas

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod zuzameduza » Štv Máj 04, 2017 8:00 am

Kúpim knihu Boh sa pyšným protivý, zahlIadla som ju s číslom 1066, ale som prvýkrát na tejto stránke a akosi nechápem ako to mám urobiť. Vopred srdečne dakujem za pomoc a knihu.
zuzana
zuzameduza
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv Máj 04, 2017 7:52 am

Re: Väčšie množstvo kníh rôznych žánrov II.

Poslaťod Mihall » Sob Nov 17, 2018 8:40 pm

Dobrý deň, je toto aktuálne?
Mal by som záujem o knihu
1542. sv. Terézia z Lisieux: S Terezkou každý deň :)

Dík za odpoveď, Mišo
Mihall
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Nov 17, 2018 8:38 pm

Ďalší

Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 10 hostia

cron