nový zoznam 20. a 30. roky doplnený

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

nový zoznam 20. a 30. roky doplnený

Poslaťod mi-art » Sob Dec 01, 2007 12:15 pm

AUTOR-/DIELO-/ROK VYDANIA-/NAKLADATEľSTVO-/TLAČ-/KVALITA1-5-/CENA

J.G.Tajovský-Na front a iné rzprávky-1920-Miloslav Schmidt-Turčiansky Svätý Martin-2-100
J.G.Tajovský-Spisy zv.III. Smutné nôty-1921-Vlastný náklad-Turčiansky Svätý Martin-2-100
J.G.Tajovský-Spisy zv.V.-1921-Vlastný Náklad-Turčiansky Svätý Martin-3-50
J.G.Tajovský-Spisy zv.VI.-1921-Vlastný náklad-Turčiansky Svätý Martin-3-50
J.G.Tajovský-Spisy zv.VIII. Divadelné hry-1922-Vlastný náklad-Turčiansky Svätý Martin-3-50
J.G.Taj.-Spisy zv.IX. a X.-viazané spolu-1928-Vlastný Náklad-Turčiansky Svätý Martin-2-150
Ondrej Bella-Výber z básní-1923-Matica Slovenská-Turčiansky Svätý Martin-1-100
Martin Rázus-Bača Putera-1937-MS-Liptovský sv. Mikuláš-1-100
Martin Rázus-Krčmársky kráľ-1938-MS-Turč.sv.M-2-100
Martin Rázus-Sobrané spisy 7 Svety -kniha I-1941-MS-Turč.sv.M-2-100
Martin Rázus-Sobrané spisy 8 Svety -kniha II-1941-MS-Turč.sv.M-2-100
Martin Rázus-Sobrané spisy 9 Svety -kniha III-1941-MS-Turč.sv.M-2-100
Martin Rázus-Sobrané spisy 10 Svety -kniha IV-1941-MS-Turč.sv.M-2-100
Martin Rázus-Sobrané spisy 12 Z drobnej prózy-Argumenty-1941-MS-Turč.sv.M-2-100
Ivan Houdek-Vývin zeme a života-1922-Ján Párička-Ružomberok-1-100
Božena s Timrava-Novohradská dedina-1937-Živena-Turč.sv.M-1-150
Božena s Timrava-Prvé kroky-1938-Živena-Turč.sv.M-1-150
Božena s Timrava-Pozde.1921-Tatran-Turč.sv.M-1-150
Rudo Brtáň-Poézia Ivana Krasku-1933-Matica Slovenská-1-50
Gustáv K Zechenter-Lipovianska Maša/rozprávka/-1928-MS-Turč.sv.M-2-100
Andrej Plávka-Domovina moja-1953-Slov. spisovateľ-1-50
Andrej Plávka-Návrat Petra Hugáňa-1949-Tatran-Bratislava-2-50
Peter Jilemnický-Pole neorané-1951-Pravda-Bratislava-2-50
Peter Jilemnický-Víťazný pád-1952-Pravda-Bratislava-2-50
Ján Bodenek-Zapálené srdce /román/-1943-MS-Turč.sv.M-2-50
Ján Čaják-Únos-1929-Mazáčovej slov.knižnica-Praha-2-50
Fraňo Kráľ-Cesta zarúbaná-1953-SPKK-2-100
Ľud. Podjavorinská-Figurky-1942-Živena-Turč.sv.M-1-100
Ľudovít Kubáni-Suplikant-1935-Slov.liga-Turč.sv.M-2-50
Jozef Horák-Hory mlčia-1947-MS-Turč.sv.M-2-100
Kvetoslav Urbanovič-Oráčina I.-1933-Mazáčovej slov.knižnica-Praha-1-100
Kvetoslav Urbanovič-Oráčina II.-1933-Mazáčovej slov.knižnica-Praha-2-100
Martin Kukučín-Črty z ciest /prechádzka po Patagónii/-1922-MS-Turč.sv.M-1-150
Sv.H.Vajanský-Sobrané spisy Sväzok VIII-1926-Trnava-1-120
Sv.H.Vajanský-Sobrané spisy Sväzok X-1929-Trnava-1-120
Sv.H.Vajanský-Sobrané spisy Sväzok XI-1931-Trnava-1-120
Sv.H.Vajanský-Sobrané diela Sväzok XII-1932-Trnava-1-120
Andrej Žarnov-Stráž pri Morave-1940-Kompas-Turč.sv.M-1-100
P.O.Hviezdoslav-Sobrané spisy básnické-1924-MS-Turč.sv.M-1-100
Štefan Krčméry-Keď sa sloboda rodila /verše/-1920-Turč.sv.M-2-50
J.C.Hronský-Chlieb-1931-Slovenské pohľady-2-100
J.C.Hronský-Najmladší Závodský-1924-Mládež-Kremnica-4-50
Andrej Mráz-Matica Slovenská v r. 1863-1875--1935-Turč.sv.M-2-100
E.Martoň-Kytka rozprávok-Mláďež-Kremnica-5-50
E.Martoň-Detský kútik-1924-Mláďež-Kremnica-5-50
E.Martoň-Dve rozprávoky /Na vílete,Ďurko/-Mláďež-Kremnica-4-50
Janko Jesenský-Sobrané práce-1921-Tatran-Turč.sv.M-2-100
Jégé-Wieniawského legenda-1927-Zväz slov.študentov-Praha - Mazáč-2-100
Milo Urban-Živý byč I.-1927-Zväz slov.študentov-Praha - Mazáč-2-100
Milo Urban-Živý byč II.-1927-Zväz slov.študentov-Praha - Mazáč-2-100
Jozef Miloslav Hurban-Od Silvestra do Troch kráľov-1954-SNDK-Bratislava-2-100
Vladimír Mináč-Včera a zajtra-1949-Tatran-Bratislava-2-100
Július Barč Ivan -Matka/div.dráma/ - 1943-MS-T.sv.Martin-2-100
Ján Hrušovský-Jánošík I.sväzok-1932-knižnica Slov.politiky BA-2-120
Martin Kukučín-Dom v stráni-1954-SPKK-1-100
Pavol Kuzmány-Rozmarné črty-1949-Tatran KE-2-100
Ivan Stodola-Kde bolo tam bolo-1947-Tranoscius Prešov-4-50
Hana Gregorová-Svet je tak krásny-1935-Universum BA-1-100
J.G.Tajovský-Statky zmetky-1954-SNDK Martin-1-100
J.Jesenský-Sobrané spisy /básne/Čierne dni-1945-Tranoscius-T.sv.Martin-3-50
Andrej Mráz-Lit.dielo Terézie Vansovej-/štúdia/-1937-Živena-T.sv.Martin-2-100
J.G.Tajovský-Do konca/rozprávky/-1947-MS-T.sv.Martin-2-100
J.C.Hronský-Pisár Gráč/román/-1940-MS-T.sv.Martin-1-100
Terézia Vansová-Sirota Podhradských-1919-J.Párička Lipt.Ružomberok-3-50
Ján Brezina-Hviezdoslavova neznáma báseň-1951-MS-1-100
J.M.Hurban-Gottšalk-1948-Práca BA-1-100
Sv.H.Vajanský-Mládeži-1926- -Trnava-1-100
Fr.Král-Stretnutie-1945-MS-T.sv.Martin-2-50
Peter Karvaš-Niet prístavov-1946-MS-T.sv.Martin 1-100
T.Vansová-Biela ruža-1922-Tatran-T.sv.Martin-2-100
M.Kukučín-Sobrané spisy sv.II.-1920- -T.sv.Martin-2-100
J.G.Tajovský-Spisy ,sv.III./Smutné nôty/-1921-vl.náklad-T.sv.Martin-2-100
Peter Kompiš-Osloboditeľ-1927-Mazáčovej slo.kn.Praha-2-100
Martin Rázus-Z nážho chrámu-1929-Tranoscius-Lipt.sv.Mikuláš-3-50
Andrej Dobrota-Slnce nad zemou-1939-Urb.Slov.ľud.kn. Trnava-1-100
Samo Chalúpka-Básnické dielo-1952-MS-Martin-3-50
Jožo Nižňanský-Cholera-1934-L.Mazáč Praha-2-100
Vladimír Mináč-Smrť chodí po horách-1948-Tatran BA-2-50
Ján Kollár-Národnie spievanky I.diel-1953-SVKL-2-100
Július Barč Ivan-Neznámy-1944-MS-brož-1-100
P.Jilemnický-Kronika-1950-Pravda-Tvrdá väzba-1-50
Margita Figuli-Tri gaštanové kone-1941-MS-brož.-1-100
Ján Smrek-Knihy mladosti I.-1948-Tranoscius-tvr.v.-1-120
Ján Smrek-Knihy mladosti II.-1948-Tranoscius-tvr.v.-1-120
Pavol Piontek-Oceľový lúč-1947-Spol.sv.Vojtecha-tvrd.v.-2-50
F.Volf-Veselé i smutné rozprávky- -Mládež Kremnica-4-50
Rudo Móric-Explózia-1954-SNDK-tvrd.v.-1-100
Karol Rosenbaum-Milovali svoj ľud/básne Štúrovských básnikov/-1952-Smena-tvrd.v.-1-120
Jožo Nižňanský-Žena dvoch mužov-1936-Slov.politika-tvrd.v.-1-100

DOPLNENÉ
Vladimír Pozner-Nakonci bola priepasť-1949-Dukla BA-1-100
Janko Kráľ-Výlomky z Jánošíka-1949-Tatran-1-200
Ľudo Ondrejov-Slnko vystúpilo nad holy-1960-Slov.spisovateľ-1-100
J G Žatkuliak-Ľudovovýchovný pracovník Juraj Fándli-1951-Tatran-2-100
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-VI-Podrost a iné novely-1937-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-VII-Básne-1938-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-IX-Blížence-1937-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-X-Kotlín I.diel-1938-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-XI-KotlínII.diel-1938-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-XIII-Koreň a výhonky I:diel-1935-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-XIV-Koreň a výhonky-1935-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Svätozár Hurban Vajanský-Sobrané diela-XVII-Diela slovenských spisovateľov-1936-MS-Turč.sv.Martin-2-50
Martin Kukučín-Lukáš Blahosej Krasov I.diel-1954-Hviezdosl.knižnica BA-1-50
Martin Kukučín-Lukáš Blahosej Krasov II.diel-1954-Hviezdosl.knižnica BA-1-50
Janko Jesenský-Na zlobu dňa-1956-HK BA-1-50
Janko Kráľ-Moja pieseň-1952-HK Martin-1-50
Terézia Vansová-Výber z diela-1955-HK BA-1-50
Janko Jesenský-Láska a 6ivot-1955-HK BA-1-50
Ján Čajak-Z povinnosti-1956-HK BA-1-50
J M Hurban-Obrazy zo života-1956-HK BA-1-50
Ján Kollár-Vlastenec-1952-HK Martin-1.50
P O Hviezdoslav-Odkazy-1950-HK Turč.sv.Martin-1-100
Rôzne
Vavro Šrobár-Ľudová zdravoveda-1922-Comenius BA-2-150
Pavel Halaša-Prvá pomoc/brožúra/-1931-Odborná kn.Zemskej hasičskej jednoty-2-100
František Hečko-Detský družstevný kalendár 1946-/brožúra/-1-50
Domik Hudec-Hudcov sprievodca po Bratislave+list+mapa-1942-vl.nákl-1-200
Oľga Rázgová-Štátny hrad Oravský zámok-1957-Šport BA-1-50
Sborník Župných dožinkových slávností v Trenčíne 1940-1-150
Naposledy upravil mi-art dňa Pon Dec 17, 2007 2:15 am, celkovo upravené 6
mi-art
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 16
Registrovaný: Sob Dec 01, 2007 10:45 am

Re: zoznam 20. a 30. roky

Poslaťod mi-art » Str Dec 05, 2007 1:50 am

aktualizujem
mi-art
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 16
Registrovaný: Sob Dec 01, 2007 10:45 am

Re: zoznam 20. a 30. roky

Poslaťod laznik » Str Dec 05, 2007 11:57 am

mam zaujem o viac knih z Vaseho zoznamu, viac sukromna sprava
laznik
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Ned Okt 07, 2007 10:40 pm

Re: zoznam 20. a 30. roky

Poslaťod Palo_m » Pia Dec 07, 2007 5:41 pm

mám záujem o knihy prosím o kontakt

mullerp@spapiestany.sk
Palo_m
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Dec 07, 2007 5:34 pm

Re: nový zoznam 20. a 30. roky doplnený

Poslaťod nib » Štv Jan 10, 2008 10:46 pm

Mam vazny zaujem o pomerne slusny pocet titulov, poslal som Vam uz aj e-mail. Pokial by nahodou nedosiel, prosim, kontaktujte ma.

nib@centrum.sk
nib
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Štv Jan 10, 2008 10:42 pm

Re: nový zoznam 20. a 30. roky doplnený

Poslaťod lintu17 » Sob Máj 29, 2010 9:17 am

mám záujem o knihy Živý bič, ak je ponuka ešte aktuálna prosím kontaktujte ma na jana.meszarova@gmail.com, ďakujem
lintu17
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 6
Registrovaný: Pia Mar 12, 2010 1:13 pm
Bydlisko: Levice

Re: nový zoznam 20. a 30. roky doplnený

Poslaťod liny74 » Pon Okt 15, 2018 1:24 pm

Súrne potrebujem knhu živý bič a ak by ste mali niečo z nasledovného zoznamu:
REMARQUE - NA ZÁPADE NIČ NOVÉ
SMREK - CVÁLAJÚCE DNI (zbierka básní)
DILONG - vlastný výber (zbierka básní)
JILEMNICKÝ – O DVOCH BRATOCH
HRONSKÝ - JOZEF MAK
URBAN - ŽIVÝ BIČ
CHROBÁK - DRAK SA VRACIA (novela)
SALLINGER - KTO CHYTÁ V ŽITE
BEDNÁR - KOLÍSKA (novela)
MŇAČKO - AKO CHUTÍ MOC
DUŠEK - KUFOR NA SNY
BUKOVČAN – KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
LASICA – SATINSKÝ - SOIRÉE
Prosím ozvite sa mi na : linda.papay@gmail.com
Dakujem
liny74
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 6
Registrovaný: Pon Feb 28, 2011 6:15 pm

Re: nový zoznam 20. a 30. roky doplnený

Poslaťod liny74 » Pon Okt 15, 2018 1:24 pm

Súrne potrebujem knhu živý bič a ak by ste mali niečo z nasledovného zoznamu:
REMARQUE - NA ZÁPADE NIČ NOVÉ
SMREK - CVÁLAJÚCE DNI (zbierka básní)
DILONG - vlastný výber (zbierka básní)
JILEMNICKÝ – O DVOCH BRATOCH
HRONSKÝ - JOZEF MAK
URBAN - ŽIVÝ BIČ
CHROBÁK - DRAK SA VRACIA (novela)
SALLINGER - KTO CHYTÁ V ŽITE
BEDNÁR - KOLÍSKA (novela)
MŇAČKO - AKO CHUTÍ MOC
DUŠEK - KUFOR NA SNY
BUKOVČAN – KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
LASICA – SATINSKÝ - SOIRÉE
Prosím ozvite sa mi na : linda.papay@gmail.com
Dakujem
liny74
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 6
Registrovaný: Pon Feb 28, 2011 6:15 pm


Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia