Knihy mix 2 lacno

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Knihy mix 2 lacno

Poslaťod mgm » Pon Okt 31, 2022 6:56 pm

Predam lacno rozne knihy. Prosim odpovedat na mato.bodnar@gmail.com

Vedecká, náučná a odborná literatúra
Rozhovory o množinách – SPN, 1972
Klíčové citace v sociologii, hlavní myslitelé, pojmy a témata – Kenneth Thompson, Barrister&Principal 2001
Aplikovaná matematika I a II (A-L, M-Ž), SNTL, Praha 1978 (hrubé knihy)
Matematické funkcie v škole a praxi – Dubec, Hruškovič, Ondrejka, SPN, 1967
Matematická teorie programů – Zohar Manna, J. Hořejš, SNTL, 1981, cz
Matematická statistika – J. Anděl, SNTL, Praha, 1978
Modifikace metody konečných prvků pro nestacionární problémy dynamiky - R. Brepta, Academia Praha, Studie ČSAV č.13, 1982
Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr - F. P. Preparata, R. T. Yeh, Alfa, 1982
Přehled užité matematiky - K. Rektorys a spol., SNTL, Praha 1981
Angličtina pre 1. ročník jazykových škôl a pre kurzy - M. Maříková, Slov. Ped. Nakladateľstvo, 1971
Angličtina pre 2. ročník jazykových škôl a pre kurzy - M. Maříková, Slov. Ped. Nakladateľstvo, 1976
Anglicko - český slovník výpočetní techniky - O. Minihofer, J. Kratochvílová, SNTL, 1986
Základné prvky filozofie - S. V. Rovighiová, DON BOSCO, 1994
Malá antológia z diel filozofov 2 - SPN, 1998
Malá antológia z diel filozofov 1 - M. Suchý, V. Jaksicsová, SPN, 1991
Život v hľadaní pravdy, vývin osobnosti a myslenia - Ján Letz, Edícia Filozofickej sekcie ÚSKI a SKA, zv. 5, 1996
Husserl - Ivan Blecha, Votobia, 1996, cz
Úvod do sociologie - J. Keller. SLON, Studijný texty, 2002, cz
Národy celého světa - Malé encyklopedie, Mladá fronta, 1985, cz
Algoritmy a štruktúry údajov - N. Wirth, Alfa, 1987, sk
Programování v jazyku BASIC - I. Machačka, J. Pavlú, SNTL, 1985
Záhady starej Európy, Po stopách tajuplných línií - E. Von Däniken ,SMENA, 1992
Požadavky z matematiky pro přijímací zkoušky na vysokých školách technických - SPN, Praha, 1987
Riešené úlohy z matematiky, pre strtedné priemyselné školy - Z. Grundman, SPN, 1968
INFORMIX, Online Dynamic Server - Administrator's guide Volume 1 & 2, december 1994
Čo rozprávali proroci - Zenon Kosidowski, Obzor, 1983, sk
Mikuláš Koperník, Život a dielo, k 500. výročiu narodenia - D. Vajda, Krajský pedagogický ústav v BA (pre vnútornú potrebu, 700ks náklad), 1972
Poštové smerovacie čísla v ČSSR - Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1972
Od ničoho k prírode, O evolúcii a stvorení - prof. E. H. Andrews, Creativpress, 1991
Zajtra budeme opäť zdraví - Ladislav Lencz, LÚČ, 1992
Človek vo filozofickej antropológii - B. Seilerová, IRIS, 1995
Spiritizmus či parapsychológia - A. Spesz, Z. Hodošová, Ars Stigmy, 1990
Pletieme a háčkujeme - M. Šarnická, Alfa, 1982
Nové základy experimentálnej psychológie, výskumy a objavy - Břetislav Kafka, P. Janík, Ars stigmy, 1991, sk
Kultúra rozumu a vôle, Človek budúcnosti - Břetislav Kafka, 1. vyd., Ars Stigmy, 1992, SK
Condillac, esej o původu lidského poznání - filosofická knihovna, Academia Praha, 1974
Život a dejinné vedomie, súčasná nemarxistická filozofia - W. Dilthey, Pravda, 1980, SK
Múdrosť a ilúzie filozofie, súčasná nemarxistická filozofia - J. Piaget, Pravda, 1977, SK
Aristoteles, první analytiky - filoz. Knihovna, ČSAV, 1961, cz
Aristoteles, druhé analytiky - filoz. Knihovna, ČSAV, 1962, cz
Aristoteles, topiky - filoz. Knihovna, Academia, Praha 1975, cz
Aristoteles, O sofistických důkazech - filoz. Knihovna, Academia, Praha 1978, cz
Operační systémy - S. E. Madnick, J. J. Donovan, KVT, SNTL, 1981
Otázniky nad hrobmi - L. Souček, Obzor, edícia Periskop, 1986
Základy matematickej analýzy - L. Kosmák, Alfa, SNTL, 1984, sk
Aplikovaná algebra - G. Birkhoff, T. O. Bartee, Alfa, 1981
Metody numerické matematiky - G. I. Marčuk, Academia Praha, 1987, cz
BASIC u mikropočítačů - J. Olehla, M. Olehla a kol., NADAS, 1988, cz
Štruktúry dát, teória a prax - A. T. Berztiss, Alfa, 1979
Databázové systémy - D. C. Tsichritzis, F. H. Lochovsky, KVT, SNTL, Praha, 1987, cz
Zbierka maturitných úloh z matematiky - SPN, 1967, sk
Příručka programování v jazyku PL/1 - M. Grof, SNTL, Praha, 1979
Programovanie v jazyku PL/1 - D. Cassel, Alfa, 1981
Principy operačnách systémů - P. B. Hansen, KVT, SNTL, 1979, cz
Číslicové počítače - J. Blatný, K. Krištoufek, Z. Pokorný, J. Kolenička - KVT, SNTL, Alfa, 1980, cz
Prieskumný informačný systém - G. Salton, Alfa, 1981
Oborové encyklopedie, výpočetní a řídicí technika, SNTL, 1982, cz
Od násobilky po integrál - E. Colerus, Alfa, 1969
Zbierka matematických vzorcov - A. E. Cikunov, Alfa, 1973
Fyzika všude kolem nás - E. Aisberg, SPN, Praha, 1975, cz
Královská tažení ve starém orientu, Prameny k dějinám starověké Palestiny - A. Jepsen, Vyšehrad, 1987, cz
Složitost výpočtů a optimální algoritmy - J. Morávek, Cesta k vědění, Praha, 1984
Taje matematiky - J. Mrázek, Práce, 1986, cz
Žena = zdravie + krása, sprievodca modernej ženy - A. Bárdoš, 2.vyd., Osvets, 1978
Pod babylónskou věží - B. Hruška, Práce, 1987
Cesta za poznaním /o živote a diele Ch. Darwina/ - N. Vámosová, Mladé letá, 1982
Gaudeamus Igitur, alebo Sladký život študentský - Ľ. Zúbek, Mladé letá, 1986
Lexikón filozofie - Obzor, 1993
Trblietanie dotyku, sexuálna výchova v rodine - O. Pšenička, JAS, 1997
Famous people in Anecdotes - W. Rutkowska, Warszava, pl-eng
Die Geschichte von Tapps - M. Lobe, Moskva, jednoduchá nemčina pre školákov, 1978, rus-nem
The last inch - James Aldridge, easy reading, Higher school publishing house Moscow, 1978, eng-rus
Stories - H. Munro, Moscow, 1977, eng-rus
The long hot summer - D. Ronowicz, E. Ronowicz, Warsaw, 1980, eng-pl
English for Geographers - Moscow 1976, eng-rus
A book of Britain - Moskva, 1977, rus-eng
Selected stories - O. Henry, Moscow, 1979, eng-rus
Angličtina vo výpočtovej technike - M. Urbanová, M. Orálková, Alfa, 1980, (učebnica s cvičebnicou)
Angličtina pro každého - kol. Autorov, SPN Praha, 2.vyd., učebnica, cz
Atlas svetových dejín 2.diel, stredovek a novovek – VKÚ Harmanec 1997
Pletené a háčkované vzory – D. Duchnovská, Alfa, 1990
Advanced English Conversation Practice - V. Vařecha, , V. Urbanová, V. Rejtharová, SPN, 1979
Mluvená angličtina pro vědecké a odborné pracovníky - Academia Praha, 1981
The english speaking countries, Reálie anglicky mluvících zemí - K. Veselý, SPN, 1985
Just so stories - R. Kipling, Moskva, eng-rus
Airport - Moskva, 1877, rus-eng poviedka
The seventh well - F. Wander, Seven seas books, eng,
Fortran a operační systém OS – Anatolij Plechanov, NADAS, 1984
Nevyšlapanou cestou - M. Scott Peck, Argo 1996 cz
Stalo sa mi všetko - Eva Urbaníková, Evita Press,
