Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 23. 5. 2018

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 23. 5. 2018

Poslaťod klasik » Str Júl 28, 2010 11:26 am

.
Predám odborné knihy z matematiky, fyziky, chémie, astronómie, techniky ...

Vážnemu záujemcovi rád zašlem podrobnejšie informácie o konkrétnej knihe aj fotografie jej obsahu. Ponuku priebežne aktualizujem, je teda stále aktuálna.

V prípade záujmu prosím píšte odpovede len na mail: esklasik@gmail.com

Uprednostňujem osobný odber v Bratislave. Ale je možné poslať knihy aj poštou po platbe na účet, alebo na dobierku. Poštovné podľa cenníku slovenskej pošty.

Ponuka platí aj pre záujemcov z Českej republike. Je možné poslať balík za rovnaké poštovné aj do Čiech, a platba je možná aj v Kč na český účet.

Tituly, ktoré sa skladajú z viacerých dielov a sú kompletné, sú na predaj iba spolu.

Matematika:
10 kapitol z diferenciálního a integrálního počtu 2. vyd., K. Hruša, NČSAV (1954)
500 riešených slovných úloh z matematiky, Križalkovič, Cuninka, Šedivý, Alfa (1968)
777 matematických zábav a her, Novoveský, Križalkovič, Lečko, SPN (1971)
800 riešených príkladov z vyššej matematiky, J. Marek, SVTL (1965)
Algebra, MacLane, Birkhoff, Alfa (1974)
Algebra, L. Procházka, Bican, Academia (1990)
Algebra, Demlová, Nagy, SNTL (1982)
Algebra a teoretická aritmetika 1 a 2, Blažek, Calda, Vojtášková, SPN (1983, 1985)
Algebra a teoretická aritmetika 1 a 2, Katriňák, Gavalec, Gedeonová, Smítal, Šalát, Haviar, Hecht, Katriňák, Alfa (1986)
Algebra, každý začátek je lehký, H. Kästner; P. Göthner, Mladá Fronta (1986)
Algebraická teorie automatů, Demlová, Koubek, SNTL (1990)
Algebraické struktury s binárními operacemi, B. Pondělíček, SNTL (1977)
Algoritmizácia, J. Hvorecký, J. Kelemen, Alfa (1987)
Analytická a diferenciální geometrie, B. Budinský, SNTL (1983)
Analytická geometria, rovinná v školskej a technickej praxi, M. Harant, SPN (1968)
Analytická geometrie a lineární algebra, E. Peschl, SNTL (1971)
Analytická geometrie lineárních útvarů, E. Kraemer, NČSAV (1954)
Analytická geometrie pro začátečníky, K. Šindelář, SNTL (1969)
Analytická metoda v geometrii I+II, Z. Vančura, SNTL (1957, 1958)
Analytické funkce, I. I. Privalov, NČSAV (1955)
Analýza senzitivity a parametrické programovanie, W. Dinkelbach, Alfa (1973)
Analýza v komplexním oboru, I. Černý, Academia (1983)
Analýza v komplexním oboru, M. Šulista, SNTL (1982)
Analýza v reálném a komplexním oboru 1. vyd., W.Rudin, Academia (1977)
Analýza v reálném a komplexním oboru 2. vyd., W. Rudin, Academia (2003)
Aplikovaná algebra, Birkhoff, Bartee, Alfa (1981)
Aplikovaná funkcionálna analýza, V. Ďurikovič, Veda (1999)
Aproximace funkcí - Teorie a numerické metody, G. Meinardus, SNTL (1968)
Aritmetické hry a zábavy, K. Čupr, JČMF (1942)
Aritmetika a algebra pro pedagogické fakulty I. – Aritmetika, Hruša, Dlouhý, Mencl, SPN (1978)
Aritmetika pre pedagogické inštitúty, K. Hruša, a kol., SPN (1960)
Binární relace, J. Šrejder, SNTL (1978)
Bodové množiny, E. Čech, Academia (1974)
Booleova algebra, O. Odvárko, Mladá Fronta (1973)
Co asi nevíte o vzdálenosti, A. Kufner, Mladá Fronta (1974)
Co je a nač je vyšší matematika?, E. Čech, JČMF (1942)
Co víme a co nevíme o prvočíslech, W. Sierpinski, SPN (1966)
Co víme o přirozených číslech, 3. vyd., J. Sedláček, Mladá Fronta (1977)
Cvičení z matematiky, A. Prágerová, SNTL (1987)
Cvičení z matematiky pro I. a II. ročník gymnázií, J. Houska a kol., SPN (1985)
Cvičenia a úlohy z operačnej analýzy, G. Desbazeille, Alfa (1971)
Cyklografie, L. Seifert, JČMF (1949)
Čísla a početní výkony, E. Čech, SNTL (1954)
Číslo a náuka o ňom, G. N. Berman, Práca (1950)
Človek a matematika, R. Fischer, G. Malle, SPN (1992)
Dějiny matematiky ve starověku, A. Kolman, Academia (1969)
Dějiny matematiky ve středověku, A. Juškevič, Academia (1978)
Desať kapitol z numerických, grafických a iných metód, O. Strečko, Alfa (1979)
Deskriptívna geometria, V. Medek, SVTL (1962)
Deskriptívna geometria v príkladoch, Macková a kol., SVTL (1959)
Deskriptivní geometrie 4. vyd., Kounovský, Vyčichlo, NČSAV (1956)
Deskriptivní geometrie I, Kadeřávek, Klíma, Kounovský, Přírodovědecké nakladatelství (1950)
Deskriptivní geometrie I, Menšík, Setzer, SNTL (1973)
Deskriptivní geometrie I a II, Piska, Medek, SNTL (1966)
Deskriptivní geometrie II, A. Urban, SNTL (1979)
Deskriptivní geometrie II, O. Setzer, SNTL (1980)
Deskriptivní geometrie, Příručka pro přípravu na vyskou školu, Menšík, Setzer, SNTL (1966)
Determinanty a matice, J. Chudý, SNTL (1971)
Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných, R. Sikorski, Academia (1973)
Diferenciální geometrie křivek a ploch, B. Hostinský, JČMF (1942)
Diferenciální počet, R. Výborný, Academia (1966)
Diferenciální počet, Z. Horský, SNTL (1981)
Diferenciální počet funkcí více proměnných, K. Šindelář, SNTL (1972)
Diferenciální počet I 5. vyd., V. Jarník, Academia (1963)
Diferenciální počet I a II Integrální počet I a II (84r), V. Jarník, Academia (1984)
Diferenciální počet pro začátečníky, K. Havlíček, SNTL (1965)
Diferenciální rovnice v komplexním oboru, V. Jarník, Academia (1975)
Diferenciálny počet funkcií jednej premennej, M. Matejdes, MaT Centrum (2000)
Differenciaľnoje i integral'noje isčislenija dlja VTUZov, tom 1, N. S. Piskunov, Nauka (1964)
Dynamické modely biologických spoločenstiev, Smítalová, Šujan, Veda (1989)
Dynamické systémy, M. Medveď, Veda (1988)
Ekonomicko-matematické metódy, J. Pitel a kol., Príroda (1988)
Elementárna štatistika - pre psychológov sociológov a pedagógov, F. Hillebrand, SPN (1968)
Elementární funkce, E. Čech, JČMF (1947)
Elementární funkce v teorii a praxi, Gál, Růžička, SNTL (1967)
Elementární geometrie III, J. Vyšín, Přírodovědecké nakladatelství (1952)
Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic 1. vyd., J. Nagy, SNTL (1978)
Elementárny úvod do modernej matematiky, V. Okrucký, SPN (1971)
Encyklopedie aplikované matematiky I a II, J. Nečas a kol., SNTL (1977)
Expertné systémy, M. Popper, J. Kelemen, Alfa (1989)
Faktorová analýza, K. Überla, Alfa (1974)
Finanční matematika pro každého, Radová, Dvořák, Málek, Grada (2007)
Finanční matematika pro každého příklady, Radová a kol., Grada (2008)
Fourierovy řady, Hardy, Rogosinski, SNTL (1971)
Fourierovy trigonometrické řady a metoda konečných prvků v komplexním oboru, Koukal, Křížek, Potůček, Academia (2002)
Funkce komplexní proměnné, Fuks, Šabat, NČSAV (1961)
Funkce komplexní proměnné, M. A. Jevgrafov, SNTL (1981)
Funkce více proměnných, M. Krbálek, ČVUT (2017)
Funkcie komplexnej premennej, operátorový počet, teória stability, Aramanovič, Lunc, Eľsgoľc, Alfa (1973)
Funkcionální analýza a numerická matematika, L. Collatz, SNTL (1970)
Fuzzy množiny a jejich aplikace 2. vyd., V. Novák, SNTL (1990)
Geometria 1 a 2, Hejný, Zaťko, Kršňák, Šedivý, Božek, SPN (1985, 1987)
Geometrické hry a zábavy, K. Čupr, JČMF (1949)
Geometrie Hilbertova prostoru, A. Kufner, SNTL (1973)
Geometrie pro pedagogické fakulty I, Vyšín, Jucovič, Kůst, SPN (1965)
Geometrie trojúhelníka, Švrček, Vanžura, SNTL (1988)
Goniometrické funkce, Budinský, Šmakal, Mladá Fronta (1968)
Grafická korelační analýza, Egermayer, Janeček, SNTL (1968)
Grafové algoritmy, J. Plesník, Veda (1983)
Grafy, J. Demel, SNTL (1989)
Grafy a ich aplikácie, J. Bosák, Alfa (1980)
Grafy a jejích aplikace, J. Demel, Academia (2002)
Grafy a jejich použití, J. Nečas, SNTL (1978)
Gramatiky a jazyky, Molnár, Češka, Melichar, Alfa (1987)
Grupy a svazy, L. Beran, SNTL (1974)
Grupy okruhy a zväzy, A. Legéň, Alfa (1980)
Hra a logika v 85 príkladoch, Bizám, Herceg, Alfa (1982)
Hrajeme si s matematikou, T. Varga, Albatros (1988)
Hry takmer matematické, Gatial, Hecht, Hejný, Mladá Fronta (1982)
Integrál, míra a derivace 1 a 2, Šilov, Gurevič, SNTL (1968, 1971)
Integrální počet, J. Nagy, E. Nováková, M. Vacek, SNTL (1984)
Integrální počet I a II, V. Jarník, NČSAV (1956, 1955)
Integrální počet pro začátečníky, K. Havlíček, SNTL (1969)
Integrální počet pro začátečníky 1.vyd, K. Havlíček, SNTL (1963)
Integrální rovnice, P. Drábek, SNTL (1991)
Integrální transformace, J. Veit, SNTL (1979)
Integrály, J. Kopáček, Matfyzpress (2004)
Jak řešit rovnice a jejich soustavy, Jiří Jarník; Šisler, SNTL (1969)
Jak sestrojovat spojnicové nomogramy, Z. Opava, SNTL (1972)
Kapitoly z obecné algebry, A.G.Kuroš, Academia (1968)
Kde je chyba?, W. Lietzmann, SVTL (1966)
Kombinatorická analýza v praxi, K. Čulík, V. Doležal, M. Fiedler, SNTL (1967)
Kombinatorická teória pravdepodobnosti, L. Kosmák, Alfa (1979)
Kombinatorické algoritmy, L. Kučera, SNTL (1983)
Kombinatorika, A. Vrba, Mladá Fronta (1980)
Kombinatorika a teória grafov II, L. Niepel, Univerzita Komenského (1991)
Kombinatorika v teorii a praxi, Úvod do teorie grafů, J.Sedláček, Academia (1964)
Kompendium statistického zpracování dat, Meloun, Militký, Academia (2006)
Komplexní proměnná v elektrotechnice, Hlávka, Klátil, Kubík, SNTL (1990)
Konec záhady hlavolamů, S. Vejmola, SPN (1989)
Kongruence, A. Apfelbeck, Mladá Fronta (1968)
Konstrukce omezenými prostředky a geometrické aproximace, V. Hruška, JČMF (1940)
Konštrukčná geometria, Piják, Šedivý, Grajcar, Zaťko, SPN (1985)
Konštruktívna geometria pre technikov, V. Medek, J. Zámožík, Alfa (1978)
Kosmické hlavolamy, Z. Nowak, SNTL (1976)
Kosoúhlé promítání, F. Veselý, JČMF (1949)
Kreslenie pomáha počítať, Ostrovskij, Kordemskij, Alfa (1966)
Kurs diferenciálních rovnic 1. vyd., V. V. Stěpanov, Přírodovědecké nakladatelství (1950)
Kurs differenciaľnogo i integraľnogo isčislenia I+II+III, G.M. Fichtengoľc, Fizmatgiz (1962, 1963)
Kvalifikační příručka technického kresliče, J. Kochman, Práce (1982)
Laplaceova transformace, Základy teorie a užití v elektrotechnice, Z. Pírko, J. Veit, SNTL (1970)
LaTeX pro začátečníky, 3. vyd, J. Rybička, Konvoj (2003)
Lebesgueova míra a integrál, Nagy, Nováková, Vacek, SNTL (1985)
Lexikón vyššej matematiky, Göhler, Ralle, Alfa (1992)
Lineárna diferenciálna rovnica tretieho rádu, M. Greguš, Alfa (1981)
Lineárne programovanie, Plesník, Dupačová, Vlach, Alfa (1990)
Lineárne programovanie - metódy a aplikácie, S.I.Gass, Alfa (1972)
Lineární algebra, I. M. Geľfand, NČSAV (1953)
Lineární algebra, L.Bican, SNTL (1979)
Lineární algebra, Havel, Holenda, SNTL (1984)
Lineární algebra, J. Bečvář, Matfyzpress (2005)
Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Radhakrishna Rao, Academia (1978)
Logaritmické počítadlo, Daniel, Danielová, SVTL (1962)
Logická analýza přirozeného jazyka, Materna, Pala, Zlatuška, Academia (1989)
Logické základy geometrie, V. Svitek, SPN (1969)
Logika prvého rádu, R. M. Smullyan, Alfa (1979)
Logika, algebry a grafy, Kolář, Štěpánková, Chytil, SNTL (1989)
Logika, automaty a algoritmy, Ajzerman a kol., Academia (1976)
Logika, neúplnost, složitost a nutnost, Švejdar, Academia (2002)
Malá encyklopédia matematiky 1. vyd., Šalát a kol., Obzor (1967)
Malá encyklopédia matematiky 3. vyd., Šalát a kol., Obzor (1981)
Malý výlet do moderní matematiky, Koman, Vyšín, Mladá Fronta (1974)
Matematická analýza, G. J. Šilov, Alfa (1974)
Matematická analýza, Gillman, McDowell, SNTL (1983)
Matematická analýza 1, Ďurikovič; Gera, Alfa (1991)
Matematická analýza 1, Šulka, Moravský, Satko, Alfa (1986)
Matematická analýza funkcií reálnej premennej, Švec, Šalát, Neubrunn, Alfa (1987)
Matematická analýza I a II, Brabec, Martan, Rozenský, Hrůza, SNTL (1989, 1986)
Matematická analýza II, Šulka, Satko, Alfa (1985)
Matematická analýza pro fyziky II, J. Kopáček, Matfyzpress (2002)
Matematická ekonomie, R. G. D. Allen, Academia (1971)
Matematická fyzika, Základné rovnice a špeciálne funkcie, V. Arsenin, Alfa (1977)
Matematická statistika, J. Anděl, SNTL (1985)
Matematická statistika, J. Likeš, J. Machek, SNTL (1983)
Matematická štatistika, W. Sadowski, Alfa (1975)
Matematická teória optimálneho riadenia, P. Brunovský, Alfa (1980)
Matematická teorie programů, Z. Manna, SNTL (1981)
Matematická terminológia, V. Medek, SPN (1984)
Matematické důkazy, R. Thiele, SNTL (1985)
Matematické funkcie v škole a v praxi, Dubec, Hruškovič, Ondrejička, SPN (1967)
Matematické hlavolamy 3. vyd., Dynkin, Molčanov, Rozentaľ, Alfa (1979)
Matematické hlavolamy a hříčky, H. Dudeney, Olympia (1995)
Matematické metódy a programovanie analógových počítačov, I. Plander, Vydavateľstvo SAV (1969)
Matematické metódy riadenia pri neúplnej informácii, D. Judin, Alfa (1981)
Matematické metody síťové analýzy, Zuchovckij, Radčiková, SNTL (1971)
Matematické metody v ekonomii, B. Korda, SNTL (1967)
Matematické metódy v chemickom inžinierstve, Jenson, Jeffreys, Alfa (1973)
Matematické metody ve fyzice, L. Schwartz, SNTL (1972)
Matematické metody ve fyzice a technice, J. W. Dettman, Academia (1970)
Matematické modelovanie ekonomických procesov, J. Sojka, J.Walter, Alfa (1986)
Matematické obzory 9, Greguš, Smítal, Alfa (1976)
Matematické stroje, K. Krištoufek, SNTL (1970)
Matematické zpracování výsledků měření, K. Jakovlev, SNTL (1958)
Matematický zeměpis a kartografie, O. Tichý, R. Švec, SPN (1970)
Matematika, L. Frank a kol., SNTL (1973)
Matematika, H. Simon, K. Stahl, Alfa (1968)
Matematika, Hájková, John, Kalenda, Zelený, Matfyzpress (2006)
Matematika - Příručka pro přípravu na vysokou školu, V. Bruthans, A. Kejzlar, SNTL (1965)
Matematika 1 a 2, Ján Ivan, Alfa (1986, 1989)
Matematika 1 a 2, Kluvánek, Mišík, Švec, Alfa (1971, 1970)
Matematika a logika, Kac, Ulam, SNTL (1977)
Matematika hrou i vážně, B. Zelinka, Mladá Fronta (1979)
Matematika I a II, Knichal, Bašta, Pišl, Rektorys, SNTL (1965, 1966)
Matematika I pro strojní fakulty, I. Mezník, J. Karásek, J. Miklíček, SNTL (1992)
Matematika IV - Numerické metódy, pravdepodobnosť, mat. štatistika, Ľ. Piatka a kol., Alfa (1989)
Matematika pre ekonómov, J. Štalmašek, Alfa (1969)
Matematika pre ekonómov 1 a 2, Huťka a kol., Alfa (1984 a 1986)
Matematika pre prijímacie skúšky na vysoké školy, K. U. Šachno, SVTL (1966)
Matematika pre rodičov, C.B. Allendoerfer, Alfa (1970)
Matematika pro chemiky II, Kolda, Krajňáková, Kimla, SNTL (1990)
Matematika pro porozumění a praxi I, J. Musilová, P. Musilová, VUTIUM (2006)
Matematika pro přírodovědce II, J. Štěpánek, Karolinum (1997)
Matematika pro regulaci a automatisaci, M. Šalamon, SNTL (1957)
Matematika sdělovací techniky, Č. Kohlmann, Technicko-vědecké vydavatelství (1951)
Matematika v úlohách II - Geometrie, O. Maška, Přírodovědecké nakladatelství (1951)
Matematika ve sdělovací technice, Č. Kohlmann, SNTL (1960)
Matematika ve stavebnictví, Fritz Bewert, SNTL (1960)
Maticový počet a jeho použití v elektrotechnice, J. Schmidtmayer, SNTL (1954)
Maticový počet a jeho použití v technice, J. Schmidtmayer, SNTL (1974)
Metodika řešení matematických úloh 2. vyd., J. Vyšín, SPN (1972)
Metódy a použitie numerickej matematiky, J. Legras, Alfa (1978)
Metody matematické statistiky, R. Reisenauer, SNTL (1965)
Metody numerické matematiky, G. I. Marčuk, Academia (1987)
Metódy riešenia matematických problémov, L. Larson, Alfa (1990)
Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy - pro 2. až 4. semestr, Holický, Kalenda, Matfyzpress (2002)
Metody shlukové analýzy, A. Lukasová, J. Šarmanová, SNTL (1985)
Metody vícerozměrné analýzy, Ajvazjan, Bežajevová, Staroverov, SNTL (1981)
Metody vyčisliteľnoj matematiky, G. I. Marčuk, Nauka (1989)
Metrické priestory, T. Šalát, Alfa (1981)
Množinová algebra, L. Kosmák, Alfa (1978)
Množinový počet zrozumiteľne, D. Haupt, Alfa (1984)
Množiny a matematické struktury, Z. Horský, SNTL (1979)
Množiny a všeličo okolo nich, Lev Bukovský, Alfa (1985)
Modelovanie a simulácia, Š. Neuschl, J. Blatný, Alfa (1988)
Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti, M. Chobot, Alfa (1980)
Nebojte sa matematiky, J. Sedláček, SVTL (1966)
Nebojte se matematiky, J. Sedláček, SNTL (1960)
Některé matematické metody fyziky, Goertzel, Tralli, SNTL (1970)
Nelineárne programovanie, M. Hamala, Alfa (1976)
Nerovnosti, P. P. Korovkin, SNTL (1954)
Nerovnosti a odhady, A. Kufner, Mladá Fronta (1989)
Nomografia a iné grafické metódy, F. Jurga, SVTL (1963)
Nomogramy, V. Štěpánský, SNTL (1970)
Nomogramy s jednou průsvitkou, V. Hruška, JČMF (1947)
Nové matematické rekreace, B. Dobrovolný, SNTL (1967)
Numerické metódy a matematická štatistika, Riečanová a kol., Alfa (1987)
Numerické metody algebry, S. Míka, SNTL (1982)
Numerické metody lineární algebry, Faddejev, Faddejevová, SNTL (1964)
Numerické metody matematické analýzy, P. Přikryl, SNTL (1985)
Numerické řešení diferenciálních rovnic, Babuška, Práger, Vitásek, SNTL (1964)
Numerické řešení rovnic, K. Čupr, JČMF (1947)
Numerické výpočty SVVŠ, Vlach, Kyncl, SPN (1969)
O aplikáciach matematiky, J. Černý, Mladá Fronta (1976)
O funkciách a funkcionálnych rovniciach, J. Smítal, Alfa (1984)
O grupách a svazech, L. Rieger, Přírodovědecké nakladatelství (1952)
O modernizácii školskej matematiky 2. vyd., J. Šedivý, SPN (1978)
O náhodě a pravděpodobnosti, A. Plocki, Mladá Fronta (1982)
O nekonečných řadách, J. Vyšín, JČMF (1948)
O pravdepodobnosti a miere, B. Riečan, Alfa (1972)
O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů, J. Holubář, JČMF (1948)
O rovnicích 2. vyd., Š. Schwarz, JČMF (1947)
O rovnicich s parametry, J. Váňa, Mladá Fronta (1964)
O souřadnicích v rovině, Z. Pírko, JČMF (1942)
Obščaja topologija, osnovnyje struktury, N. Bourbaki, Nauka (1958)
Obyčajné diferenciálne rovnice, Greguš, Švec, Šeda, Alfa (1985)
Obyčejné diferenciální rovnice, J. Kurzweil, SNTL (1978)
Od algebry k počítačom, M. Franek, SPN (1971)
Od pravouhlých súradníc k vektorom 3. vyd., J. Gatial, M. Hejný, SPN (1980)
Odhady v náhodných procesoch, F. Štulajter, Alfa (1989)
Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice, S. Míka, A. Kufner, SNTL (1981)
Operátorový počet, V. Vodička, JČMF (1949)
Operátorový počet a přechodné zjevy v elektrických obvodech, M. I. Kontorovič, SNTL (1953)
Operátorový počet v elektrotechnice, M. L. Levinštejn, SNTL (1977)
Optimálne programovanie 2. vyd., A. Laščiak a kol., Alfa (1990)
Ortogonální systémy, J. Matušů, SNTL (1982)
Parciální diferenciální rovnice a jejich některá řešení 2. vyd., Rychnovský, Výborná, SNTL (1970)
Počet pravděpodobnosti, J. Likeš, J. Machek, SNTL (1981)
Počet pravdepodobnosti a matematická štatistika, M. Bučko, Alfa (1981)
Počet pravděpodobnosti I+II, B. Hostinský, JČMF (1950)
Populárne o počte pravdepodobnosti, B. Šofr, Alfa (1974)
Populární encyklopedie matematiky, kolektív autorov, SNTL (1971)
Praktické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, J. Legras, SNTL (1960)
Pravděpodobnost a informace, A. M. Jaglom, I. M. Jaglom, NČSAV (1964)
Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Riečan, Lamoš, Lenárt, Alfa (1984)
Pravděpodobnost ve vědě a technice, Dupač, Hájek, Academia (1962)
Prehľad matematiky, Horák, Niepel, Alfa (1983)
Prehľad modernej algebry, MacLane, Birkhoff, Alfa (1979)
Prehľad stredoškolskej matematiky, Medek, Mišík, Šalát, Alfa (1963)
Príbehy o integráloch, B. Riečan, SPN (1988)
Približné metódy riešenia diferenciálnych a integrálnych rovníc, Michlin, Smolickij, Alfa (1974)
Príklady zo štatistických metód, Bakytová, Ugron, Alfa (1972)
Príručka elementárnej matematiky, M. J. Vygodskij, SVTL (1960)
Príručka matematiky pre fyzikov, E. Madelung, Alfa (1975)
Proč děláme důkazy v matematice, V. Čech, SPN (1971)
Programovaná učebnice matematiky, Aritmetika a algebra, Z. Opava, Práce (1980)
Programovanie parametrické, nelineárne, stochastické, G. Mihoc, I. Nădejde, Alfa (1974)
Projektivní geometrie I - Útvary jednoparametrické, V. Hlavatý, Melantrich (1944)
Přehled elementární matematiky 1. vyd., Hruša, Kraemer, Sedláček, SNTL (1957)
Přehled elementární matematiky 3. vyd., Hruša, Kraemer, Sedláček, SNTL (1962)
Přehled matematické analýzy 1 a 2, Danilov, Ljusternik, SNTL (1968, 1969)
Přehled užité matematiky I a II, K. Rektorys a kol., Prometheus  (2003)
Příklady z matematiky pro fyziky IV, J. Kopáček, Matfyzpress (2003)
Přímky a křivky, Vasiljev, Gutenmacher, Mladá Fronta (1982)
Reálne čísla, T. Šalát, Alfa (1982)
Relace a funkce, M. Jelínek, SPN (1974)
Riešené príklady derivácie a spätnej integrácie funkcií, F. Chemnitius, SVTL (1966)
Riešené úlohy z modernej matematiky, Križalkovič, Cuninka, Šedivý, Alfa (1974)
Riešené úlohy z modernej matematiky 2, Križalkovič, Cuninka, Šedivý, Alfa (1981)
Rovnice a nerovnosti, J. Bosák, SPN (1963)
Řešené maturitní úlohy z matematiky, I. Bušek, SPN (1985)
Řešené úlohy z matematiky - Aritmetika a algebra, O. Maška, SNTL (1964)
Řešené úlohy z matematiky - Planimetrie, O. Maška, SNTL (1967)
Řešené úlohy z vyšší matematiky 1 a 2, V. Ryšavý, Přírodovědecké nakladatelství (1950)
Sbírka maturitních příkladů z matematiky, Benda, Daňková, Skála, SPN (1968)
Sbírka příkladů z lineárního programování, L. Rychetník; J. Zelinka; V. Pelzbauerová, SNTL (1968)
Sbírka příkladů z pravděpodobnosti, J. Kubanová, B. Linda, Statis (2009)
Sbírka řešených příkladů z matematiky I, Jirásek, Kriegelstein, Tichý, SNTL (1987)
Sbírka řešených příkladů z matematiky II, Jirásek, Čipera, Vacek, SNTL (1989)
Sbírka řešených příkladů z matematiky III, Jirásek, Benda, Čipera, Vacek, SNTL (1989)
Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky 1. vyd, A. Hlaváček, SPN (1965)
Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky I+II 2. vyd., Hlaváček, Dolanský, SPN (1971)
Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky, Z. Renc, Matfyzpress (2000)
Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, B. P. Děmidovič, Fragment (2003)
Sbírka úloh z matematiky - Příručka pro přípravu na vysokou školu, M. Čermák, A. Kamarýt, H. Kořínková, SNTL (1967)
Sbírka úloh z teorie funkcí komplexní proměnné, M. A. Jevgrafov a kol., SNTL (1976)
Sbírka úloh z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie náhodných funkcí, A. A. Svešnikov, SNTL (1971)
Sbírka úloh z vyšší matematiky 1. vyd., V. Minorskij, SNTL (1958)
Sbírka úloh z vyšší matematiky 2. vyd., V. Minorskij, SNTL (1964)
Sbornik zadač i upražnenij po matematičeskomu analizu 9. vyd., B. P. Demidovič, Nauka (1977)
Sbornik zadač po kursu matematičeskogo analiza (20v), G. Berman, Nauka (1985)
Sbornik zadač po matematičeskomu analizu (15v), G. Berman, Nauka (1967)
Seznamujeme se s množinami, J. Bečvář a kol., SNTL (1982)
Slovník školské matematiky, J. Sedláček a kol., SPN (1981)
Složitost výpočtů a optimální algoritmy, J. Morávek, Academia (1984)
Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, J. Nagy, SNTL (1983)
Speciální funkce a jejich použití, N. N. Lebeděv, SNTL (1956)
Speciální matice a jejich použití v numerické matematice, M. Fiedler, SNTL (1987)
Spojitý dynamický systém a jeho simulace na počítači, J. Křemen, SNTL (1981)
Spravočnaja kniga po matematičeskoj logike IV, J. Barwise, Nauka (1982)
Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic, J. Nagy, SNTL (1980)
Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Meloun, Militký, Hill, Academia (2012)
Statistické metody analýzy a kontroly jakosti a spolehlivosti, Ja. B. Šor, SNTL (1965)
Statistické metody v příkladech, L. Cyhelský, J. Zelinka, SNTL (1960)
Statistika pro obchod a hospodářství, T.H. Wonnacott, R.J. Wonnacott, Victoria (1993)
Statistika v příkladech, L. Cyhelský, SNTL (1985)
Stochastické modely operačnej analýzy, L. Unčovský, Alfa (1980)
Stredoškolská geometrie - Úvod do studia, L. Zelina, SNTL (1973)
Stroje pomáhají myslet, M. Valach, Academia (1962)
Středoškolská algebra v 1000 řešených příkladech II - Rovnice, K. Šilháček, Česká grafická unie (1947)
Technická matematika, B. Dobrovolný, Josef Hokr (1946)
Technický prekladový slovník - MATEMATIKA, 2 diely, Eisenreich, Sube, Medek, Alfa (1970)
Teória čísiel, Š. Znám, Alfa (1986)
Teória hier a rozhodovania, Chobot, Turnovec, Ulašín, Alfa (1991)
Teória lineárnych operátorov v technických a prírodných vedách, Naylor, Sell, Alfa (1981)
Teória množín 1. vyd., Šalát, Smítal, Alfa (1986)
Teória pravdepodobnosti, J. S. Ventceľová, Alfa (1973)
Teória spoľahlivosti, W. Schneeweiss, Alfa (1981)
Teória vyučovania matematiky 2, M. Hejný a kol., SPN (1990)
Teorie grafů, J. Nešetřil, SNTL (1979)
Teorie her a optimální rozhodování, M. Maňas, SNTL (1979)
Teorie her a statistického rozhodování, D. Blackwell, M. A. Girshick, NČSAV (1964)
Teorie množin, Balcar, Štěpánek, Academia (2001)
Teorie pravděpodobnosti, A. Rényi, Academia (1972)
Teorie pravděpodobnosti, V.N. Tutubalin, SNTL (1978)
Teorie pravděpodobnostního výběru, J. Hájek, NČSAV (1960)
Teorija igr, G. Owen, Mir (1971)
Teorija slučajnych processov 1, I. Gichman, A. Skorochod, Nauka (1971)
Theorie a prakse numerického počítání, V. Láska, V. Hruška, JČMF (1934)
Theorie pravděpodobnosti, V. I. Glivenko, Přírodovědecké nakladatelství (1950)
Transformace Z a některá její použití, R. Vích, SNTL (1979)
Učebnice lineárního programování, M. Korda, SNTL (1962)
Učebnice matematické analysy I+II, Grebenča, Novoselov, NČSAV (1955, 1956)
Učebnice vyšší matematiky I díl, 2. část, A.K. Vlasov, SNTL (1958)
Učebnice vyšší matematiky I. a II. díl, A.K. Vlasov, SNTL (1955)
Učebnice vyšší matematiky II díl, 1. část, A.K. Vlasov, SNTL (1958)
Úlohy o maximech a minimech funkcí, J. Hroník, Mladá Fronta (1967)
Úlohy z elementární matematiky, Lidskij, Ovsjannikov, Tulajkov, Šabunin, SPN (1965)
Úlohy z matematiky pre 4. ročník gymnázia, J. Vyšín a kol., SPN (1976)
Umelá inteligencia, Návrat a kol., STU (2007)
Umění vidět v matematice, F. Kuřina, SPN (1990)
Uspořádání a Booleovy algebry, R. Faure; E. Heurgonová, Academia (1984)
Úvod do analytické geometrie, B. Bydžovský, NČSAV (1956)
Úvod do analytické theorie mnohočlenů s reálnými koeficienty, K. Rychlík, NČSAV (1957)
Úvod do Booleovy algebry a navrhování logických obvodů, G. E. Hoernes, M. F. Heilweil, SNTL (1969)
Úvod do diskrétnej matematiky, S. V. Jablonskij, Alfa (1984)
Úvod do finitní matematiky, Kemeny, Snell, Thompson, SNTL (1971)
Úvod do funkcionální analýzy, A. E. Taylor, Academia (1973)
Úvod do kybernetiky, V. M. Gluškov, Academia (1968)
Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd, A. Tarski, Academia (1969)
Úvod do matematické analýzy, Z. Dlouhý, K. Hruša, SPN (1965)
Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín, P. Vopěnka, Alfa (1989)
Úvod do numerické matematiky, Nekvinda a kol., SNTL (1976)
Úvod do obecné theorie množin a funkcí, P.S. Alexandrov, NČSAV (1954)
Úvod do operačného výskumu, Ch. W. Churchman, R. L. Ackhoff, Alfa (1968)
Úvod do studia matematiky 2. vyd., K. Hruša, Z. Dlouhý, J. Rohlíček, SPN (1977)
Úvod do teorie Besselových funkcí, B. Koreňev, SNTL (1977)
Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Preparata, Yeh, Alfa (1982)
Úvod do teorie grafů 2. vyd., J. Sedláček, Academia (1977)
Úvod do teorie grafů 3. vyd., J. Sedláček, Academia (1981)
Úvod do teorie grup, P. S. Alexandrov, Mir (1985)
Úvod do teorie počítačů, V. Rajlich, SNTL (1979)
Úvod do teorie pravděpodobnosti, J. Hátle, J. Kahounová, SNTL (1987)
Úvod do Thomovy teorie katastrof, I. Kolář, Academia (1988)
Úvod do vyšší matematiky, R. Rychnovský, SZN (1959)
Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry 2. vyd., A. Angot, SNTL (1972)
Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, K.Rektorys, Academia (1999)
Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, K.Rektorys, SNTL (1974)
Variační počet, L. E. Elsgoľc, SNTL (1965)
Vektorová a tenzorová analýza, Pach, Frey, SNTL (1964)
Vybrané kapitoly z matematickej analýzy, Neubrunn, Dravecký, Alfa (1990)
Vybrané partie z moderní matematiky, J. Nagy, SNTL (1976)
Vyhodnocování měření a početní metody v chemickém inženýrství, V. Pechoč, SNTL (1981)
Vyrovnávací počet, J. Böhm, SNTL (1964)
Vyššia matematika pre začiatočníkov, J. B. Zeľdovič, Alfa (1973)
Zábavná matematika, B. Dobrovolný, Levné knihy (2001)
Zábavná matematika, Novoveský, Križalkovič, Lečko, SPN (1983)
Zadači po elementarnoj matematike povyšennoj trudnosti, E. Vachovskij, A. Rybnik, Nauka (1971)
Základné poznatky z algebry a teórie čísiel, J. Šedivý, SPN (1978)
Základní numerické metody, O. Slavíček a kol., SNTL (1964)
Základy algebry, V. Kořínek, NČSAV (1956)
Základy algebry pro techniky, L. Kolek, SNTL (1969)
Základy analysy v komplexním oboru, I. Černý, Academia (1967)
Základy analýzy v komplexním oboru, M. Šulista, SNTL (1981)
Základy aplikované matematiky I - III, Škrášek, Tichý, SNTL (1983, 1986, 1990)
Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi, Budinský, Kepr, SNTL (1970)
Základy diferenciálního počtu, Riečan, Neubrunn, SPN (1978)
Základy formální logiky, V. Janák, SPN (1973)
Základy matematické statistiky, J. Anděl, Matfyzpress (2005)
Základy matematickej analýzy, L. Kosmák, Alfa (1985)
Základy matematickej teórie systémov, Brunovský, Černý, Veda (1980)
Základy náuky o riešení rovníc 1. vyd., Š. Schwarz, NČSAV (1958)
Základy náuky o riešení rovníc 2. vyd., Š. Schwarz, SAV (1967)
Základy numerické matematiky, Demidovič, Maron, SNTL (1966)
Základy numerické matematiky, A. Ralston, Academia (1978)
Základy numerické matematiky a programování, R. Černá a kol., SNTL (1987)
Základy operačnej analýzy, Úlohy, techniky a cvičenia, Makower, Williamson, Alfa (1970)
Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, Hátle, Likeš, SNTL (1971)
Základy pravdepodobnosti a štatistiky, F. Rublík, Alfa (1983)
Základy stereometrie, Boček, Kadleček, SPN (1987)
Základy štatistiky, Bakytová a kol., Alfa (1979)
Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy, Kolmogorov, Fomin, SNTL (1975)
Základy teorie grupoidů a grup, O. Borůvka, NČSAV (1962)
Základy teorie systémů, J. Štach, SNTL (1982)
Zaujímavá logika, Bizám, Herceg, Alfa (1982)
Zbierka matematických vzorcov, E. A. Cikunov, Alfa (1973)
Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc, N. M. Matvejev, Alfa (1964)
Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analytickej geometrie, Kaprálik, Tvarožek, Alfa (1987)
Zbierka riešených úloh z geometrie I, Z. Vlachynský a kol., SPN (1969)
Zbierka úloh z matematickej analýzy 1. vyd., G. N. Berman, SVTL (1955)
Zbierka úloh z matematickej analýzy 2. vyd., G. N. Berman, SVTL (1957)
Zbierka úloh z matematiky, Krajňáková a kol., Alfa (1988)
Zbierka úloh z matematiky pre SVŠ a gymnázia, Vejsada, Talafous, SPN (1972)
Zbierka úloh z vyššej algebry, Faddejev, Sominskij, Alfa (1968)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 1, Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1971)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 1 6. vyd., Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1985)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 1-4, Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1971-1979)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 2, Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1972)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 2 6. vyd., Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1986)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 2 7. vyd., Eliáš, Horvát, Kajan, STU (1995)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 3, Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1971)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 4, Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1979)

Fyzika:
500 riešených úloh z fyziky, Kalužay, Zeman, Alfa (1973)
500 testových úloh z fyziky pro studenty středních škol, Salach, Plazak, Sanok, SPN (1993)
Akustika a elektroakustika, Z. Škvor, Academia (2001)
Aplikace laserů, P. Engst, M. Horák, SNTL (1989)
Astrofyzika 2. vyd., V. Ginzburg, Alfa (1983)
Astronomie I a II, Guth, Link, Mohr, Šternberk, NČSAV (1954)
Atom a jaderná technika, kolektív autorov, Naše vojsko (1957)
Atomové jádro, M. I. Korsunskij, SNTL (1964)
Besedy o fyzike, M. I. Bludov, SPN (1979)
Co víme o hvězdách? 1. vyd., F. Link, JČMF (1947)
Cvičení z fyziky pro I. ročník gymnázií, J. Fuka, Kleveta, Šolc, SPN (1985)
Cvičení z fyziky pro II. ročník gymnázií, J. Fuka, SPN (1986)
Čtvrté skupenství hmoty, B. Grycz, SNTL (1962)
Dálkový průzkum Země, J. Kolář, SNTL (1990)
Dosimetrie ionisačního záření, K. K. Aglincev, SNTL (1961)
Dynamika pre inžinierov, J. Gonda, Vydavateľstvo SAV (1972)
Einstein, Život, smrt a nesmrtelnost, B. G. Kuznecov, SPN (1986)
Elektomagnetické vlny, B. Klimeš, J. B. Slavík, SNTL (1958)
Elektroluminiscence - světlo budoucnosti, K. Pátek, M. Neumannová, Academia (1965)
Elektronové a iontové pochody v iontových krystalech, O. Stasiw, NČSAV (1963)
Elektrony, fonony, magnony, M. I. Kaganov, SNTL (1985)
Elektřina a magnetismus 2. vyd., V. Petržílka, S. Šafrata, NČSAV (1956)
Elektřina a magnetismus 3. vyd., Fuka, Havelka, SPN (1979)
Elementárne základy jadrovej fyziky, Espe, Kuhn, SVTL (1960)
Elementární částice, A. Vančura, Academia (1970)
Evolúcia vesmíru a prírodné vedy, J. Krempaský, SPN (1992)
Experimentálna jadrová fyzika, Usačev, Chrapan, Chudý, Vanovič, Alfa (1982)
Feynmanove prednášky z fyziky 1, Feynman, Leighton, Sands, Alfa (1986)
Feynmanove prednášky z fyziky 2, Feynman, Leighton, Sands, Alfa (1982)
Feynmanove prednášky z fyziky 4, Feynman, Leighton, Sands, Alfa (1982)
Fysikální optika, V. Petržílka, SNTL (1952)
Fyzika, H. Kuchling, Alfa (1980)
Fyzika, Krupka, Kalivoda, SNTL (1989)
Fyzika 1. vyd., B. Urgošík, SNTL (1981)
Fyzika 2. vyd., B. Urgošík, SNTL (1987)
Fyzika 3. vyd., D. Ilkovič, Alfa (1962)
Fyzika a teorie poznání, I. Úlehla, Horizont (1982)
Fyzika atomového jádra, T. Mayer-Kuckuk, SNTL (1979)
Fyzika hviezd a vesmíru, Šolc, Švestka, Vanýsek, SPN (1986)
Fyzika II 4. vyd., D. Ilkovič, Alfa (1969)
Fyzika III pre pedagogické fakulty, Baláž, Doležel, Bederka, SPN (1973)
Fyzika jádra, M. A. Preston, Academia (1970)
Fyzika komet, Bouška, Vanýsek, Academia (1967)
Fyzika nízkých teplot I a II, Skrbek a kol., Matfyzpress (2011)
Fyzika pevných látek, V. Frei, SPN (1979)
Fyzika pevných látek, A. J. Dekker, Academia (1966)
Fyzika polovodičových součástek, A. Nussbaum, SNTL (1965)
Fyzika polymerů, Holzmüller, Altenburg, SNTL (1966)
Fyzika pre maturantov, kolektív autorov, SPN (1981)
Fyzika pro dělníky a mistry 1 a 2, Losenický, Urbánek, Vacek, SNTL (1963)
Fyzika pro každého, Landau, Kitajgorodskij, Horizont (1976)
Fyzika pro pedagogické fakulty I, Hlavička, Bělař, Krmešský, Špelda, SPN (1978)
Fyzika s příklady a úlohami, Říman, Slavík, Šoler, SNTL (1966)
Fyzika stavebního inženýra, J. Binko, I. Kašpar, SNTL (1983)
Fyzika v experimentoch, V. Hajko a kol., Veda (1988)
Fyzika v príkladoch 2. vyd., V. Hajko a kol., SVTL (1963)
Fyzika v príkladoch 4. vyd., V. Hajko a kol., Alfa (1971)
Fyzika v príkladoch 5. vyd., Hajko a kol., Alfa (1983)
Fyzika v příkladech, Z. Toř, SNTL (1971)
Fyzika, Příručka pro fakulty strojního inženýrství, Horák, Krupka, SNTL (1966)
Fyzika, Příručka pro vysoké školy technického směru, Horák, Krupka, SNTL (1981)
Fyzika, Příručka pro vysoké školy technického směru, svazek 2, Horák, Krupka, SNTL (1976)
Fyzikálně technická příručka, kolektív autorov, SNTL (1963)
Fyzikálne telesá, Landau, Kitajgorodskij, Alfa (1982)
Fyzikální kvízy, B.F. Bilimovič, Mir (1981)
Fyzikální měření, Mádr, Knejzlík, Kopečný, SNTL (1991)
Fyzikální olympiáda na ZDŠ I, Vašek, Suchánek, SPN (1976)
Fyzikální vlastnosti plynných látek, V. Kmoníček, Academia (1973)
Geofyzika, Š. Ochaba, SPN (1986)
Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu, V. Ullmann, ČAS (1986)
Historické pramene súčasnej fyziky 1 - od Aristotela po Boltzmanna, R. Zajac, J. Šebesta, Alfa (1990)
Hvězdné atmosféry, Z. Švestka, NČSAV (1954)
Hydraulika 1, Agroskin, Dmitrijev, Pilakov, SNTL (1955)
Infračervená technika, I.B. Levitin, Alfa (1979)
Ionizující záření v životním prostředí, Jandl, Petr, SNTL (1988)
Iónové kryštály, M. Hartmanová, V. Trnovcová, Alfa (1978)
Jaderné reaktory, B. Heřmanský, SNTL (1981)
Kapitoly z didaktiky fyziky 1, E. Kašpar, SPN (1960)
Kapitoly z fysiky kovů, V. Zedník, SNTL (1950)
Kinetická theorie plynů, F. Záviška, Přírodovědecké nakl. (1951)
Klasická mechanika, J. Leech, SNTL (1970)
Kolebania i volny, V. I. Zubov, Leningradskij universitet (1989)
Kosmická dynamika, A. Hruška, Academia (1962)
Kozmické žiarenie, J. Dubinský, K. Kudela, Veda (1984)
Kurs fysiky I, Friš, Timoreva, NČSAV (1962)
Kurs fysiky II, Friš, Timoreva, NČSAV (1953)
Kvantová elektronika, kolektív autorov, Alfa (1973)
Kvantové generátory, masery a lasery, Blabla, Šimeček, Trkal, SNTL (1968)
Kvantovopoľová teória tuhých látok, H. Haken, Alfa (1987)
Lasery - kvantové generátory světla, K. Pátek, SNTL (1964)
Lineární operátory v kvantové fyzice, Blank, Exner, Havlíček, Karolinum (1993)
Malá encyklopédia fyziky, Š. Veis a kol., Obzor (1970)
Mechanika, Strouhal, Kučera, JČMF (1910)
Mechanika 1, J. Bajer, chlup.net (2007)
Mechanika 1. vyd., J. Kvasnica, Academia (1988)
Mechanika 2. vyd., J. Kvasnica, Academia (2004)
Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa, V. Trkal, NČSAV (1956)
Mechanika I - Statika, Kinematika, Mechanika II - Dynamika, K. Juliš, R. Brepta, SNTL (1986 a 1987)
Mechanika v príkladoch, V. Ilkovič, SPN (1992)
Mechanika v příkladech, L. Kulínský a kol., SNTL (1971)
Mechanika v úlohách II C. Dynamika, Z. Ungermann, SPN (1971)
Mechanika ve fyzice, Horský, Novotný, Štefánik, Academia (2002)
Mechanika zemín, príklady, Drusa, Kratochvíl, Vysoká škola dopravy a spojov (1995)
Měření vysokých teplot, B. Gross, SNTL (1962)
Mezihvězdná hmota, Z. Švestka, V. Vanýsek, NČSAV (1956)
Moderná fyzika, R. Faukner, Osveta (1960)
Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, V. Vrba, Academia (1974)
Moderní technika v astronomii, B. Valníček, Academia (1964)
Molekulová fysika hmoty, A. Hippel, SNTL (1963)
Návody k základním fysikálním měřením, V. Pilát, SNTL (1955)
Nepravdepodobné – neskutočné, A. I. Kitajgorodskij, Smena (1977)
Nitro hvězd, J. Kleczek, NČSAV (1957)
O teplém a studeném světle, S. I. Vavilov, Přírodovědecké nakladatelství (1951)
Obloha na dlani, Pittich, Kalmančok, Obzor (1981)
Od bezdrátové telegrafie k dnešní radioelektronice, J. Stránský, Academia (1983)
Optické soustavy, R. Košťál, SPN (1979)
Optika a optické prístroje, J. Hajda, SVTL (1956)
Optika pre pedagogické inštitúty, Lehotský, Hlavička, SPN (1963)
Optika, Optika a atomová fyzika, J,. Fuka, B. Havelka, SPN (1961)
Optoelektronika, Mišek, Kratěna, SNTL (1979)
Otázky a odpovede z fyziky, S. T. Glover, Alfa (1973)
Otázky a úlohy z fyziky, Tarasov, Tarasovová, Alfa (1983)
Pohyb umělých družic, I. Volf, SPN (1974)
Praktická cvičení z fyziky, Živný, Lepil, SPN (1980)
Praktická elektronová mikroskopie, Delong, Drahoš, NČSAV (1958)
Praktická fysika, Z. Horák, SNTL (1958)
Praktické cvičenia z fyziky, Živný, Lepil, SPN (1965)
Príklady z experimentálnej pružnosti, Pekarovič, Pavlík, Bednár, Alfa (1975)
Príklady z experimentálnej pružnosti, J. Lovíšek, Alfa (1984)
Príklady zo strojárskej statiky, R. Binder, SVTL (1964)
Príručka fyziky - pre inžinierov a pre študujúcich na vysokých školách technických, Javorskij, Detlaf, SVTL (1965)
Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice, Kašpar, Janovič, Březina, SPN (1982)
Proměnné hvězdy - a způsoby jejich pozorování, P. P. Parenago, B. V. Kukarkin, NČSAV (1953)
Přehled astronomie 1. vyd., O. Hlad, J. Pavlousek, SNTL (1984)
Přehled astronomie 2. vyd., O. Hlad, J. Pavlousek, SNTL (1990)
Přehled elementární fyziky, Javorskij, Seleznev, SNTL (1989)
Přehled středoškolské fyziky, E. Svoboda, Prometheus (2006)
Přehled technické mechaniky, J. Krutina, Práce (1954)
Příručka technické fysiky, J. Izard, SNTL (1961)
Raketové lety, F. Link, L. Neužil, NČSAV (1957)
Reljativistskaja kvantovaja teorija, časť 1, Beresteckij, Landau, Lifšic, Nauka (1968)
Resonanční transformace, S. Djaďkov, Academia (1967)
Riešené úlohy z fyziky, H. Lindner, Alfa (1973)
Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, Miroljubov a kol., SNTL (1981)
Sbírka fyzikálních vzorců a pouček II, K. Košťál, SNTL (1960)
Sbírka problémů z kvantové teorie, Klíma, Šimurda, Academia (2006)
Sbírka příkladů z fyziky, A. Syrový, SNTL (1971)
Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, Pešina, Reif, Valenta, SNTL (1964)
Sbírka úloh z dynamiky, V. Hořejší, SNTL (1960)
Sbírka úloh z fysiky, D. I. Sacharov, I. S. Kosminkov, NČSAV (1953)
Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol, M. Kružík, SPN (1983)
Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti, J. Krutina, SNTL (1973)
SI nová soustava jednotek, Šindelář, Smrž, SPN (1977)
Slnečná koróna, Rušin, Rybanský, Veda (1990)
Statika, R. Binder, SVTL (1959)
Statika, V. Dašek, NČSAV (1955)
Statika, Juliš, Tepřík, Slavík, SNTL (1987)
Statika v príkladoch 1. vyd., V. Balažovjech, SVTL (1958)
Statistická fyzika 1. vyd., J. Kvasnica, Academia (1983)
Stavba atomů a molekul 1. vyd., V. Trkal, SNTL (1968)
Stavba atomů a molekul 2. vyd., V. Trkal, SNTL (1980)
Struktura atomového jádra, J. Kvasnica, SNTL (1962)
Supravodivosť, S. Takács, L. Cesnak, Alfa (1979)
Svět očima fyziky, I. Štoll, Prometheus (1996)
Synergetika, J. Krempaský a kol., Veda (1988)
Synergetika a teorie stability, L. Hudec, Academia (1983)
Šíp času - Cesta vědou za rozluštěním největší záhady lidstva, P. Coveney, R. Highfield, Oldag (1995)
Technická dynamika, J. Gonda, SVTL (1954)
Technická fysika, F. Nachtikal, SPN (1952)
Technická fysika 2. vyd., Horák, Krupka, Šindelář, SNTL (1960)
Technická fysika 3. vyd., Horák, Krupka, Šindelář, SNTL (1961)
Technická fysika, Zajímavé pro každého, Dobrovolný, Mazurek, Práce (1955)
Technická mechanika I - Statika tuhých těles, J. Ječmínek, SNTL (1952)
Technická mechanika II - Dynamika tuhých těles, J. Ječmínek, SNTL (1954)
Technická mechanika pro elektrotechnické obory I - Mechanika tuhých těles, O. Hašek, SNTL (1960)
Technická mechanika pro elektrotechnické obory II - Hydromechanika a termodynamika, O. Hašek, J. Nožička, SNTL (1968)
Technická mechanika, mechanika tuhých telies, Šesták, Sedláček, Procházka, Príroda (1985)
Technická optika, G. Schröder, SNTL (1981)
Technická termomechanika, J. Kalčík, K. Sýkora, Academia (1973)
Technika plazmatu, Gross, Grycz, Miklóssy, SNTL (1967)
Technika vysokého vakua, J. Groszkowski, SNTL (1981)
Teoretická elektrotechnika - Vybrané kapitoly, M. Neveselý, Žilinská uni (2004)
Teoretická fysika, A. S. Kompanejec, SNTL (1960)
Teoretické základy elektrotechniky II, Teória striedavých prúdov, Kalantarov, Nejman, Vydavateľstvo SAV (1954)
Teoretické základy kvantové elektroniky, B. Kvasil, Academia (1983)
Teória tuhých látok 2. vyd., Hrivnák, Bezák, Foltín, Ožvold, Veda (1985)
Teorie elektromagnetického pole 2. vyd., L. Haňka, SNTL (1982)
Teorie pružnosti a plasticity II, R. Servít, Z. Drahoňovský, J. Šejnoha, SNTL (1984)
Teorie pružnosti a vybrané aplikace, F. Kuba, SNTL (1977)
Teplo, Sazima, Kmoníček, SNTL (1989)
Urychlovače částic, Ch. Keck, SNTL (1965)
Úvod do kvantové fysiky polovodičů, Z. Matyáš, NČSAV (1954)
Úvod do kvantové teorie 1. vyd., J. Formánek, Academia (1983)
Úvod do kvantové teorie atomů a molekul, M. G. Veselov, SNTL (1966)
Úvod do kvantové teorie I+II 2. vyd., J. Formánek, Academia (2004)
Úvod do kvantovej mechaniky 1. vyd., Pišút, Gomolčák, Černý, Alfa (1975)
Úvod do kvantovej mechaniky 2. vyd., Pišút, Gomolčák, Černý, Alfa (1983)
Úvod do moderní fyziky, A. Beiser, Academia (1975)
Úvod do molekulové a atomové fysiky 1. vyd., Z. Horák, SNTL (1954)
Úvod do molekulové a atomové fysiky 2. vyd., Z. Horák, SNTL (1957)
Úvod do obecné astronomie, B. Hacar, SPN (1963)
Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole 1, J. Formánek, Karolinum (2004)
Úvod do souměrných složek, E. Dvořáček, SNTL (1956)
Úvod do teoretickej fyziky 1 - Mechanika a elektrodynamika, L.D. Landau, J.M. Lifšic, Alfa (1980)
Úvod do teorie relativity, J. Horský, SNTL (1975)
V. ročník fyzikální olympiády, J. Tesař a kol., SPN (1965)
Vesmírní sousedé naší planety, Z. Kopal, Academia (1984)
Vezmi rozum do hrsti, P. V. Makoveckij, Mir (1985)
Viditelné záření 1. vyd., J. Nusberger, Orbis (1946)
Viditelné záření 2. vyd., J. Nusberger, Orbis (1963)
VIII. ročník fyzikální olympiády, J. Konrád, R. Košťál, SPN (1968)
Všeobecná fyzika 1 - Mechanika a molekulová fyzika, Veis, Maďar, Martišovitš, Alfa (1978)
Všeobecná fyzika 3 - Optika, A. Štrba, Alfa (1979)
Všeobecná fyzika 4 - Atómová fyzika, J. Vanovič, Alfa (1980)
Vybrané kapitoly z fyziky, O. Lepil a kol., SPN (1988)
Vybrané kapitoly z radioelektroniky, B. Kvasil, Academia (1969)
Vybrané problémy z teórie tuhých látok, V. Ilkovič, Veda (1984)
X. ročník fyzikální olympiády, J. Konrád, R. Košťál, SPN (1970)
XIII. ročník fyzikální olympiády, Košťál a kol., SPN (1973)
XVII. ročník fyzikální olympiády, R. Košťál, SPN (1975)
XXVIII. ročník fyzikální olympiády, Z. Ungermann, SPN (1989)
Za hranicami atómovej fyziky, G. Marx, Osveta (1963)
Zajímavé otázky z fyziky 1 - Mechanika, Molekulová fyzika a termodynamika, P. Kessner, Z. Tůma, Rybníček Drahomír (1997)
Základné pojmy jadrovej fyziky, I. Cabák, SPN (1975)
Základy astronautiky, K. Mišoň, Z. Pírko, Academia (1974)
Základy astronomie a astrofyziky, V. Vanýsek, Academia (1980)
Základy astronomie v příkladech 1. vyd., Široký, Široká, SPN (1966)
Základy astronomie v příkladech 3. vyd., Široký, Široká, SPN (1977)
Základy fyziky, Koškin, Širkevič, SNTL (1963)
Základy fyziky, J. Orear, Alfa (1977)
Základy fyziky, Hajko, Daniel-Szabó, Alfa (1980)
Základy fyziky a techniky polovodičov, J. Krempaský, SVTL (1964)
Základy fyziky I + II, Slavík, Klimeš, Kracík, Ženíšek, Academia (1962 a 1972)
Základy kinematiky, J. Nesvadba, Práca (1954)
Základy klasické a kvantové fyziky plazmatu, Kracík, Šesták, Aubrecht, Academia (1974)
Základy metodiky vyučovania fyziky, L. Reznikov a kol., SPN (1972)
Základy sdílení tepla, M. A. Michejev, SNTL (1953)
Základy speciální teorie relativity, V. Votruba, Academia (1969)
Základy technické fysiky, Horák, Krupka, Šindelář, Práce (1954)
Zatmění a zákryty nebeských těles, J. Bouška, V. Vanýsek, Academia (1963)
Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky, M.J. Tuľčinskij, Alfa (1978)
Zbierka úloh z fyziky 1. vyd., P. Baláž, SPN (1960)
Zbierka úloh z kvantovej mechaniky, Pišút, Černý, Prešnajder, Alfa (1985)
Země a její tepelná historie, V. Čermák, Academia (1967)
Zopakujme si fyziku, V. Šindelář, SNTL (1967)

Chémia:
Analytická chémia, Garaj, Bustin, Hladký, Alfa (1987)
Analytická chemie, Z. Holzbecher, J. Jeník a kol, SNTL (1967)
Analytická chemie, Z. Holzbecher, J. Churáček a kol, SNTL (1987)
Analytická příručka 2, Zýka a kol., SNTL (1980)
Anorganická chémia - Príklady a úlohy v anorganickej chémii, H. Langfelderová a kol., Alfa (1990)
Anorganická chémia 2. vyd., Šima a kolektív, STU (2010)
Anorganická chemie, B. Hájek, SNTL (1981)
Anorganická chemie 1+2 1. vyd., H. Remy, SNTL (1961, 1962)
Anorganická chemie 1+2 2. vyd., H. Remy, SNTL (1971)
Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, Cotton, Wilkinson, Academia (1973)
Biochémia 2. vyd, Škárka, Ferenčík, Alfa (1987)
Biochémia 3. vyd, Škárka, Ferenčík, Alfa (1992)
Česko-anglický chemický slovník, K. Bláha a kol., SNTL (1989)
Elektrochemie, Dvořák, Koryta, Academia (1983)
Fysikální chemie 1, Hála, Reiser, Academia (1971)
Fysikální chemie v otázkách 1, Erdös, Pick, Černý, Pouchlý, Academia (1975)
Fysikální chemie v otázkách 3, Erdös, Pick, Černý, Pouchlý, Academia (1976)
Fyzikálna chémia, Kello, Tkáč, Alfa (1977)
Fyzikálna chémia - Laboratórne cvičenia, Ulický, Vavra, Alfa (1974)
Fyzikálna chémia pre 3. ročník SPŠ chemických, K. Daučík a kol., Alfa (1980)
Fyzikální chemie, Walter J. Moore, SNTL (1979)
Hydrochemie, P. Pitter, SNTL (1981)
Chémia - všeobecná a systematická anorganická chémia pre 1. ročník SPŠ chemických, Adamkovič, Šramko, Alfa (1977)
Chémia na prahu tretieho tisícročia, S. Poller, Smena (1987)
Chémia v príkladoch, Tölgyessy, Kovács, Berčík, SVTL (1956)
Chemická kinetika, J. C. Jungers a kol., Academia (1963)
Chemická kinetika, Ľ. Treindl, SPN (1990)
Chemické laboratórne tabuľky, pre stredné školy, K. Daučík a kol., Alfa (1984)
Chemické prvky, Historie a současnost, Engels, Nowak, SNTL (1977)
Chemické tabulky anorganických sloučenin, Březina, Mollin, Pastorek, Šindelář, SNTL (1986)
Chemické tabulky organických sloučenin, Večera, Gasparič, Churáček, SNTL (1975)
Chemický náučný slovník 1, Fyzikálna chémia, Csáderová a kol., Alfa (1983)
Chemie a fyzika živých soustav, J. Koštíř, Státní zdravotnické nakladatelství (1965)
Chemie organických sloučenin 1 a 2, O. Červinka a kol., SNTL (1985)
Chemie v kostce I+II, Růžičková, Kotlík, Fragment (2006)
Jaderná chemie, O. Navrátil a kol., Academia (1985)
Jaderné metody v chemickém výzkumu, Gosman, Jech, Academia (1989)
Kryštalizácia z roztokov, J. Nývlt, SVTL (1967)
Kvantová chémia koordinačných zlúčenín, Pelikán, Boča, Veda (1987)
Kvantová chemie - Základy teorie a aplikace, Polák, Zahradník, SNTL (1985)
Malá encyklopédia chémie, J. Bína a kolektiv, SNTL (1980)
Okouzlující chemie, G. B. Šulpin, SNTL (1989)
Organická chémia, J. Kováč, Š. Kováč, Alfa (1977)
Organická chémia, P. Hrnčiar, Alfa (1982)
Organická chémia 2, J. Kováč, Š. Kováč a kol., Alfa (1992)
Organická chemie, Cram, Hammond, Academia (1969)
Organická chemie, I. Ernest, SNTL (1964)
Organická chemie 2. vyd., Červinka, Dědek, Ferles, SNTL (1980)
Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie, J. Tölgyessy, Alfa (1987)
Poznáváme organickou chemii, J. Pacák, SNTL (1989)
Praktikum z analytickej chémie, M. Čakrt a kol., Alfa (1989)
Príklady a úlohy z chemického inžinierstva, Heinrich, Ilavský, Alfa (1970)
Příklady a úlohy k přednáškám o pochodech a přístrojích chemické technologie, K. F. Pavlov a kol., SNTL (1953)
Příklady z chemické a instrumentální analýzy, F. Vláčil a kol., SNTL (1978)
Příklady z obecné a anorganické chemie, Hájek, Jenšovský, Klimešová, SNTL (1981)
Racionální termodynamika chemicky reagujících směsí, I. Samohýl, Academia (1982)
Rovnováhy tuhá fáze - kapalina, J. Nývlt, Academia (1975)
Sbírka příkladů a úloh z chémie I - Doplňková učebnice pre SPŠCh, V. Novotný a kol., SNTL (1980)
Sbírka příkladů z chemického inženýrství, Míka, Neužil, Vlček, SNTL (1981)
Sbírka příkladů z chemie, M. Šípek, SNTL (1971)
Stabilní izotopy, J. Cabicar, Academia (1983)
Stereochémia organických zlúčenín, G. Natta, M. Farina, Alfa (1974)
Struktura atomu a chemická vazba, F. Seel, Academia (1976)
Tabulky hustot vodných roztoků anorganických látek, Söhnel, Novotný, Academia (1983)
Teoretické základy anorganické chemie, A. K. Barnard, SNTL (1971)
Úvod do fyzikální chemie 1. vyd., R. Brdička, M. Kalousek, A. Schütz, SNTL (1963)
Úvod do krystalochemie, Kratochvíl, Jenšovský, SNTL (1987)
Úvod do moderní teorie chemické vazby, G. I. Brown, SNTL (1959)
Úvod do stereochemie anorganických sloučenin, L. Jenšovský, SNTL (1979)
Všeobecná a anorganická chémia 3. vyd., Gažo a kol., Alfa (1981)
Základy biochemie 2. vyd., P. Karlson, Academia (1971)
Základy fysikálni chemie 1. vyd., R. Brdička, Přírodovědecké vydavatelství (1952)
Základy fysikálni chemie 2. vyd., R. Brdička, J. Dvořák, Academia (1977)
Základy fyzikálně chemických metod, V. Kalous, SNTL (1975)
Základy chemického inženýrství, V. Míka, SNTL (1977)
Základy kvantové chemie, R. Zahradník, R. Polák, SNTL (1976)
Základy makromolekulární chemie, B. Vollmert, Academia (1970)
Základy obecné chemie, J. Čipera, SPN (1980)
Základy průmyslové chemie II, K. Andrlík a kol., Práce (1953)

Elektrotechnika:
ABC polovodičovej elektroniky, L. Niemcewicz, SVTL (1967)
Algebraická teorie automatů, G. C. Moisil, NČSAV (1964)
Analýza lineárních obvodů a soustav, Braun, Čížek, Kvasil, Novák, SNTL (1973)
Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník, L. Malinová a kol, SNTL (1982)
Aplikovaná elektronika, G. Contessi, SNTL (1964)
Automatizace, Chvála, Nedbal, Dunay, SNTL (1985)
Elektrické měření I - Elektrické měřící přístroje, M. Dufek, V. Fajt, SNTL (1974)
Elektrické stroje 2, G. N. Petrov, Academia (1982)
Elektroenergetika, V. Kočandrle, SNTL (1959)
Elektronické prvky, I. Burger, Ľ. Hudec, Alfa (1989)
Elektronika bez balastu, O. Limann, H Pelka, Alfa (1990)
Impulsová technika I, V. Bubeník, SNTL (1958)
Jaderné elektrárny, J. Bečvář a kol., SNTL (1978)
Kurs elektrotechniky, L. Voženílek, SNTL (1988)
Lineárne číslicové riadiace obvody v príkladoch a úlohách, Hrivňák, Spurná, Alfa (1983)
Lineární obvody s aktivními prvky, V. Zima, J. Braun, Z. Žilka, SNTL (1976)
Logické systémy 2 - Sekvenční obvody, J. P. Perrin, SNTL (1972)
Nelineární dynamické systémy, Z. Kotek, S. Kubík, M. Razím, SNTL (1973)
Od logických obvodů k mikroprocesorům III - Metody systémového návrhu, J.M. Bernard, J. Hugon, SNTL (1984)
Optimální systémy automatického řízení, Kubík, Kotek, SNTL (1972)
Optoelektronika, P. Mihálka, Alfa (1981)
Polovodiče ve sdělovací technice, V. M. Catuneanu a kol., SNTL (1966)
Polovodičové paměti a jejich použití, J. Budínský, SNTL (1977)
Polovodičové součástky - Malá encyklopedie elektrotechniky, Klímek, Zíka, SNTL (1986)
Polovodičové součástky v automatizaci, V. Nessel, SNTL (1979)
Polovodičové súčiastky v technickej praxi, J. Karlovský, SVTL (1959)
Principy a vlastnosti polovodičových součástek, Frank, Šnejdar, SNTL (1976)
Príručka polovodičovej techniky, J. Rehák, A. Guldan, Alfa (1972)
Přenos informací na optických kmitočtech, J. Šavel, SNTL (1982)
Příklady z teoretické elektrotechniky, Dufek, Mikulec, SNTL (1970)
Statistická dynamika regulačních obvodů, J. Beneš, SNTL (1961)
Šíření elektromagnetických vln a antény, Prokop, Vokurka, SNTL (1982)
Technická kybernetika, H. S. Tsien, SNTL (1960)
Teoretická elektrotechnika 1 - Úvod do theoretické elektrotechniky, Z. Trnka, SNTL (1954)
Teorie a návrh logických obvodů, Friedman, Menon, SNTL (1983)
Teorie lineárních obvodů, J. Čajka, J. Kvasil, SNTL (1979)
Termistory, J. Vepřek, SNTL (1965)
Tvarové kmity, B. Chance, V. Hughes, SNTL (1959)
Úvod do syntézy lineárních obvodů, J. Čajka, J. Kvasil, SNTL (1981)
Úvod do teorie signálů, V. Hoffner, SNTL (1979)
Zajímavá zapojení s tranzistory, O. A. Horna, SNTL (1963)
Základy elektrotechniky prenosu a spracovania zpráv, L. Gvozdjak, Alfa (1968)
Základy transistorových obvodů, R. Shea, SNTL (1959)
Zapojení s polovodičovými součástkami 3. vyd., M. Syrovátko, SNTL (1987)

Technika:
Betonové stavitelství I, Jílek, Novák, SNTL (1986)
Diamanty a jejich použití v průmyslu, P. Růžička, SNTL (1963)
Dynamika strojů, J. Kožešník, SNTL (1958)
Engine Coolant Testing, W. H. Ailor, American Society of Testing and Materials
Geodézie, M. Hauf, SNTL (1989)
Kmitání a otřesy stavebních konstrukcí, J. Jeřábek, NADAS (1968)
Kmitanie nosníkov a hriadeľov, J. Gonda, Vydavateľstvo SAV (1969)
Kompresory, V. Chlumský, A. Liška, SNTL (1978)
Konstrukce pozemních staveb II, kolektív autorov, SNTL (1970)
Mechanická technologie kovů, A. Beneš, SNTL (1967)
Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, P. Veles, Alfa (1985)
Motory, J. Budlovský, SNTL (1967)
Nauka o materiálu III – 2, F. Píšek, NČSAV (1962)
Neželezné kovy a slitiny, V. Sedláček, SNTL (1979)
Novodobé metody výpočtu tuhosti, Valenta, Ulrych, Němec, SNTL (1975)
Ohybové kmitanie nosníkov, J. Gonda, Veda (1977)
Pájení, V. Ruža, SNTL (1978)
Príručka experimentálnej pružnosti, M. Hetényi, SVTL (1961)
Probabilistic Aspects of Fatigue, R. A. Heller, American Society of Testing and Materials
Pružnost a pevnost ve stavitelství I, R. Servít, SNTL (1965)
Rakety a kosmodromy, Růžička, Popelínský, Naše vojsko (1986)
Rakety, část II, Ludvík, Kozák, Svoboda, Vojenská akademie Antonína Zápotockého (1983)
Řízení letového provozu, K. Havel a kol., NADAS (1990)
Slévarenství 1 a 2 Část obecná, Speciální část, Píšek, Plešinger a kol., SNTL (1974, 1975)
Spalovací turbíny, M. Kousal, SNTL (1980)
Staticky neurčité konstrukce, J. Kazda, SNTL (1970)
Statika skořepin a skořepinových konstrukcí, Gorbatov, Valenta, SNTL (1972)
Stavebná mechanika I a II, A. Turecký, J. Sobota, SVTL (1959, 1962)
Svetlo, optika a osvetľovanie vo fotografii, M. Pavlinec, SVTL (1963)
Technické početní tabulky, F. Glanc a kol., SNTL (1957)
Technické tabulky, Klepš, Nožička, SNTL (1977)
Technika chlazení, V. Chlumský a kol., SNTL (1971)
Techniky malířské a kašérské práce, Šturc, Nevařil, SNTL (1985)
Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania, F. Blaščík a kol., Alfa (1988)
Tenkostěnné pružné pruty, V. Z. Vlasov, SNTL (1962)
Teoretické základy slévárenské technologie, A. Vetiška a kol., SNTL (1974)
Teória výpočtov stavebných konštrukcií a základov podľa medzných stavov, K. Havelka, Vydavateľstvo SAV (1964)
Teorie plastických desek, Z. Sobotka, Academia (1973)
Teorie svařování, J. Kuncipál a kol., SNTL (1986)
Učebnice pro autoškoly, V. Hokeš a kol., Naše vojsko (1980)
Vlastnosti hmot, W. Espe, SNTL (1956)
Výšková výstroj letadel, T. Duda, VA AZ Brno (1965)
Vzpěr prutových soustav, A. Bártlová, SNTL (1977)
Zázračná hmota, V. Kajdoš, SNTL (1965)
Zlievárenská technológia, J. Vilčko, S. Slovák, Alfa (1987)

Prírodné vedy:
Atlantis ve světle moderní vědy, Z. Kukal, Academia (1985)
Denné a nočné motýle, D. Carter, Ikar (2006)
Drahé kamene, C. Hall, Ikar (2005)
Encyklopédia archeológie, B. Novotný a kol., Obzor (1978)
Encyklopédia astronómie, A. Hajduk a kol., Obzor (1987)
Encyklopédia zeme 1. vyd., Činčura a kol., Obzor (1983)
Encyklopédia zeme 2. vyd., Činčura a kol., Obzor (1985)
Evoluční biologie, J. Flégr, Academia (2009)
Geochémia, A. Polanski, K. Smulikowski, SPN (1978)
Geochemie, Bouška, Jakeš, Pačes, Academia (1980)
Geologie 1 a 2, B. Bouček, O. Kodym, NČSAV (1954, 1963)
Horniny a minerály, Ch. Pellant, Ikar (2005)
Hvězdy a planety, I. Ridpath, Ikar (2004)
Izotopová geochronológia kryštalinika Západných Karpát, Cambel, Kráľ, Veda (1990)
Jeskyně a propasti v Československu, B. Kučera, J. Hromas, F. Skřivánek, Academia (1981)
Malá encyklopédia biológie, V. Betina a kol., Obzor (1975)
Metody v klimatologii, M. Nosek, Academia (1972)
Mineralógia, petrografia a geológia - pre 1. a 2. ročník SPŠ baníckych, Babuška, Mužík, Alfa (1977)
Mineralogie, petrografie a geologie, F. Pauk a kol., SPN (1972)
Molekulární biologie, S. J. Bresler, Academia (1979)
Námorné bitky, E. Kosiarz, Pravda (1984)
Plazy a obojživelníky, M. O'Shea, T. Halliday, Ikar (2005)
Přehled československých hub, Veselý, Kotlaba, Pouzar, Academia (1972)
Přehled užité geofyziky pro geology, Mašín, Válek, SPN (1963)
Psy, D. Alderton, Ikar (2007)
Úvod do molekulární biologie 1. díl, S. Rosypal, vlastný náklad (2006)
Veľký obrazový atlas rýb, S. Frank, Mladé letá (1976)
Veľryby, delfíny a sviňuchy, M. Carwardine, M. Camm, Ikar (2007)
Všeobecná geologie I - Stavba zemské kůry, R. Kettner, NČSAV (1956)
Všeobecná geologie IV - Vnější geologické síly, zemský povrch, R. Kettner, NČSAV (1955)
Všeobecná mineralógia I - Kryštalografia, R. Lukáč, SPN (1968)
Z našej prírody, rastliny, horniny, minerály, skameneliny, J. Krejča a kol., Príroda (1984)
Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, Q. Záruba a kol., SNTL (1974)

Ostatné:
Adobe Illustrator CS, -, Soft Press (2003)
Adobe Photoshop v praxi, V. Kovařík, Grada (2003)
Algoritmy, P. Wroblewski, Computer press (2004)
Anglicko-český, česko-anglický slovník, M. Řešetka, FIN (1997)
Anglicko-český, česko-anglický slovník, J. Fronek, Leda (1998)
Beckmans Welt-lexikon und Weltatlas, kolektív autorov, Otto Beckman (1932)
Biblia očami vedy, I. A. Kryveľov, Pravda (1985)
CSS pro zelenáče, M. Snížek, Neocortex (2004)
Česko–čínský slovník 1 - A–E, D. Heroldová a kol., Academia (1974)
Dějiny novověku III - 1871-1918, kolektív autorov, SPN (1973)
Dějiny slovenské literatury, A. Pražák, -
Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II. díl, Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419, F. Graus, NČSAV (1957)
Dekompozice a rekursivní algoritmy, S. Dvořák, Grada (1992)
Digitální fotografie ve Photoshopu, S. Kelby, Computer Press (2003)
Documents on the Holocaust, Arad, Gutman, Margaliot, Bison Books (1999)
Fantastika, utopie, antiutopie, J. Kagarlickij, Panorama (1982)
Formula osobnosti, V. Levi, Smena (19845)
IQ a inteligence, N. J. Mackintosh, Grada (2000)
Klonování - Hrozba nebo naděje?, J. Petr, Paseka (2003)
Kronika techniky, F.R. Paturi, B. Harenberg, Fortuna (1993)
Mapa kulturních památek ČSSR, J. Hobzek a kol., USGK (1964)
Námornícke uzly, L. Skriagin, Alfa (1988)
Pětijazyčbý slovník - barvy, laky, povchová úprava, koroze, Santholzer, Kořínský, SNTL (1956)
Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, J. Bodnár a kol., Epocha (1969)
RAW s programem Adobe Photoshop CS, B. Fraser, Zoner Press ()
Slovenské letectvo 1 - 1939 - 1944, J. Rajninec, Ministerstvo obrany SR (1997)
Španielsko – slovenský a slovensko – španielsky slovník, Škultéty, Šulhan, SPN (1988)
Veľký obrazový atlas automobilu, G. Macbeth, Mladé letá (1987)
Visual C++ 5.0 - snadno a dobře, M. Virius, Grada (1997)
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III, M. Kropilák a kol., Veda (1978)

-end-
Naposledy upravil klasik dňa Str Máj 23, 2018 6:50 pm, celkovo upravené 40
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Kvalitné knihy z matematiky, fyziky a chémie na predaj

Poslaťod klasik » Uto Aug 10, 2010 6:56 pm

Zoznam bol 10.8.2010 aktualizovaný.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Kvalitné knihy z matematiky, fyziky a chémie na predaj

Poslaťod klasik » Sob Aug 21, 2010 7:25 am

Zoznam bol 21.8.2010 aktualizovaný.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod klasik » Štv Feb 17, 2011 9:03 am

Zoznam bol aktualizovaný 17.2.2011
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod Jarka333 » Sob Mar 05, 2011 8:56 pm

Dobrý deň,
chcem sa opýtať aká je cena knihy Zbierka úloh z matematiky pre SVŠ, Vejsada, Talafus ? :shock:
Ďakujem
Jarka333
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Mar 05, 2011 8:53 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod addula » Ned Mar 13, 2011 9:15 pm

dobry den,

aka je cena u tychto knih a v akom su stave?

Encyklopédia zeme, Činčura a kol., Obzor (1982)
Obloha na dlani, Pittich, Kalmančok, Obzor (1981)
Encyklopédia astronómie, kolektív autorov, Obzor (1987)

Dakujem
aduliak@post.sk
addula
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Uto Feb 15, 2011 9:21 pm

Zoznam bol aktualizovaný 27. 4. 2011.

Poslaťod klasik » Str Apr 27, 2011 8:04 am

Zoznam bol aktualizovaný 27. 4. 2011.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Zoznam bol aktualizovaný 30. 8. 2011.

Poslaťod klasik » Uto Aug 30, 2011 10:09 am

Zoznam bol aktualizovaný 30. 8. 2011.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod riv » Pia Dec 02, 2011 5:36 pm

Zdravim.
Su este aktualne publikacie:
-Fyzika v príkladoch 4.vyd., V. Hajko a kol., Alfa (1971)
-Fyzika, J. Krempaský, Alfa (1982)
riv
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Uto Feb 01, 2011 5:52 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod fisera » Pia Dec 16, 2011 7:51 pm

Zdravím, je ještě k dispozici kniha Gustav Tauš: Osciloskop?
Díky za odpověď.
Fišera
fisera.p@tiscali.cz
fisera
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Dec 16, 2011 7:45 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod jani21 » Pon Jan 30, 2012 10:30 pm

Dobrý deň prajem, prosím Vás máte ešte knihu - Encyklopédia zeme, Činčura a kol., Obzor (1982). Ďakujem za info, mám o ňu vážny záujem.
Jani
jani21
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Jan 30, 2012 10:01 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod brixo » Pia Feb 17, 2012 3:27 pm

Mal by som zaujem o Zbierku z uloh z vysiej matematiky okrem 1 vsetky bolo by to mozne?
Dakujem
brixo
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Feb 17, 2012 3:25 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod liborS » Sob Mar 17, 2012 8:23 pm

Dobrý den, měl bych zájem o knížku
Teória množín, Tibor Šalát.
Děkuji.
liborS
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Mar 17, 2012 8:20 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod lesanka » Ned Apr 29, 2012 7:08 am

Dobrý den chcela by som sa spytat ci este stale je kniha anoganická chemia od šimu na predaj a za kolko
Dakujem
lesi@centrum.sk
lesanka
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Apr 28, 2012 8:39 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod AdamusMarcus » Uto Máj 08, 2012 9:51 am

Mam zaujem o nasledujuce dve knihy

Zbierka úloh z vyššej matematiky 3, Eliaš, Horváth, Kajan, Alfa (1971)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 4, Eliaš, Horváth, Kajan, Šulka, Alfa (1972)


Prosim o cislo Vaseho uctu. Hned zaplatim

Moja emailova adresa adamus_marcus@wp.pl

Moj mobil + 421 940 841 082

Ked mi zaslete cislo uctu, hned Vam zaplatim

Moja adresa

Adam Marek Bryszkowski

Stredná odborná škola

Bystrická 4

966 81 Žarnovica

Z podzdravom

Adam Marek Bryszkowski
AdamusMarcus
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Uto Máj 08, 2012 9:40 am

Ďalší

Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Google Adsense [Bot] a 11 hostia