Predám rôzne staršie knihy do roku 1950

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Predám rôzne staršie knihy do roku 1950

Poslaťod kajusik » Uto Feb 27, 2018 12:59 pm

Kontakt: knizky.napredaj@gmail.com

-Sv. Augustín: Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom, Trnava: SSV 1946
-Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista, Trnava: Nákladem Spolku sv. Adalberta 1913
-J. L. Sýkora: Katechese o svátostech, Praha: Nákladem kníhkupectví Cyrillo-Methodějského 1894
-A. Wallenstein: Katechismus křesťanské dokonalosti, Olomouc: 1947
-B. Kafka: Nové základy experimentální psychologie (Duševědné výzkumy a objevy),Česká Skalica: Nákladem autora 1948
-Welka Figalka libezneg Wune, aneb rozlicne Vifne, Budapešť: Nákladem Kolomana Róža 1896
-S. M. Braito: Ježíš Kristus (Postní konference ve velechrámu svatého Víta v Praze roku 1931), Olomouc: Lidové kníhkupectví 1931
-Bible a věda (Rozhovory o namítkách proti Písmu svatému), Praha: Nakladatelství V. Kotrba 1916
-K. Minařík: Cesta (duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice), Praha: Nákladem kníhkupectví Cyrillo-Methodějského 1934
-A. Šimončič, J. Polčin: Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky, Bratislava: Sväz slovenských kníhkupcov a nakladateľov 1941
-J. Carmen: Slovenský domáci lekár a radca (praktická náuka o zdraví, chorobách, liekoch, moderných liečebných metódach) - vydané v USA, ale rok vydania som nenašiel uvedený
-Římsky misál (vydalo Opatství emauzské v Prahe 1935, 1484 strán)
-Misál latinsko-slovenský (Trnava: SSV 1952, 1536 strán)
-Katechismus z nařízení sněmu tridentského (Praha: Nákladem dědictví sv. Prokopa 1867, 602 strán)
-Breviarum Romanum z roku 1923, 806 strán
-E. Huck: Príprava k prvej sv. spovedi v hotových katechesách, Skalica: Tlačou dedičov J. Škarnicla, 1890, 116 strán
-P. Chaignon: Rozjímaní knězská, Brno: Nákladem Školy Božského Srdce Páně, 1884, 400 strán
-Květy Nejsvětější svátosti, Přerov: Sestry Nepoškvrněného početí Panny Marie, 1939, 128 strán
-Sv. Jan Nepomucký (ku 150.-leté památce svatořečení), Praha: Knihtiskárna Cyrillo-Methodějská, 1878, 174 strán
-Ľ. Bertrand: Svätý Augustín, Trnava: SSV, 1948, 398 strán
-P. Kopal: Apostati, Praha: V. Kotrba, 1901, 134 strán
-A. Sládkovič: Sobrané básne, Martin: Matica slovenská 1939, 724 strán, zachovalý stav
-Svatý Václav - náš program, Pelhřimov: E. Šprongl 1928, 64 strán, zachovalý stav
-B. Vaněk: Slovo včas, České Budejovice: Českoslovanská akciová tiskárna 1935, 118 strán,
-A. Škrábik: Misijným svetom, Trnava: SSV 1940, 176 strán, zachovalý stav
-F.J.Čečetka: Orlík - syn Napoleonuv, Praha: Nakladatel Jos. R. Vilímek 1929, 318 strán, zachovalý stav
-I.Scheer - J. Buday: Prečo milujem svoju Cirkev?, Trnava: SSV 1932, 96 strán, zachovalý stav
S. H. Vajanský: Sobrané diela, Martin: Matica slovenská 1937, 216 strán, zväzok II., zachovalý stav
S. H. Vajanský: Sobrané diela, Trnava: G.A.Bežo 1932, 336 strán, zväzok XII., zachovalý stav
S. H. Vajanský: Sobrané diela, Martin: Matica slovenská 1937, 248 strán, zväzok VIII., zachovalý stav
P.O.Hviezdoslav: Sobrané spisy básnické (oddiel epický), Martin: Matica slovenská 1934, 568 strán, zväzok III., zachovalý stav
P.O.Hviezdoslav: Sobrané spisy básnické (básne príležitostné), Martin: Matica slovenská 1939, 220 strán, zväzok X., zachovalý stav
P.O.Hviezdoslav: Sobrané spisy básnické (oddiel lyrický), Martin: Matica slovenská 1936, 408 strán, zväzok II., zachovalý stav
P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena
Misijné zvony (príručka k misijným slávnostiam), Nitra: Misijý dom Matky Božej 1943, 352 strán, zachovalý stav
Eucharistické jiskry, Řepčín: Sestry dominikánky 1927, 152 strán, zachovalý stav
Poklona prevelebnej Sviatosti Oltárnej, Frýdek: Exerciční dum 1940, zachovalý stav
R. Osvald: Kvety s kríža, Trnava: Spolok sv. Adalberta 1910, 430 strán, zachovalý stav
J. Foltynovský: Duchovná správa, Olomouc: Lidové závody tiskařské a nakladatelské 1936, 286 strán, zachovalý stav
J Miklík: Slovo Boží, Praha: Bohuslav Rupp 1946, 436 strán, zachovalý stav
Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského, Trnava: Posol BSJ 1945, 350 strá, zachovalý stav
C. Crevola: Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych, Trnava: Posol BSJ 1944, 56 strán, zachovalý stav
Timrava: Ťažké položenie (povesť), Turčiansky sv. Martin: Tatran 1920, 82 strán, zachovalý stav
Sebrané spisy Aloisa Jiráska XV Psohlavci, Praha: Státní nakladatelství, 1936, 328 strán, zachovalý stav
Š. Hatala: Kráľovské kňazstvo, Košice: Verbum, 1947, 92 strán, zachovalý stav
R.M. Dacík: Sestra Alžbeta od Nejsvětější Trojice, Olomouc: Vítězové 1934, 36 strán, zachovalý stav
M. Laros: Duch Svatý nad národy, Olomouc: Nakladatelství dobré knihy 1941, 80 strán, zachovalý stav
J.E.Copus: Lazar, priateľ Krista Pána, Trnava: SSV 1935, 224 strán, zachovalý stav
A. Kliman: Kristus a dnešný človek, Trnava: SSV 1934, 222 strán, zachovalý stav
Vesperae - Nešpory, Ružomberok: Karol Salva 1889, 26 strán, zachvalý stav
Sv. Ludvík M. Grignion: Tajemství Mariino, Olomouc: Dominikánska edice Krystal 1947, 44 strán, zachovalý stav
B. Podjesenický: Za hvězdou (povídky z dalekých kraju), Praha: Nakladatelství dobré knihy 1934, 160 strán, zachovalý stav
B. Podjesenický: Za hvězdou (povídky z dalekých kraju), Praha: Nakladatelství dobré knihy 1934, 160 strán, zachovalý stav
E. Huck: Príprava k prvej sv. spovedi v hotových katechesách, Skalica: Tlačou dedičov J. Škarnicla 1890, 118 strán, zachovalý stav
K.Havlíček-Borovský: Básne a epigramy, Praha: Nakladatel F. Topič 1894, 92 strán, zachovalý stav
Ze života pro život (14 povídek hodným dívenkám), Praha: Nakladatel Rudolf Storch, 114 strán, zachovalý stav
Slovenský ľud (týždenník venovaný vzdelaniu a výchove), ročník XV. (jedná sa o súborné dielo všetkých 52 čísel vydaných v roku 1935), vydavateľ Václav Hlaváček, tlačila "NOVINA" v Košiciach, formát A4, spolu 838 strán, zachovalý stav
H.P. de la Boullaye: Mária, Božie veľdielo, Trnava: Posol BSJ 1943, formát A4, 110 strán
J. Zemek: Říjnová kázání 1944 u sv. Jilií v Praze, Praha: Knihtiskárna Všetečka 1944, formát A4, 96 strán
P.O. Hviezdoslav: Básne príležitostné, Martin: Matica slovenská 1948, 294 strán
H. Schilgen: Mladí hrdinovia, Trnava: Posol BSJ 1947, 192 strán
R. Plus: Mária v našich božských dejinách, Trnava: Posol BSJ 1947, 140 strán
F. Olgiati, K. Mečiar: Pošta kocúra, Zvolen: Pravda 1946, 198 strán
J. Obr: Osoby a místa v evangeliích, Praha: Cyrilo-metodějské kníhkupectví Gustav Francl 1947, 202 strán
P.H. Hurter: Exercície pre kňazov i laikov, Trnava: SSV 1945, 302 strán
F. Janics: Rozbité manželstvo, Iža pri Komárne: Melichar Németh 1947, 32 strán
S. Braito: Svaté obrázky z Itálie, Velké Meziřičí: Jan Mucha 1948, 44 strán
R. Plus: Život s Bohom, Prešov: TYP 1946, 112 strán
R. Guardini: Krížová cesta nášho Pána a Spasiteľa, Opava: Slezská lidová tiskárna 1941, 40 strán
V. Nazor: Strakáč, Martin: Neografia 1944, 232 strán
O. Schneiderová: Kňazstvo ženy, Ružomberok: LEV 1948, 160 strán
C. Lepáček: Nanebevzatá, Zvolen: Pravda 1947, 96 strán
Svatý Václav: náš program, Pelhřimov: Tisk E. Šprongla 1928, 60 strán
R.W.Hynek: Muž bolestí, Praha: Perštýn 1947, 224 strán
J.E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre, Trnava: SSV 1946, 130 strán
A.Horák: Pane, rty mé rač otevříti, Brno: Brnenská tiskárna 1946
K. Smoleň: Auschwitz - pruvodce po muzeu 1945
O živote najvlastnejšom, Ružomberok Lev 1945
P. Viskup: Zdravotná Biblia, Trnava SSV, 1941
A. Škrabík, Misijným svetom, Trnava: SSV, 1940
L. Tolstoj: Kruh četby, Praha: nákladem Jana Laichtra 1906
Tihamér Tóth: Charakterný mladík, Trnava: SSV 1942
Slovník latinsko - slovenský, Ružomberok: LEV 1923
R. Guardini: Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho, Košice: Verbum 1948
F. Grivec: Slovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj, Olomouc 1927
Nábožné výlevy - rok vydania 1885, 1056 strán
A. Šimončič - J. Polčin: Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky, Bratislava: Sväz slovenských kníhkupcov a nakladateľov 1941
B. Kafka: Nové základy experimentální psychologie, Červený Kostelec 1948
P. Lippert: Rozhovory, Trnava: SSV 1947
Sborník slovenského orolstva 1927
Alojz M. Mocek: Katolícki skauti na Slovensku 1938
L. Matejíčka: Učme sa včeláriť, 1947
P. Parsch: Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnova, Trenčín 1948
Július Carmen: Slovenský domáci lekár a radca, vydané v USA v roku 1920
Summa Theologiae Moralis (3 diely)
Breviarum Romanum 1923, 806 strán
Codex Iuris Canonici 1920, 870 strán
Thesauris spiritualis 1928
Elmélkedések 1900
Officium in die nativitas cum cantu juxta ordinembrviarii et missalis romani 1921
Lehrbuch der Botanik 1908

K dispozícii mám aj viacero zahraničných starých kníh väčšinou z 19. storočia.
Kontakt: knizky.napredaj@gmail.com
kajusik
Pokročilý
Pokročilý
 
Príspevky: 123
Registrovaný: Sob Apr 14, 2007 12:35 pm
Bydlisko: Liptovsky Mikulas

Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 13 hostia