Psychologie ezoteriky. Transcedence 7 tel, Vnitřní revoluce, Klam vědomostí - Osho, Eugenika 2005
Vášnový bozk - Kathleen E. Woodiwissová, Ikar, 2001, ako nová
Všetko alebo nič. Príbeh pokračuje - Eva Urbaníková - pre magazín EVA
Duchovná a náboženská literatúra
Život patriarchu Jozefa - ?, 1988
Logika a estetika / La Verita Dell'uomo / - A. Bogliolo, Rím. Cyril. Boh. Fakulta Univerzity Komenského v BA, 1993
Pravda o bytí / Lla Verita di Dio / - A. Bogliolo, Rím. Cyril. Boh. Fakulta Univerzity Komenského v BA, 1993
Salve, Revue pro teologii a duchovní život 1/07, 2007, cz
Budovať cirkev - Jozef kardinál Tomko, Spolok sv. Vojtecha, 1994
Muž dialógu kardinál König - M. Červený, Dobrá kniha, 1997
Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám - Kardinál J. Tomko, 1991
Malí adorátori - Dominik Vŕba, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1983
Impulzy, myšlienky k pohrebným homíliám - M. Šuráb, Kňažský seminár sv. Gorazda, Nitra, 1998
Následování. Výklad Kázání na hoře -D. Bonhoeffer, cz
Matka diecéznych chrámov, sprievodca Katedrálou sv. Emeráma v Nitre - J. Holka, Nitra, 1994
Naša národná svätyňa Bazilika v Šaštíne - Spolok sv. Vojtecha, 1990
10 rokov farnosti, Košice, sídlisko KVP - rímsko.kat. Cirkev Košice, 2004
K manželstvu a rodine - J. Ch. Korec, LÚČ, 1990
Život zasvätených - J. Ch. Korec, LÚČ, 1990
Počúvanie Ducha svätého - G. E. Schulhoff, Vyd. Sv. Bystríka, Turíce, 2000
Veľpieseň - J. A Beňo, RODINA, 1991
Rozprávanie o slove, Stvorenie, Starý zákon 1.diel - D. Bullmann, LÚČ, 1990, (nádherné fotografie z prírody a nábožnské texty)
Rozprávanie o slove, Od človeka v Raji po Abrahámovu smrť, Starý zákon 2.diel - D. Bullmann, LÚČ, 1991, (nádherné ilustrácie a nábožnské učebné texty)
Eschatológia v dielach kard. Jána Chryzostoma Korca - M. Chovanec, doktoranská práca, LÚČ, 1995
Nádej v naplnenie, náčrt eschatológie - P. Mikluščák, ZRNO, Spišské podhradie, 1996
K širším obzorom - Anton Hlinka, SÚSCM, Rím, 1970
Metafyzický výklad náboženskej skúsenosti - A. Szombath, Serafín, 2006
W krainie pani, wiersze religijne dla mlodziežky mlodszej - Edward Kurgan, Katowice, 1990, pl
Neskoré dažde - Vrat Efraim, SERAFÍN, 1991
Ježiš je Mesiáš - E. Tardif, J. H. Prado Flores, JAS, 1994
Ďakujem - Adalbert L. Balling, LÚČ, 2007
Tri filozofie života, márnosť, utrepnie, láska - Peter Kreeft, Redemptoristi, 2009
Ten, který je skutečností - F. Schaeffer, EELAC, Praha, 1994
Manželská smlouva - D. Princ, preloženo z angl. Orig. The marriage covenant, 1978, cz
Kresťanská Rodina - L. Christenson, 1988, sk
Prorok Eliáš - ?, sk
Prorok Jonáš - J. Ondrej Markuš, vyd. Vladimír Uhri, 1971, sk
Budúcnosť človeka - Dr. N. M. Wildiers, SÚSCM 1969, sk
Väznili ich za vieru - J. Čarnogurský, Pramene BA, 1990
Posel ze zámoří , Sv. Ján Nepomuk Neumann - P. Piťha, Praha, 1990
Od barbarskej noci, listy z väzenia - J. Ch. Korec, LÚČ, 1991
Od barbarskej noci - J. Ch. Korec, LÚČ, 1990
V službe slova - J. Vrablec, SÚSCM, 1991
Pravda písma - Dr. Jacob Kremer, SÚSCM, 1968
Rozprava o kultúrnosti - L. Hanus, Spiš. Štvrtok, 1991
Nad Starým zákonom - J. Ch. Korec, LÚČ, 1994
Každý deň so svätými 1.diel - D. Dian, V. Judák, Spolok sv Vojtecha, 2006
Ján Pavol II - A. Jarábek, DAAR, 1990
Hledáni Boha podle výkladů nejslavnejšího amerického jasnovidce Edgara Cayceho - E. Cayce, Eko konzult, 2001, cz
Pred anjelským trúbením - P. Hrtus Jurina, Spolok sv. Vojtecha, 1994
Ignác z Loyoly, zakladatel Jezuitů - G. Kranz, IHS, 1988
Arborétrum Mlyňany, , sprievodca po arborétre, VEDA, 1992, sk
Znamenia jubilea - R. Fisichella, Vyd. M. Vaška, 2000
O tých, čo hľadali a našli Boha - Š. Senčík, Dobrá kniha, 1993
Poselství Ježíšovo, výběr textů ze 4 evangelií - F. Tomášek, Charita, 1968
Hovory o lásce - K. Šipr, Tisk, 1991
Pútnické miesta Slovenska - agentúra Helen, turist. Sprievodca
Úvahy o panně Marii, být takovým, jak Bůh mne chtěl mít - J. Kard. Meisner, Nakl. Kostelní vydří, 1994
Viera a život, časopis pre kresťanskú orientáciu - č. 1,3,5,6/2009, 2,3,4,5/2011, 1,2,4,5,6/2010, 6/2012
Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru - č. 23/ 1,2, č. 21/2, č. 22/2, č. 24/1, č. 30/2
Príručka elementárnej matematiky a fyziky - J. Eliáš, SVTL 1964
Prehľad vzorcov trigonometrických - vyd. II S 1942-43 k.
Opakování středoškolské matematiky - Tomáš Gál, A. Kamarýt, SZN, Praha 1965
Matematické rekreace - B. Dobrovolný, Polytechnická knižnice, Práce, Praha 1969
500 riešených slovných úloh z matematiky - K. Križalkovič, A. Cuninka, O. Šedivý, Alfa 1968
Sbírka úloh z fyziky: mechanika, molekulová fyzika, Termika, pro žáky ZDŠ - SPN, Praha 1968
Fysika pro vyšší třídy středních skol - B. mašek, díl 1, JČMF Praha 1938
Přehled fysiky 1. díl: Mechanika, astronomie, thermika - Otakar Maška, vyd. 5., Dědictví Havlíčkova Brno 1934
Přehled fysiky 2. díl: Nauka o vlnění, akustika, optika, magnetismus, elektřina - Otakar Maška, vyd. 6., Dědictví Havlíčkova Brno 1936
Stroje, pre štúdium pracujúcich na strojníckych priem. školách - J. Šidák a kolektív, Alfa, 4.vyd., 1978
BELETRIA a INÉ
Slovenský spevník – Ján Geryk, MOMS, Martin 1990, s notami
Sonina rada – Karol Hýreš, G.C.A. Bienne, 1977
Vraždy v nakladatelství – P. D. Jamesová, Praha, 1999, cz
Vím, že jsi vrah – P. D. Jamesová, Praha, 2000, cz
Život nejsou jen vraždy - P. D. Jamesová, Academia, 2000, cz
Smrt kriminalisty - P. D. Jamesová, Praha, 2011
Lebka pod kožou - P. D. Jamesová, Danubiapress 1992
Po priamych cestách – Š. Hlaváč, Spol. Sv. Vojtecha, IKAR, 1990
Formula osobnosti – Vladimír Levi, ed. Križovatky, Smena 1985
Smutné Benátky – W. Kubacki, Tatran, 1974
Fantázia o Goyovi – Artur Lundkvist, OBZOR, 1979
Muž z Vinci – F. Jílek, Československý spisovatel, Praha, 1982
Z malých dějin - Erich Kästner, Květy poezie, Svazek 46, Mladá fronta, 1963
Hviezdoslav deťom - úprava V. Mihálik, Mladé letá, 1982
Christiana, z jvetinárky malá Excelencia, G. Finková-Töbichová, EVA, 1984
Kazateľ - Camilla Läckberg, Slovart, 2009
Les duchov, španielske romantické legendy - G. A. Bécquer, 1997, sk
Gróf Lucanor - Juan Manuel, Remedium, 1998
Prípad Rembrant - Daniel Silva, Slovenský spisovateľ, 2011
Nevracaj sa domov - M. Higgins Clark, Zelená knižnica, Slovensky spisivateľ
Rostov the great - kniha fotografii ruských kostolov s textom
Moja zlatá Audrina - Virginia Andrewsová, IKAR, 1994
Hajdúchovo dobrodružstvo - Tibor Fehér, Východoslovenské vydavateľsvo Košice, 1990, 1.vyd.
Nobel /stručný život Alfreda Nobela/ - Alfred Amenda, Naše vojsko, Mladá fronta, 1989, cz
Schubert, život a tvorba Franza Schuberta - B. Kremnev, Obzor, 1976
Život sira Alexandra Fleminga - A. Maurois, Odeon, 1981, cz
Prísne tajné, Ako sme boli malí - Jozef Mikloško, PPB Bratislava, 1994
Podoba hriechu, kriminálny príbeh - R. Rendellová, IKAR, 2001
Sylvester /Silvestr/ - Georgette Heyerová, IKAR, 2009, CZ
Voláte ma Mária Magdaléna - L. Rinserová, Obzor, 1991
Neworleanské dedičstvo - A. Ripleyová, Danubiapress, 1993 (?)
Seneca výbor z listů Luciliovi - Antická knihovna, Svoboda, 1987, cz
Ještěrka - Iva Sanetrníková, vlastné vydanie (?)
Farebný sen - Ľudo Zúbek, Slov. Spisovateľ, 1970
Slovenský raj - L. Jiroušek, K. Hric, Osveta, 1981
Sušené kvetiny, zber, sušenie, aranžovanie - M. Hillier, C. Hilton, GEMINI, 1992
Cestou lásky - F. Kožík, Mladé letá, 1982
Zdůvodnit krásu - M. Zůna, ilustr. M. Poláčková, Lyra Pragensis, 1988, mini, cz
Co mi spí v noci pod víčky - Olly Komendová Soentgerathová, Lyra Pragensis 1988, mini, cz
Hladní, len o láske, výber z poézie - Ján Turan, Tatran, 1986, mini
Zapomenutý faraón - Philipp Vandenberg, Vyšehrad, 1987, cz
Nefretiti, postavy a osudy - P. Vandenberg, Obzor, 1980
Mám ťa rád - Phil Bosmans, Lúč, 2005
Always a Woman, stories by soviet women writers - Raduga Publishers Moscow
Bez názvu - Jaroslav Liptay, s PODPISOM, vlastné vydanie v náklade 1000ks v roku 1995
Prísny chlieb - Milan Rúfus, SMENA, 1987
Nedoručené pohľadnice - Cincík, Okáľ, Dobrá kniha, 1973
Profil bílé dámy - M. Pawlikowska Jasnorzewska, Odeon, 1981
Býti básnikem - J. Seifert, Československý spisovatel, 1984
Rozdávať lásku - M. Willettová, Slovenský spisovateľ, 2007
Šum príboja - M. Willettová, Slovenský spisovateľ, 2006
Týždeň v zime - M. Willettová, Slovenský spisovateľ, 2004
Já a ty - Martin Buber, Kalich, 2005, cz
Strieborná svadba - M. Binghyová, Slovenský spisovateľ, 2000
Básne - Milan Rúfus, Knižnica slov. Spisovateľa, Slov. Spis., 1975
Sinuhet, prerorzprával V. Zamarovský - Mladé letá, 1987
Znie hudbou každý verš - Podjavorinská, Jesenský, Votruba, Gall, Krasko, Roy, TATRAN, 1971
Bardejovské kúpele - edícia Autostop, Košice, 1971
Tiché svetlo - M. Chuda, kruh milovníkov poézie, Slov. Spisovateľ 1987
Janko Kráľ vo výbere M. Rúfusa - kruh milovníkov poézie, Slov. Spisovateľ 1976
Zlaté klasy zeme - P. O. Hviezdoslav, Mladé letá, 1985
Stôl chudobných - M. Rúfus, Smena, 1972
Piesne z Važca - Janko Silan, Smena, 1990
Dom opustenosti - Janko Silan, Slov. Spisovateľ, 1991
Svit luny - Pierre la Mure, Osudy slávnych, Tatran, 1982
Puccini - János Bókay, Osudy slávnych, Tatran, 1976
Goya - Lion Feuchtwanger, Osudy slávnych, Tatran, 1976
Chvíle šťastia, roky múk (O Čajkovskom) - Ivan Izakovič, Osudy slávnych, Tatran, 1983
Sokrates - Jozef a Miroslava Tomanová, Osudy slávnych, Tatran, 1984
Raffael Santi - R. Cristofanelli, Osudy slávnych, Tatran, 1986
Puknutý čas - Eva Syřišťová, OSVETA, 1988, sk
Obyčejní lidé - J. Guestová, Máj, Mladá Fronta, 1982
Posledné záhady sveta - R. Gööck, Gemini, 1992, A4 formát
Básne (Chalpec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony, Kolíska, Stôl chudobných, Hudba tvarov, Hora) - Milan Rúfus, Slov. Spis. 1981
Julinkin prvý bál - T. Vansová, Mladé letá, 1968, (Venované za výborný prospech na ZDŠ v r. 1968)
Život po živote - R. A. Moody, (biela mäkká väzba, bez uvedenia vydavateľa)
Hlas k rodákom - Ľ. Štúr, Tatran, 1971
Chudá přadlena - J. Glazarová, Československý spisovatel, Praha, 1977
Kniha rozprávok - Milan Rúfus, Mladé letá, 1989
Rubens - D. Braider, Obzor, 1981
Pred Boží trón - Martin Rázus, Tranoscius, 1996
Fatu Hiva - Thor Heyerdahl, Máj, Naše vojsko, Mladá fronta, Smena, ed. Máj, 1979
Tigris - Thor Heyerdahl, Máj, Naše vojsko, Mladá fronta, Smena, ed. Máj 1984
Einstein, život, smrt, nesmrtelnost - B. G. Kuzněcov, SPN, 1986
Albert Schweitzer, život a dielo - P. H. Freyer, Obzor, 1983, sk
Chlapci z Harvardu - Erich Segal, SMENA, ed. Libresso, 1994
Barbari tiahnu Európou - Karen Enevoldová, Tatran, 1980
Za nami je len Boh, chirurg spomína - Hans Killian, Spolok sv. Vojtecha, 1998
Sestra Carrie - Theodore Dreiser, Tatran, 1974
Čokoláda, úspešný film - J. Harrisová, IKAR, 2001
Jozef Mánes - F. Kožík,Postavy a osudy, Obzor, 1985
Ezopské bájky - E. Šimovičová, Tatran, 1966, slov. Vyd. Beletrie a umenia
Umenie Bratislavy 1800-1850, maliarstvo a sochárstvo - Anna Petrová, Slov. Vyd. Krásnej liter., 1958
Prípad vdovy Lerougeovej - E. Gaboriau, Labyrint, SMENA, 1967, sk
Breviár večných múdrostí - Peter Ťapaj, Marvel, 1994, sk
Ano - Thomas Bernhard, PROSTOR, edice střed, 2004, cz
Hovory s tebou - J. Mrkvička, Avicenum, 1974
Kráľovstvo z tohto sveta - A. Carpentier, malá edícia svetových autorov, SS, 1984, SK
365 Animal stories, all in colour - HAMLYN, printed in Czechoslovakia, detská ilustrovaná kniha s anglickými príbehmi o zvieratkách, A4, SUPER
Věrnost až za hrob, Midsomerské vraždy - G. Grahamová, Knižní klub, 2010, cz
Mrtví v Badger's Drift, Midsomerské vraždy - G. Grahamová, Knižní klub, 2012, cz
Duch ve stroji, Midsomerské vraždy - G. Grahamová, Knižní klub, 2005, cz
Smrt v převleku ,Midsomerské vraždy - G. Grahamová, Knižní klub, 2010, cz
Bezpečné místo, Midsomerské vraždy - G. Grahamová, Knižní klub, 2005, cz
Smrt darebáka, Midsomerské vraždy - G. Grahamová, Knižní klub, 2010, cz
Věrnost až za hrob, Midsomerské vraždy - G. Grahamová, Knižní klub, 2010, cz
Gándhí, môj experiment s pravdou 1 a 2 - M. Karamčand, Slovenský spisovateľ, 1988
To snad nemyslíte vážně! - R. P. Feynman, Mladá fornta, 1989, cz
Proste, ťažké - Milan Rúfus, Čítanie štud. Mládeže, Tatran, 1989
Zápisky z podzemia , Zlý žart - F. M. Dostojevskij, Máj, Smena, Mladá fronta, 1989, cz
Byť dobrým otcom, povinnosť, či túžba - F. Chorvát, Osveta, 1986
Bratislavý hrad - A. Fiala, J. Šulcová, P. Krútky, Alfa press, 1995
Camilo Torres - G. Guzmán Campos, Vyšehrad, 1973
Hollý, vo výbere a interpretácii Viliama Turčányho - V, Turčány, J. Štibraný, Slov. Spis. 1985
Objavenie Arábie a prvé kroky do východnej Afriky - J. Pauliny, KMČ, Mladé letá, 1983
Člověk mezi životem a smrtí - J. Dvořák, Avicenum, 1986
Popis jednoho zápasu - Franz Kafka, VOTOBIA, 1996, cz
Černobyl - J. Ščerbak, Románové novinky Práce, Praha, 1990, cz
Znamenia bez zázraku - M. Brunsová, Pravda, 1982, sk
Plameň a kvety - Heinrich Heine, Tatran, 1976, sk
Pred ružou stojím nemý - S. Veigl, Slov. Spis., 1988
Sonina rada – Karol Hýreš, G.C.A. Bienne, 1977
Píseň o lásce a smrti, korneta Kryštofa Rilka - R. Maria Rilke, R. Lukavský, Vyšehrad, 1971, cz
Emília Vášáryová, Stále na cestě - M. Reslová, Achát, 1998
Nenápadní spoločníci - Ladislav Švihran, Mladé letá 1979, 2.vyd. ( dejiny strojov a vynálezov pre deti )
Akrobati formuly jeden - Enzo Russo, Smena, Mladá fronta, Naše vojsko, *Máj, 1988
Moja prvá kniha o počítačoch - Luca Novelli, 1988
Ilustrované dejiny sveta - Larousse - Gemini (2)

NOVINKY
Biológia (príručka k praktickým cvičeniam) - H. Mičková, A. Ondrušeeková a spol., Lekárska fakulta UPJŠ 1996
Základy očního lékařství, stručná učebnice pro mediky - Prof. Dr. J. Kurz, Nákladem zdravotntnického naklad. v Praze, 1950
Obecná biologie pro lékařské fakulty - Oldřich Nečas a kol., H&H, 2000 (nova kniha)
Lékařská chemie, učebnice pro mediky a lékaře, ORGANICKÁ CHEMIE - A. Hamsík, 1939
Matematikai Logika 1 - Varga Tamás, Kezdoknen, Tankönyvkiado, 1966
Matematikai Logika 2 - Varga Tamás, Kezdoknen, Tankönyvkiado, 1966
Fysikální chemie - SNTL, Polytechnická knižnice, 1957
A Tömegek lélektana - Kultura es Tudomány, A Franklin-Társulat Kiadása, 1913
Moulin Rouge - P.La Mure, Corvina Kiadó, Budapest, 1968
Anna Karenina,regény - L. M. Tolsztoj Csehszlovákiai magyar könyvkiadó, 1955

Malý výlet do moderní matematiky - M. Koman, J. Vyšín, Škola mladých matematiku, Praha 1974
Numerické rešení rovnic - Karel Čupr, Cesta k vědění sv. 28, JČMF, 1947
O přirozenosti bohú - Cicero, LFK SVAZEK 35, A. Kolář, J. Laichter, Praha, 1948
Latinská mluvnice pro střední školy, diel 3, svazek 1: Hláskosloví a nauka o slově - Dr. F. Novotný, 1946, Praha
Mŕtvi nespievajú - R. Jašík, Spol. priateľov krásnych kníh, 1962
Tragická paleta, román o Modiglianim - Clemente Fusero, Slovenský spisovateľ 1964
Tiger zo Šangri la - Harry Thurk, Pravda, 1974
Vzbura anjelov, Bohovia sú smädní - Anatole France, Hviezdoslavova knižnica, Tatran, 1967
Kúpeľ - Wojciech Žukrowski, Spol. priateľov krásnych kníh, 1964, 1964
Otec Goriot - Honoré de Balzac, Slov. vyd. Krásnej lit., 1965
Kráľ tragačov - Upton Sinclair, Práca, edícia život, BA, 1948
Potopa 2 - Henryk Sienkiewicz, knihovna klasikú, ODEON, 1968
Slovenský jazyk, pre 9-11. ročník všeobecnovzdelávacích škôl - SPN, 1954
Myšlienky k sebe samému - Marcus Aurelius, Matica slovenská, 1943
Historický materializmus - Slovenské vyd. Politickej literatúry, BA, 1955
PETER JILEMNICKÝ v obrazoch - Laurent Horečný, učebné pomôcky n.p., BB, 1978
Odkryté dejiny, predveká Bratislava - Pavel Dvořák, Pravda, 1978
LITERÁRNE POTULKY po Čechách a Morave - V. Kovářík, Mladé letá, vyd.1, 1983
Žlté lístie v júli - Valerij Švečuk, edícia Lipa, Východoslovenské vyd. Košice
Dnes a denně - Václav Lacina, Mladá fronta Praha 1957
Buffalo Bill proti Jessemu Jamesovi - David Hamilton, Epocha 197x
Ráno sveta, poézia vďaky a lásky k sovietskemu svazu - C. Štítnický, SS
Zlato - Mamin Sibiriak, D.N. Spol. priateľ. Krásnych kníh, SS 1974
Desiata dcéra - Fran Milčinski, Mladé letá 1966
Utečenec na vtáčom strome - O. Sekora, Východ. Vyd. Košice 1982
Najkrajšie prázdniny sú po prázdninách - Achim Broger, Mladé letá 1982
Výsledky plnenia úloh XV. Zjazdu KSČ v okrese Košice-mesto 1976 1980
Výber z realizačných výstupov VUMAT Žilina v rokoch 1978 až 1982- Osvet, 1983
Metrostav, Stavíme pro hlavní mesto Prahu
KERKO, Keramické závody Košice Národný podnik 25 rokov - 1985
STAVEBNÍCTVO NA SLOVENSKU: Vodohospodárske stavby - publikácia Ministerstva výstavby a stavebníctva a org. Vodného hosp. SR, IKOS, BA
Cestou októbra 1917 až 1977 - vyd. Východoslovenské vyd. Pre KSS a KNV, KE 1977
20 rokov slávností kultúry ukrajinských pracujúcich ČSSR, Svidník 1979 - VV Košice 1979
Bič smiechu, politická karikatúra na Slovensku /1861 - 1985/ - Andrej Švec, Tatran 1988
Termostav národný podnik - zvlnene vodou
Slovenská armatúrka Myjava 40.výročie založenia podniku
Pierre la mure Svit luny, Osudy slávnych - Tatran 1982
Tanečnice - Nevan, s veršami V. Reisela - Intímne kresby majstrov, Tatran 1975,
Historický materializmus - V. Kelle, M. Kovaľzon, vyd. Pol. Lit., 1965
Pokusy z elektriny II - A. Hlavička, STN, Praha 1955
Úprava okolí chaty nebo rodinného domku - R. Beránek, Polytech. Knižnice SNTL 1979
Řemeselné práce - Polyteh. Kniž, K. Pendl, F. Kramerius, SNTL 1979
Atlas liečivých rastlín - J. Macku, J. Krejča, 3.vyd., SAV 1975
Úvahy o zdraví - Nikolaj Amosov, Obzor 1980
Lenin spisy 1 - Svoboda praha 1951
Bývanie Byt, rodinný dom, rekreačné bývanie- R. čavojský, J. Petřivý, Obzor 1983
Československá vlastivěda - díl 2, Dejiny svazek 1, Orbis
Úpravy a opravy domu - V. Hájek a kol., Alfa, 1982
Lovci mamutov a tí druhí - Pavel Dvořák, Mladé letá 1983
Technológia výroby obrábanie - O. Lipták a kol., Alfa SNTL Praha, (SK)
Havajské mýty - Krúpa, Panteón, Tatran 1981,
Svedectvo o procese - Eugen Lobl - vyd. Polit.lit. 1968
Diplomatický boj v predvečer druhej svetovej vojny - V. J. Sipols, Pravda 1981
Zápisník agitátora 1978, vyd. Oddelenie propagandy a agitácie ÚV KSČ, nakl. Pravda
Socialistický vedoucí pracovník - E. Livečka, Institut poradenství Praha 1972
Hra s pocitvosťou - András Berkesi, Vyd. Polit. lit. 1968
Jozef a jeho bratia - Thomas Mann, Vavrín, vyd. Slovenský Spisovateľ 1977
Etika heterosexuálnych vzťahov pre mládež - H. Rozinajová, SPN 1989
New ways to spoken english - SPN 1982, cz
Čarovný kožúštek - Ferenc Móra, Mladé letá, 1969
Dobrodružstvo môjho života - Carlos Luis Fallas, Mladé letá 1977 (s venovaním)
Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva kompendium - E. Makovický a kol. 1978 sk
Štatista na diplomatickej scéne - Paul Schmidt, Epocha 1969
99 Zaujímavostí z Japonska - J. Janoš, Albatros, 1984 sk
Tarzanove šelmy - Edgar Rice Burrougs, Mladé letá 1969
Anglicko slovensky , slovensko anglicky slovnik , OTTOVO Nakl, hruba kniha nova
Slovnik cudzich slov - M. Piťová, V. Piťo, Kniha-spoločník, hrubá
Káčatko - Pozri ako rastuú , DK Champagne Avantgarde
Na každý deň sloníča, 365 príbehov pred spaním - F, Frohlichova, INA 1997
Rozprávky J a W Grimm: Včelia královná, Palček na potulkách, Lesný domček, Sedem jednou ranou, PRESSBURG 1992
Veľký obrázkový slovník Walt Disney NEMECKO - slovenský
Veľký obrázkový slovník Walt Disney ANGLICKO - slovenský
Hovoriaci anglicko-slovenský Walt Disney slovník BEZ kazety
Budkáčik a Dubkáčikpekné knihy pre dobré deti - Jozef Cíger Hronský, BA Patex 1994
Moja prvá encyklopédia - Carol Watsonová, Dorling Kindersley
Diferenčný slovník nárečia slovenského vajnorského. Ako sa rozprávalo vo Vajnoroch - B. Hrabák
Strašidelný hotel - Wilkie Collins, Smena 1966
Vývin predstáv o vesmíre - Jurij G. Pereľ, Osveta 1960
Čert Nespí - Peter Karvaš, Práca, vyd. ROH, BA 1954
Za rodinné šťastie - F. Chorvát, J. Orlík, Osveta 1988
Šijeme - E. Šándorová a kol., Obzor 1980
Dáma z Monsoreau - A. Dumas, SP 1987
Detektív z Kontinentálnej - D. Hammett, Pravda 1986
Fortunata a Jacinta - Benito Pérez Galdós, Slo.spisovate 1982 zvazok I a II
Temný obraz - Scifi, Philip K. Dick, Smena, ed. Labyrint 1986
Piesok si nič nepamätá, Pelech filozofov - Giorgio Scerbanenco, SS 1988
Trstiny vo vetre - Grazia Deleddová, SS 1969, knižnica nobelových cien
Źid SUSS - Lion, Feuchtwanger, Vyd. Polit. lit. 1967,
Śtúdia v červenom, Pes Baskervillský - Sir A. Conan Doyle, Retro, SS 1981
Vráť sa smutný Charleston - Chester Himes, ed. Labyrint, Smena 19863 /popisana prazdna strana perom/
Hotel - Arthur Hailey, SS 1973 / jemne rozpadnuty hreben/
Pani Bovaryová - Gustave Flaubert, Tatran 1976 / pekne ilustracie/
Grófka De Charny 1. aj 2. diel - Alexandre Dumas, tatran, meteor, 1976
Najdúch Tom Jones 1 aj 2 - Henry Fielding, Tatran 1980
Doktor Jesenius - Ľ. Zúbek, Mladé letá BA 1966
Nezabudni na vílu - Dana Podracká, Mladé letá 1991
Obrovská kniha aktivít s nálepkami - Stroje, fakty, skladačky, scény, kvízy, počítanie /500 nálepiek/ - Svojtka & Co, 2010, komplet nálepky, ako nová
Prvé riekanky pre najmenších - Matys, 2003
Kniha trikov a nápadov /nápady na maľovanie, vedecké pokusy, maskovanie.../ - kolektív autorov, Mladé letá 2008 - s venovaním
Nenič svoje múdre telo - C. Raynerová, T. King, SONUS Banská Bystrica, 1997
Príjemný život s kvetinami - Pestovanie a využitie ich farby a tvaru pri úprave bytového interiéru - J. Brookes, PRÍRODA, DK, ako nová
Kamiben, Apsa thaj Asaviben - Láska, slzy a smiech - zbierka lit. Prác rómskych autorov, vyd. Krajská asociácia rómskych inicatív, BB
Dopravná výchova pre 2. ročník ZŠ - SPN,
Riekanky z čítanky - M. Kellenberger, J. Štítnická, BELIMEX 2002, ako nová
Farebné rozprávky - M. Miková, Ivan Popovič, IKAR 2009, trošičku popísaná ale mimo text, inak super stav
Excellent 1, anglictina pracovny zosit pre deti, Longman, top stav
ABC Verses J. Magda verseivel, Lektur, maďarská abeceda učebnica pre deti, super stav
Omaľovávanky - Čarovné maľovanie - Hráme sa, Na trhu + Čarovný štetec -- spolu 4 ks omaľovávanky, top stav vrátane štetcu 2x
Hravé čísla - BELIMEX, 2003, zadná strana trocha zvrchu ošúpaná, nič vážne

Psohlavci - Alois Jirásek, Smena 1951
Transit - Anna Seghersová, Práce 1956
Joseph Fouché portrét politika - Stefan Zweig, Epocha 1969 BA
Písčitá puda - R. Svobodová, Mladá fronta 1960
Orlí Hnízdo - A.M. Tilschová, Odeon 1978
Tvář bez masky (Skutečnost a sen)  - Ladislav Pešek, Odeon 1986
Muj největší případ - Josef Petr Bulan, kriminálny román, Nakladatel J. Jiránek, Železný brod 1944
Z Missouri do Oregonu - A. B. Guthrie jr., Slov Spis, 1986
Válečný plot - A. De Saint Exupéry - Světový válečný román, Naše vojsko, 1967
Ein langer Tag in einem kurzen Leben - Albert Maltz, roman, Aufbau Verlag Berlin 1960, nemecky
Der zwischenfall von Los Alamos - Roman von dexter Masters, Berlin 1959 nemecky
Potopa III - H. Sienkiewicz, Slov. vyd. krás. liter. 1956 /vrátane kontrolného lístka/
Z Paříže do Paříže - J. Joffo, Máj, Mladá fronta, Naše vojsko 1980
Košické rozprávky - Rozprávky o Katke /Lokomotíva Katka/ - J. Mičuchová, J. Jutko, 2. doplnené vyd. 2007

Dievčenské rozhovory (O tom, čo ti ani staršia sestra nepovie) - C. Westonová, Motýľ, 1998
Sesterstvo - M. Palmer, SMENA, ed. Labyrint, 1989
Vyzvedači z Tel Avivu - V. P. Boroička, Naše vojsko, Praha, 1979
Miluj svoj život - L. L. Hayová, Gardenia publishers, 1994
Rolando Cristofanelli Raffael / Osudy slávnych - Tatran, vyd.1, 1986
Sestry - Pat Boothová, Slov. Spis, 1997 /trocha natrhnuty predny obal/
Receptár zdravej výživy pre dojčatá a deti - D. Ostertágová, Motýľ 1998
Patricij - John Galsworthy, Slov spis. Prémia-nepredajné, 1990
Popol - Stefan Zermoski, Tatran, 1973
Mlčanie Jahniat - T. Harris, Slov. Spis 1992
Bez dcéry neodídem - B. Mahmoodyová, W. Hoffer, IKAR 1991
Sto zvieratiek v hádankách - Libuše Pečonková, Vyd. Poradca s.r.o. 2004
Vďaka za oheň - Mario Benedetti, Tatran 1975
V brázde Metodovej - gréckokatolický kalendár 2015
O tisíc rokov /sny mladého idealistu o budúcnosti - Michalina Mossoczowa, Spol. sv Vojtecha v Trnave 1946, venované riaditeľom Štátne gym. V Nitre, uvolneny hreben ale v strany v celku
Kľúč od komnaty - Evelyn Anthonyová, Spol. pria. krás. Kníh 1972
Metódy riešenia matematických problémov - L. C larson, Alfa, 1992

Sústavná anatómia človeka I a II - Borovský, Hromada, Kos, Zrzavý, Źlábek - Osveta, 1979
Staré grécke báje a povesti - Eduard Petiška, ilus. V. Fiala, Ottovo nakl. , 2006, sk
O konrádovi, ktorý písal nosom - Miloš Macourek, Arkus, vyd.1, ilus. D. Polakovič /jemne sem tam carbanica/
Zvieratá Ameriky - Fortuna Print, 1997
Zlatá kniha riekaniek - MATYS, ilustr. A. Dudek, super stav
Tajomstvo veštiarní - P. Vandenberg, ed. Periskop, Obzor 1986
Ohňostroj márností - T. Wolfe, KMSP, Tatran 1991
Príhody a skúsenosti mladíka Reného - J. Ignác Bajza, Tatran 1976
Malý slovník cudzích slov - M. Šalingová, SPN, 1958
Alica en el pais de las maravillas - Disney, Everest, španielsky Alica v krajine zázrakov pre deti
Prečo je dnes vzduch taký sivý? - Disney, Huggies
Kto sa skrýva na statku? - kniha so zvukmi
Rozprávky na niti - Ľ. Feldek, Mladé letá, 2003, pocarbane ale citatelne
Hrajme sa s vláčikmi - pestré magnetky vo svete lokomotív / BEZ MAGNETIEK!

Praktické rady, alebo úspora viac ako 1800 sk mesačne - Bonux tipy ako ušetriť - A. Gyenis, Panem
Najkrajšie izbové rastliny, praktické rady na pestovanie 200 izb.rastlín - H. Heitzová, A. Kogelová, IKAR
Moskva slzám neverí, Prvý raz vydatá, Materská škola - V. Černych, P. Nilin, J. Jevtušenko, Máj, Mladá fronta, Smena 1985 sk
Medový hrnček - Ľ. Podjavorinská, Mladé letá, 1996, /sem tam tenka carbanica/
Poľovačka na vlky - Ivajlo Petrov, Slov. spis.
Nôž tvaru delta - Kenneth O Hara, Pravda 1982
Aféry první republiky - Jan Hrubý, kamarád, Práce 1984
V cirkuse - Zabav sa s magnetmi / BEZ MAGNETOV
Úžasné příběhy čtyřlístku 1984 - 1987 - L. Štíplová, J. Němeček, 7.velká kniha, komix český super stav
Lassie sa vracia - E. Knight, R. Wellsová, S. Jeffersová, EGMONT,
Láska v Brestoch - H.E. bates, Tatran 1985
Veselé zvieratká -A. Dudek, J. Pavlovič - leporelo pre deti
Cuentos de Andersen - H.Ch. Andersen, Evereset, španielsky
Peter Pan - Disney, Everest, španielsky!
Princezná - Disney, knižka na rok 2010, povyplňované a pofarbené strany
Biologie človeka v obrazech - S. Trojan, Avicenum, 1983
Pod hladinou mora - E. Topercer, Mladé letá, 1983
Masha e Orso Amici Animali - Máša a medveď kniha s pexesom po taliansky pre malé deti
Rybník a rieka, moja prvá obrázková knižka - vyd. Svojtka&Co, s.r.o., 2008
Hop, čižmičky sto míľ, poľské rozprávky - Ž. Gašparíková, ilus. J. Lebiš, Mladé letá, 1966
Hrobľa plná zlata - Púchovské povesti - Milan Húževka, Osveta, 1975
Najkrajší svet rozprávok - Matys, 2011, nová
Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch a zieratkách - H.Ch. Andersen, IKAR, 2005
Ako Saro rozprával príbeh - Zem Dinosaurov, PB Publishing 2009
Roaryho deň na pláži Záchranná akcia - Roary pretekárske auto, vyd. Albatros, 2009
Malomestské rozprávky - Janko Jesenský, Tranoscius, sobrané spisy J. Jesenského, 1948 /trocha zamocena/
Reštavrácia - J. Kalinčiak, Mladé letá 1963
My z ôsmej A - Mária Ďuríčková, Mladé letá, 1960
Košice - Atlas ortofotomáp 1:6000, Geodis, VKÚ Harmanec, 2000
Medzinárodný maratón mieru 1924-1985 v Košiciach - vyd. Východoslovenské vyd. Košice 1987
Hlavné mestá európskych štátov - J. Činčura, P. Mariot, Mladé letá 1985
Veselý trubač z chiochotánie - L. Dumcevová, ed. Otvor sa rozprávka, Východoslovenské vyd., 1976

Dva metre pod zemou, Bábka pre mŕtveho - D. Simpsonová, Zelená knižnica, 1989
Vražda v kostole, Naposledy mala oblečené - Colin dexter, Zelená knižnica 1986 /na prvej strane jemne rozlepena vazba/
Výstrely na rázcestí, Smrť čaká pred oknom, Príbeh jednej pištole - Jerzy Edigey, Zelená knižnica, 1988
Dôsledný chlapík, Veľké peniaze - Attilio Veraldi, Zelená knižnica, 1980
Podozrivý zmizol, Čierna Banka, Otrokári - Olov Svedelid, Slov spis. Zelená knižnica, 1986
Slečne Blandishovej netreba orchidey, Radšej ostať chudobný, Ja sa nebudem smiať naposledy - J. H. Chase, Zelená knižnica, 1984
Nezvestný, Skladačka, Smrť a okolnosti - Hillary Waugh, Zelená knižnica, 1979
Prípad čínskeho zlata a jazera - R. Van Gulik, Zelená knižnica, 1991
Farba vraždy, Muž ktorý zavraždil sám seba, Hráči a hra - J. Symons, Zelená knižnica, 1972
3 x Maigret - G. Simenon, Slov. spis., SPKK, 1986
Smrť v delfíne, Omamná vôňa - Ngaio Marshová, Tatran /Zenit/ 1986
Veľké kriminálne prípady I - V. P. Borovička, Tatran / Zenit / 1989
Protiúder, Východisko - K. Arne Blom, Tatran / Zenit / 1988
Ardenské vášne - Lev Slavin, Pravda 1983
Mária Stuartová - Stefan Zweig, Postavy a osudy, Obzor 1978
. -ky /Pomlčky/ Na vraždu treba dvoch, Réžiu má mŕtvy, Neruš lepších ľudí - Zelená knižnica, 1987
May-day - Thomas H. Block, Máj, Smena 1985

Teória literatúry - SPN BA, 1975

Tarzanove šelmy - E. R. Burroughs, Mladé letá, 1991 /ako nová/
Tarzan - E. R. Burroughs, Mladé letá, 1990 /ako nová/
Tarzanov syn - E. Rice Burroughs, Mladé letá 1992
Epidémia - Robin Cook, Ikar, 1996
Zločin v exprese, Pasca na popolušku - S. Japrisot, Pravda, 1989

Raz, dva tri Milko a Kamilko ťa naučia rátať - s počítadlom, Slovart
První rok dítěte - MUDr. M. Matoušek, Avicenum, 1980
Péče o dítě - Josef Švejcar, Avicenum, Praha 1975
PES, výcvik hrou a sportem - K. Wolf, Vyd. Jan Vašut 2010
Biológia pre gymnáziá 2 /vývoj, ekológia a systém rastlín/ , /knihy mám dvakrát/
Biblické príbehy deťom - Viktoria print,
Láska až za hrob - Judith Gouldová, Ikar, 1995
Antrax bio, fobio, terrere- Marián Krčík, Vyd. Matice Slovenskej, 2008
Jar v Havraňom údolí - Kate Fieldingová, Slov. spis 2002
Mníška - Denis Diderot, Smena, 1976
2 x Nero Wolfe - R. GoldsBorough, SPKK, 1992

Stolček, prestri sa - Jakob a Wilhelm Grimm, Mladé letá 1968
Zvedavé písmenká - vyd. Junior,
Smrť v bielom - L. R. Robinsonová, Zelená knižnica, Slov spis. 1997
Horúčka v Marais, Nemá nič nepovie, Čachre na bulvári Saint Michel - Léo Malet, Zelená knižnica, Slov Spis. 1989
Slovensko ruský slovník, 9800 hesiel, do vrecka
Šéfovia - Stuart Woods, SMENA, Labyrint, 1987
Mŕtvy sa nerátajú - D. Bowker, Zelená knižnica, 2007
Vražda musí počkať, Vôľa kmeňa, Prekliaty dom - Arthur Upfield, Zelená knižnica, 1988
Chuligáni - William Diehl, Zelená knižnica, prvé vydanie 1989
Druhý detský obrázkový slovník - Matys, BA 1.vyd., ako nová
Bez krásy, bez límce - Hana Bélohradská, Česk.spis, 1962 Praha
Povesti spod Sitna - jozef Horák, MLADé LETá, Klub mladých čitateľov, BA, 1987
Voláni divočiny - Jack London, A.J. Šťastný a E. Kotulová, Členská knižnice nakl. Svoboda, 1990
Sever proti juhu - Verne, Mladé letá 1989
Chirurgovo srdce - Fiodor Uglov, ed. Periskop, Obzor 1985
O troch písmenkách - Jef a Besi, Mladé letá 1962 /pekné kresby/
Kde končia prašné cesty - Ladislav Mňačko, Osveta 1963
Prázdny hrob - Antal Szerb, Pravda 1972
Paragraf polárny kruh - Dušan Slobodník, Slov. spisovateľ 1991
Operácia Viking - N. Leonov, J. Kostrov, Pravda 1979

Klub lysek - Artur Ransome, Knihy odvahy a dobrodruzstvi svazek 66, SNDK 1963
Jana Eyrová- Ch. Bronteova, Mladé letá 1970
Proti prúdu - E. M. Šoltésová, Tatran 1971
Mŕtvi nespievajú - Rudolf Jašík, Pravda 1975
Sestra Carrie - T. Dreiser, Tatran 1974
Zabijak - Emil Zola, Smena, BA 1975
Pameti z Fastrovho mlýna - Marie Vondrová, ilustr. Václav Fiala, vyd. Fr. Černovský Brno, 1948, pečiatka Revolučné odborové hnutie Košice, CZ
Má pouť životem a uměním - Václav Vydra, Svobodné slovo Melantrich, Praha 1958
Spoutané blesky - Endre Sós, Mladá fronta, Máj, Praha 1972
Reportáž psaná na oprátce - Julius Učík, SNPL 1955, CZ
Osidla - Tone Svetina, Naše vojsko & Tatran, 1976
Prekliati králi II, Jed v kráľovskej korune, Zákon mužov - Maurice Druon, SS 1974
Zasľúbená zem - L. Feuchtwanger, Tatran 1966

Hvězdné války Dobrodružství Luka Skywalkera - G. Lucas, PREMIERA 1991
Hostinec královnej Pedauky - Anatol France, SS 1951
Posledné dni Pompejí - E. Bulwer Lytton, Tatran 1969
Kořistníci -Ovinid Bolstad, Družstvo dílo Praha 1949
Vikomt de Bragelonne alebo po desiatich rokoch I. diel - A. Dumas, Tatran 1972
Ves Borovo - Krum Velkov, Praha 1949
Vzpomínky na Julia Fučíka /okupace/ - G. Fučíková, SNPL Praha 1961
Živí a mŕtvi - V. Mináč, Tatran 1972 Naše vojsko
Nemenovaní - V. Bogomolov, Labyrint, SMENA, BA 1976
Porážka - A. A. Fadejev, Mladé letá 1963
Púšťou - Karl May, SS 1969, vyd. 1, Košice
Na shledanou země - P. Pašek, Sportovni a turisticke naklad. , Praha 1959
Orava, Hviezdoslavov kraj - Eugen Lazišťan, Osveta, 1962
Od Hitlera k Trumanovi - Jean Baumier, Nakl. Mír Praha, 1951
Štyridsať rokov poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu - vyd. GRT 1988 A4 ako nova, super fotky

Aritmetika pre 9. ročník základnej deväťročnej školy - SPN, 1960
Hudobná výchova cvičebnica pre 1. a 2. ročník ľudových škôl umenia - SPN, 1961 /noty piesní a cvičenia/
Vývoj a výchova dieťaťa - J. Michaličková, T. Pardel, Tatran 1952
Láska k životu - Jack London, Mladé letá, Knižky do vrecka, 1. vyd, 1958
Geometria pre 9- ročník - SPN BA 1961
Matematika pre 1 a 2 ročník stredných ekonomických škôl - SPN BA, 1969
Luk a šíp - F. Hadaš, J. Vyskočil, Státní telovýchovné nakladatelství, Praha 1955
Ruština učebnica pre ľudové kurzy ruštiny - Osveta 1955
Tanky zasahují - M. Šáda, Praha 1978 (cz)
Prehľad vzorcov trigonometrických - vyd. II S 1942-43 k.
Malá encyklopédia chémie - kol. autorov, J. Bína - Obzor 1980
Malá encyklopédia zemepisu sveta - P. Mariot, Obzor 1976
Malá encyklopédia matematiky - T. Šalát, 3. vyd. Obzor 1981
Sprav si to v byte sám -Čavojský, Petřivý, Obzor, BA, 1969
Vyšívame - M. Duchoňová, Alfa 1981 (sk)
Tři z třiceti - Bertolt Brecht, Boje, Mladá fronta 1982
Kráľ sivých medveďov - J. O. Curwood, BA 1970
Jazdec bez hlavy - Mayne Reid, ed. STOPY, 2.vyd., Mladé letá 1966
Medveď Jack - Dan McCall, Smena, ed. Štafeta, 1983
Atlas našich automobilú 1914-1928 - A. Kuba, Praha 1988
Básně - Pablo Neruda, ČS spisovatel, 1952
Žena a automobil - Egida Hadrabová, ASTRA, Práce 1977
Severovýchodné Slovensko - vyd. Dino, PO 1995
Hlava XXII 22 - J. Heller, prní komplet. Vydání, BB art 1999
Zlaté mušky - Anna Bantiová, Kniž. Moder.svet.prózy, Tatran 1981
Žena v bielom - W. Collins, Slov.spis. 1969
Eva Urbaníková - Príliš osobná známosť, MadamEva Evita press 2010
Tajomstvá o láske a sexe - Barbara de Angelis, Magazín EVA
100 diétnych potravín, 100 návodou ako schudnúť a nepribrať - Anna Selby, Slovart, nová
Aby bylo zdravé, Péče o dítě v prvních měsících života - Mudr. M. Mečíř, 1978
Kniha o našom dieťati - Emmi Piklerová a kol., 1989
Španielsky milenec - Joanna Trollopeová, ORIENS 1997
Blíženci, Vašich 12 neodolatelných vlastností - ACV publishing, cz, nová
Pani Parkingtonová - . L. Bromfield, SPKK 1968
Cesta okolo sveta za osemdesiat dní - J. Verne, Mladé letá 1982
Mŕtvym zastáva čas - Artur Morena, Labyrint, Smena 1980
Vitamíny a minerály v kocke - Slovart,
Rastliny lesov a lúk - Príroda 1983
Vták bez krídel, príbeh o láske nezávislej mladej ženy k 2 mužom - C. Cooksonová, Práca 1994
Púšť - J.H.G. Le Clézio, Smena, Štafeta, Pravda 1985
Keď spútaš búrku - J. Dailey, Remedium, 1997, s venovanim
Milenci a hráči - Lucinda Edmonds, remedium, 1996
Tajomstvo života a smrdti Lady Diany - G. F. Canon, SK
Liečenie duševnými procesmi Psychokybernetikou za zdravím a šťastím - Kurt Tepperwein, Fontana 1992
Gažo kontra Kado MARATÓN - J. Kado, Slovenský rozhlas Košice 1998
Tajná láska - B. Taylor Bradfordová, SS, 1999
Káva - Klára Koškova 2005
Pútnik Melmoth - ch. R. Maturin, Tatran, Kométa, 1987
Anna Kareninová I, L. N. Tolstoj, svetová knižnica SME, 2005
Lonigan - J. T. Farrell , Tatran 1981
Čierna romanca - W. Terlecki, Smena, BA 1978, ed. EVA
Rebeka - Daphne du Maurier, SS, 1969
Tereza Etiennová - J. Knittel, Ediposs 1992
Sny od A po Z, podrobný pruvodce říší lidského snění - Brenda Mallonová, Metafora
Kto som? Filozofická cesta - R. David Precht, Ikar, 2009
Jak zabít manžela (a ďalšie šikovné tipy pro domácnost) - Kathy Letteová, Jota Brno 2008
Kniha o lásce a přátelství. Pohled psychologie a spirit. Tradic na medzilidské vztahy - Thomas Moore, Portál 2007, cz
Anglická Amričanka - Alison Larkin, Evita Press
Traja mušketieri - A. Dumas, Svetová knižnica SME, ako nová
Vesmír je ženatý - Karin Krausová, Evita Press
Malá kniha o šťastí - Anselm Grun, Dobrá kniha Trnava 2008
Ako pochopiť muža - Praktický návod len pre ženy, Hauke Brost, Ottovo nakladatelství, 2006
Pravidlá slovenského pravopisu - VEDA, 1998
Hollywoodske manželky - Jackie Collinsová, Gemini, 1993
Chrám matky božej v Paríži - V. Hugo, Svetová knižnica SME, ako nová
Láska si ťa nájde - Barbara Bickmorová, SS, 2003
(Ne)zdravá láska - Tatiana Čuperková, EMMA Love
Plamen v srdci - Suzanne Enoch, Domino 2008, cz
Z8zrak l8sky - Oswalt Kolle, 1970, rozpadnutá väzba
Anjeli v mojich vlasoch. Skutočný príbeh súčasnej írskej mystičky- Lorna Byrneová, Ikar, 2010 ako nová
Odvolanie - John Grisham, Ikar, 2009, ako nová
Sezóna potkanov. Časy sa menia, potkany nie - Jozef Banáš, Ikar 2011, s venovaním
Hry lásky - Danielle Steel, SS, 2003, ako nová
Osamelý orol - Danielle Steel, SS, 2001, ako nová
Príď láska k nám - Danielle Steelová, 1994
Kvety v daždi - Rosamunde Pilcherová, Košice 1993
Striptíz - CarlHiaasen, INA, 1996
Vražedná nevinnost - Nora Roberts, Columbus 1995
Panna a mučeníčka - Andrew M. Greeley - Práca 1993
Pani Bovaryová - G. Flaubert, Svetová knižnica SME, 2006, ako nová
Mal to byť pekný život - AndreaCoddington, Evita Press
Na rozhraní života - Barbara Woodová, SS 1998
Jaguár zo Santa Cruzu - Alberto Vojtěch Frič, STOPY, Mladé letá 1978
Nehoda - Danielle Steel, REMEDIUM, 1.vyd 1995
Ária - Lucinda Edmonds, Remedium, 1.vyd 1997
Veřejná politika - M, Potucek a kol., NISPAcee, SLON, Praha 2010
Pracovné právo pre neprávnikov - V. Križan,V. Žofčinová, 2013 sk
Ekonomika a manažment verejnej správy - Juraj Tej, Prešov 2000
Práva a slobody dieťaťa (Výber z platného práv. syst.) - Ján Roháč, 1999
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd, 2007
Zákonník práce 4.vyd, r. 2013
Podnik a podnikanie v trhovom prostredí - Peter Kuzmišin, 2000
Regionálna ekonomika a rozvoj - Eva Výrostová, 2010
Ekonomia v novej ekonomike - Jan Lisy a kolektiv, 2.vyd 2007
Zakony 2014 II Trestny akon, poriadok, Zakon o priestupkoch
Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast regiónov - 8. konferencia o francuzsko slovenskej spolupraci , TN 2007
Regionálna ekonomika - Š. Samson, J. Byrtus, O. Hudec, M. Muška, M. Naďová, 2001
Ďalšie vzdelávanie pracovovíkov verejnej správy Zv.1 : Právo pre ver. Spr., Verej. Financie a fin. manažment, Manažérske zručnosti, stratégie osob. A prof. Rozvoja, 2001
Štátne právo porovnávacie - Igor Palúš,
mgm
Aktívny začiatočník
Aktívny začiatočník
 
Príspevky: 42
Registrovaný: Ned Jan 17, 2010 6:57 pm

Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron