Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod ivooo » Ned Jan 27, 2013 10:55 am

STREDNÁ PIVNICA
VNITŘNÍ LEKAŘSTVÍ PROF. MUDr. MILOŠ NETOUŠEK 1957
FARMAKODYNAMIKA LIEKOV 2 PROF. MUDr. FRANTIŠEK ŠVEC 1956
ATLAS FYZIOLOGIE ČLOVĚKA STEFAN SILBERNAGL, AGAMEMNON DESPOPOULOS 1984
RUKOVĚŤ RECEPTURY PROF. V. P. KALAŠNIKOV 1954
PŘEHLED VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ PROF. MUDr. PAVEL LUKL 1955
VNITŘNÍ LEKAŘSTVÍ PROF. MUDr. PAVEL LUKL 1960
VNITŘNÍ LEKAŘSTVÍ IV. VYDÁNÍ MUDr. MILOŠ NETOUŠEK 1954
NOVINKY V MEDICÍNĚ MUDr. FRANTIŠEK VYHNÁNEK 1984
FYZIKÁLNÍ A MATEMATICKÉ TABULKY PROF. RNDr. JAROMÍR BROŽ, RNDr. VLADIMÍR ROSKOVEC, PROF. RNDr. Miloslav VALOUCH 1980
AKÚTNE CHOROBNÉ STAVY OKA A OKOLIA MUDr. ĽUDOVÍT VESELÝ 1961
CHOROBY OKA MUDr. ĽUDOVÍT VESELÝ 1968
ZÁKLADY OČNÍHO LÉKAŔSTVÍ PROF. MUDr. JAROMÍR KURZ 1953
PRAKTIKUM PROPEDEUTIKY VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA UNIV. PROF. MUDr. LADISLAV DÉDER 1954
ŽIVOT BEZ KONCA FRANTIŠEK ŠVANTNER 1974
VNÚTORNÉ CHOROBY 1 PROF. MUDr. MIKULÁŠ ONDREJIČKA 1963
VNÚTORNÉ CHOROBY 2 PROF. MUDr. MIKULÁŠ ONDREJIČKA 1963
VNÚTORNÉ CHOROBY 3 PROF. MUDr. MIKULÁŠ ONDREJIČKA 1964
VNÚTORNÉ CHOROBY 4 PROF. MUDr. MIKULÁŠ ONDREJIČKA 1965
ZÁKLADY DIAGNOSTIKY VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE MIKULÁŠ TAKÁČ 1980
PATHOLOGIE A THERAPIE NEMOCÍ VNITŘNÍCH 3 MUDr. JOZEF PELNÁŘ 1953
PATHOLOGIE A THERAPIE NEMOCÍ VNITŘNÍCH 4 MUDr. JOZEF PELNÁŘ 1956
KLINICKÁ ENDOKRINOLOGIE V PRAXI Doc. MUDr. OTAKAR BLECHA , Doc. MUDr. OTO KUCHEL 1967
ZÁKLADY OTOLARYNGOLOGIE AKADEMIK ANTONÍNPŘECECHTĚL, PROF. MUDr. ROBERT HLADKÝ, PROF. MUDr. FRANTIŠEK KOTYZA, DOC. MUDr. KAREL SEDLÁČEK 1959
PŘEHLEDNÁ DERMATOLOGIE A VENEROLOGIE DOC. Dr. EMIL PETRÁČEK 1950
PRAKTICKÁ DERMATOLOGIE PROF. MUDr. ANTONÍN TRÝB, PROF. MUDr. JAROSLAV HORÁĆEK 1958
PATOLOGICKO ANATOMICKÁ PITVA IGOR KUTLÍK 1954
AUTORSKÝ KOLEKTIV DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ REDAKCE PROF. MUDr. J. HOUŠTĚK,PROF. MUDr. K. KUBÁT, PROF. MUDr. J. ŠVEJCAR 1958
NERVOVÉ DRÁHY DOC. MUDr. JOZEF MARŠALA 1969
VÁLEČNÁ CHIRURGIE N. N. JELANSKIJ 1953
DĚTSKÉ NERVOVÉ ZÁCHVATY DOC. MUDr. JAROMÍR SVATÝ 1964
DERMATOVENEROLÓGIA PROF. MUDr. LADISLAV CHMEL, DrSc. , PROF. MUDr. JAROSLAV HORÁČEK, DrSc. , PROF. MUDr. ZDENĚK ŠŤÁVA, DrSc. 1981
NÁHLE PŘÍHODY BŘIŠNÍ AKADEMIK ARNOLD JIRÁSEK 1958
PATOLOGICKÁ ANATOMIE I REDAKCIA : B. BEDNÁŘ, A. FINGERLAND. V. JEDLIČKA napsali B. BEDNÁŘ, D. BENEŠOVÁ, M. DLUHOŠ, J. TESAŘ, R. VANĚČEK, V. VORTEL 1963
PATOLOGICKÁ ANATOMIE II/1 REDAKCIA : B. BEDNÁŘ, A. FINGERLAND. V. JEDLIČKA napsali B. BEDNÁŘ, D. BENEŠOVÁ, M. DLUHOŠ, J. TESAŘ, R. VANĚČEK, V. VORTEL 1963
PATOLOGICKÁ ANATOMIE II/2 REDAKCIA : B. BEDNÁŘ, A. FINGERLAND. V. JEDLIČKA napsali B. BEDNÁŘ, D. BENEŠOVÁ, M. DLUHOŠ, J. TESAŘ, R. VANĚČEK, V. VORTEL 1963
KLINICKÁ TOXIKOLOGIE PROF. MUDr. V. VONDRÁČEK , MUDr. O. RIEDL 1958
CHEMICKÉ JEDY V PRÚMYSLU I  N. V. LAZAREV 1959
CHEMICKÉ JEDY V PRÚMYSLU II  N. V. LAZAREV 1959
UČEBNICE FYSIOLOGIE PRO STUDUJÍCÍ LÉKAŘSTVÍ III MUDr. JOSEF HOLUBÁŘ, MUDr. FRANTIŠEK KARÁSEK, PROF. MUDr. VLADISLAV KRUTA, MUDr. JINDŘICH SEDLÁČEK , DOC. MUDr. ZDEŇEK SERVÍT, DOC. MUDr. ADOLF ZELENÝ 1957
UČEBNICE FYSIOLOGIE PRO STUDUJÍCÍ LÉKAŘSTVÍ II PROF. MUDr. JURAJ ANTAL, DOC. MUDr. JAN BROD, MUDr. VÁCLAV JELÍNEK , PROF. MUDr. FRANTIŠEK KARÁSEK, MUDr. LADISLAV KRULICH, PROF. MUDr. VLADISLAV KRUTA, MUDr. JIŘÍ KŘEČEK, DOC. MUDr. JAROMÍR MYSLIVEČEK , DOC. MUDr. OTAKAR POUPA, DOC. MUDr. ADOLF ZELENÝ 1956
UČEBNICE FYSIOLOGIE PRO STUDUJÍCÍ LÉKAŘSTVÍ I  PROF. MUDr. JURAJ ANTAL, DOC. MUDr. JAN BROD, PROF. MUDr. FRANTIŠEK KARÁSEK, PROF. MUDr. VLADISLAV KRUTA, MUDr. JIŘÍ MÁLEK, PROF. MUDr. JAROSLAV MĚLKA, 1955
PATOLOGICKÁ FYSIOLOGIE PROF. MUDr. JOSEF HEPNER 1961
ZÁKLADY RONTGENODIAGNOSTIKY V INTERNEJ PRAXI Dr. VLADIMÍR PIŠÚT 1954
OMYLY A CHYBY V ROZPOZNÁVÁNÍ VNITŘNÍCH CHOROB K.BOBEK, F. TOMŠÍ, K. OPATRNÝ , J. VANĚK, Z. ŠOUSTEK 1961
KORONÁRNY SINDRÓM MUDr. ONDREJ LIPTÁK, CS c. 1968
FARMAKOLOGIE PRO STUDUJÍCÍ LÉKAŘSTVÍ DOC. MUDr. VOJTĚCH GROSSMANN, MUDr. JOSEF HLADOVEC, MUDr. VÁCLAV JELÍNEK, AKADEMIK OTO JÍROVEC, DOC. MUDr. JIŘÍ LENFELD , PROF. MUDr. BOHUSLAV POLÁK, RNDr. VOJTĚCH PUJMAN, PROF. MUDr. HELENA RAŠKOVÁ, MUDr. OTTO SOYKA, PROF. MUDr. FRANTIŠEK ŠVEC, MUDr. VÁCLAV TRČKA , PROF. MUDr. VLADIMÍR VONDRÁČEK , DOC. MUDr. Et PhMr. ZDENĚK VOTAVA 1959
OBECNÁ CHIRURGIE PROF. Dr. JAN KNOBLOCH 1951
OBECNÁ MIKROBIOLOGIE LÉKAŘSKÁ AKADEMIK IVAN MÁLEK 1953
MEDZINÁRODNÁ ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA CHORôB A PRÍBUZNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV 10.REVÍZIA 1.DIEL JAZYKOVÁ REDAKTORKA PhDr. K. HEGEROVÁ. VYDAVATEĽSTVO OBZOR 1994
PŘEHLED ANATOMIE ČLOVĚKA PROF. Dr. KAREL ŽLÁBEK 1948
UČEBNICE HISTOLOGIE PROF. MUDr. JAN WOLF 1956
NEUROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA 3. VYDANIE ČLEN KOREŠPONDENT SAV JOZEF ČERNÁČEK 1963
SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE PROF. Dr. KAMIL HENNER 1953
ZVäČŠENIE PREDSTOJNEJ ŽĽAZY MUDr. ERVÍN MALATÍNSKY, CSc. 1972
KOMPENDIUM LÉKAŔSKÉ POSUDKOVÉ ČINNOSTI I PROF. MUDr. RUDOLF BUREŠ, MUDr. JINDŘICH BALOGH C. Sc. , MUDr. JAN MORÁVEK 1962
KOMPENDIUM LÉKAŔSKÉ POSUDKOVÉ ČINNOSTI II/1 PROF. MUDr. RUDOLF BUREŠ , MUDr. JINDŘICH BALOGH CSc. ,PROF. MUDr. KAREL BOBEK, MUDr. JAN MORÁVEK, MUDr. JIŘÍ STIKSA 1963
KOMPENDIUM LÉKAŔSKÉ POSUDKOVÉ ČINNOSTI II/2 PROF. MUDr. RODOLF BUREŠ , DOC. MUDr. JINDŘICH BALOGH CSc. , PROF. MUDr. JAN KNOBLOCH DrSc. , MUDr. JAN MORÁVEK , MUDr. JIŘÍ STIKSA 1964
INFEKČNÍ NEMOCI DOC. Dr. V. KREDBA, Dr. J. ONDRÁČEK, PROF. Dr. J. PROCHÁZKA 1955
METABOLIZMUS MUDr. RUDOLF KOREG 1955
KLINICKÁ ONKOLOGIE JOHN HORTON , GEORGE J.HILL 1982
SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE ČENĚK LUBOŠ HRAZDIRA 1980
ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ NĚMČINY LYDIA ŠTEDROŇOVÁ 1980
LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE PROF. PHDr. JAN KÁBRT, CSc. ,EVA CHLUMSKÁ, CSc. 1980
STRUČNÝ LÉKAŔSKÝ SLOVNÍK PROF. PHDr. JAN KÁBRT, DOC. MUDr. VLADISLAV VALACH 1979
FORTYSOVSKÁ SÁGA JOHN GALSWORTHY 1970
CUDZÍM DVOROM HANA GREGOROVÁ 1949
MOJE DETI ELENA MARÓTHY ŠOLTÉSOVÁ 1968
KRÁSNA HEDVIGA JOŽO NIŽNÁNSKY 1969
PANI RAFIKOVÁ A INÍ JANKO JESENSKÝ 1950
ČLOVEK MEDZI ĽUĎMI MILENA MAJOROVÁ 1960
ODTRÚBENÉ FRANCOISA SAGANOVÁ 1966
VRAŽDA JASNOVIDCA HANUSSENNA V.P.BOROVIČKA
CVIČEBNICE NEMECKÉHO JAZYKA INŽ. SOMMEROVÁ , Dr. CHMELAŘ 1961
PRÍHODY V DIVOČINE ĽUDO ONDREJOV 1975
VYSOKO LETIA TÚŽBY EDIŠER KIPIANI 1974
JULINKIN PRVÝ BÁL TERÉZIA VANSOVÁ 1957
LEXIKON SPOLOČENSKÉHO STYKU JÚLIUS TVRDOŇ 1971
LÉKAŘSKÉ REPETITORIUM AKADEMIK JOSEF CHARVÁT 1967
SMRT NÁSLEDNÍKA FRANTIŠEK KAFKA 1971
KAPITÁNOVA DCÉRA ALEXANDER SERGEJEVIČ 1977
KEĎ ZÚRI HURIKÁN CAMERON HAWLEY 1974
SKLENÁ STUDŇA RICHARD BAMBERGER 1969
PRÍBEH Z DVOCH MIEST CHARLES DICKENS 1951
JÁNOŠÍK JÁN HRUŠOVSKÝ 1976
KRÁĽ PIRÁTOV MÓRIC JÓKAI 1968
MAROŠKO ŠTUDUJE MRTIN RÁZUS 1968
TRAJA MUŠKETIERI ALEXANDER DUMAS 1964
ŠTANDARDNÉ TERAPEUTICKÉ POSTUPY PROF. MUDr. RASTISLAV DZÚRIK, DrSc., PROF. MUDr. TOMÁŠ TRNOVEC, DrSc. 1997
POĽOVNÍCKYM CHODNÍČKOM JINDRO VLACH 1968
SLOVENSKÉ BÁJE MIROSLAV A. HUSKA A KOL. 1973
TANCOVALA JEDNO LETO PETR OLOF EKSTROM 1967
HODINKY MAŠA HALÁMOVÁ 1968
BARBORKA A ZVIERATKÁ AGNESA BAKARDŽILEVA – HLOŽNÍKOVÁ 1967
IŠIEL CAPKO NA JARMOK M. BULATOV 1970
RUŽE A TRÓN 2 JÁN HRUŠOVSKÝ 1969
RUŽE A TRÓN JÁN HRUŠOVSKÝ 1968
ZLO POD SLNKOM, PO POHREBE, MAČKA MEDZI HOLUBAMI AGATHA CHRISTIE 1979
PRÍDEM VÁM POMôCŤ,PÁN DOKTOR JOHAN WINKLER 1970
KORYTNICA MIROSLAV A. HUSKA 1967
VOLALI NÁS ŽIRAFY KAREL MOUDRÝ 1981
ČLOVEK, KTORÝ VIDEL ANTISVET IĽJA VARŠAVSKIJ 1974
PLAMENE INKVIZÍCIE 1 MARIJA JURIČOVÁ – ZAGORKA 1975
VÁZÁNÍ UZLÚ F. A. ELSTNER 1966
TOPÍME KAPALNÝMI PALIVY EVŽEN KARAUS 1967
GRIČSKÁ ČARODEJNICA MARIJA JURIĆ ZAGORKA 1971
PLAMENE INKVIZÍCIE 2 MARIJA JURIČOVÁ – ZAGORKA 1975
LEVOČSKÁ BIELA PANI MÓR JÓKAI 1957
ČO ŠEPKÁ ZEM BOHUŠ KOVÁČ 1976
DEJINY SLOVENSKEJ LITERATÚRY univ. PROF. Dr. MILAN PIŠÚT A KOL. 1960
CHEMICKÁ OCHRANA V ZÁHRADKE K. BALÁZS, J. BODOR, L. LELKES 1982
TRAGÉDIA ČLOEKA IMRE MADÁCH 1966
PRVÉ AKVÁRIUM NORBERT DOKOUPIL 1984
VLADIMÍR CLEMENTIS ZDENKA HOLOTÍKOVÁ, VILIAM PLEVZA 1968
STÍHAČ A. I. POKRYŠKIN 1951
KREUTZEROVA SONÁTA , RODINNÉ ŠŤASTIE LEV NIOKLAJEVIČ TOLSTOJ 1967
UKÁŽKA MAJESTÁTU JURAJ VÁH 1966
ĎALEKO SÚ FRONTY ĎALEKO JE MÁJ ŠTEFAN BEDNÁR 1965
JORGEN LYKKE, POSLEDNÝ RYTIER DÁNSKY THIT JENSENOVÁ 1968
ZÁKLADY PRAKTICKÉHO ŠACHU ĽUDOVÍT POTÚČEK 1976
PRÍHODY V DIVOČINE ĽUDO ONDREJOV 1975
O HRDINOCH A HROBOCH ERNESTO SÁBATO 1980
DVADSAŤ ROKOV ZÁVODU SMZ LUBENÍK ING. ZOLTÁN PRÉKOP A KOL. 1976
MEZI DVĚMA OCEÁNY JIŘÍ HANZELKA, MIROSLAV ZIKMUND 1961
POSLEDNÝ INKOV ODKAZ KARL MAY 1971
NA PRAŠIVÚ SA DÍVAM JÁN V. RÍS 1965
REŠTAURÁCIA JÁN KALINČIAK 1950
TANCOVALA JEDNO LETO PER OLOF EKSTROM 1964
VAŘÍME ELEKTRICKY Č. SKLENÁŘ, H. BOHÚŇOVÁ 1959
ŠKOLA FOTOGRAFIE PRE ZAČIATOČNÍKOV LADISLAV NOEL 1967
POĽOVNÍCKE SMIECHOTY 2 ĽUDO ZELIENKA 1974
SÚKROMNÝ DETEKTÍV JOHAN BARGUM 1983
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI VICTOR HUGO 1965
OHNE NE MURÁNI SAMUEL TOMÁŠIK 1971
PENIAZE A ŽIVOT ANDERS BODELSEN 1979
JASNEJŠIE AKO TISÍC SĹNC ROBERT JUNGK 1964
4 DETEKTÍVKY JERZY EDIGEY 1978
ČACHTICKÁ PANI JOŽO NIŽNÁNSKY 1967
VLČICE, DIABLICE, ČARODEJNICE BOILEAU NARCEJAC 1976
DREVENÁ DEDINA FRANTIŠEK HEČKO 1973
PRÍJEMNÉ ZIMOMRIAVKY ALFRED HITCHCOCK 1983
PANORAMATICKÁ FOTOGRAFIE LUDVÍK SOUČEK 1961
ETICKÝ SLOVNÍK I. S. KON A KOL. 1978
DESAŤ ROKOV ZÁVODU LUBENÍK JÁN POLIAK, PAVOL REŤKOVSKÝ, ŠTEFAN LÓŠKA 1966
MANIFEST KOMUNISTICKEJ STRANY KAROL MARY ,FRIDRICH ENGELS 1948
STROJÁRSKA ROČENKA DR.FRANTIŠEK BALEK , A KOL. 1963
ÚPRAVA BYTOVÉHO INTERIÉRU ING.ARCH.LADISLAV MAŠEK, HARY LOWIT 1967
MAGNEZIT LUBENÍK 1956-1981 GUSTÁV FRÁK , 1981
RUSKÝ JAZYK PRE 1 A 2 ROČNÍK ŠTUDIJNÝCH ODBOROV STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILÍŠŤ NINA MILECOVÁ,CSC., DOC.DR.TEODOR HABURČÁK 1980
KTO CHCE „HVIEZDNE VOJNY“? VLADIMÍR BELOUSE 1989
ČÁRY NA SNĚHU JAROSLAV ČTVRTEČKA, N.CHLOUBA, G. VLK 1978
UHLOVŇA
DUCH LLANA ESTACADA KARL MAY 1968
KOČOVNÍCI SEVERU JAMES OLIVER CURWOOD 1972
HUDOBNÁ VÝCHOVA PRE 7.ROČNÍK ZÁKLADNEJ DEVÄTROČNEJ ŠKOLY LADISLAV LENG, TIBOR SEDLICKÝ 1977
OLD SUREHAND 1 KARL MAY 1967
ČIERNY MUSTANG KARL MAY 1967
GRÉCKA OTROKYŇA GIACOMO CASANOVA 1969
PEKNÉ MNÍŠKY 2 MURANA GIACOMO CASANOVA 1970
Z GALEJNÍKA POLICAJNÝM PREFEKTOM 1 E.FRANCOIS VIDOCQ 1969
S NASADENÍM ŽIVOTA 3 ANDREJ ZBYCH 1972
S NASADENÍM ŽIVOTA 2 ANDREJ ZBYCH 1972
S NASADENÍM ŽIVOTA 1 ANDREJ ZBYCH 1974
WINDSURFING ANTON ZERER 1982
DEJEPIS 8 JAROSLAV JOZA,J.BUTVIN, F.ČERVINKA 1964
PURPUROVÝ PRIESMYK ZANE GRAY 1977
TRI PANNY GIACOMO CASANOVA 1969
Z GALEJNÍKA POLICAJNÝM PREFEKTOM 2 E.FRANCOIS VIDOCQ 1969
BYT Č.2 EDGAR WALLACE 1968
ATLANTIK-PRETEKY A OSUDY OSAMELÝCH JACHTÁROV RICHARD KONKOLSKÍ 1981
POSTE RESTANTE IVAN POPOVIČ 1981
PORYVY DUCHA VZNEŠENÉ PHDR.ELIÁŠ GALAJDA A KOL. 1975
PÚŠŤOU KARL MAY 1969
STRUČNÁ MLUVNICE ČESKÁ BOHUSLAV HAVRÁNEK,ALOJZ JEDLIČKA 1960
MALÁ ELEKTROTECHNIKA ING.DR.JIŘÍ TRÚNEČEK 1956
ZÁKLADY FYSIKÁLNÍHO VYŠETROVÁNÍ VNITŘNÍCH NEMOCÍ PROF. MUDR. MILOŠ NETOUŠEK 1954
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ PPLKDR.F.BERAN A KOL. 1954
FYZIOLOGICKÉ HODNOTY U ČLOVĚKA JOSEF ŠIMEK 1986
ČAROVNÁ RYBIA KOSŤ CHARLES DICKENS 1966
STRATENÝ SVET SIR ARTHUR CONAN DOYLE 1960
ČESKO-ŠPANĚLSKÁ KONVERZACE LIBUŠE PROKOPOVÁ 1962
PENZIÓN BULANKA FRITZ ERPENBECK 1966
CEZ DIVÝ KURDISTAN KARL MAY 1969
PRÍRUČKA SLOVENSKÉHO PRAVOPISU JÁN ORAVEC, VINCENT LACA, 1973
NANA EMILE ZOLA 1965
POČTOVNICA PRE 1.R. GUSTAV KNÍŽE A KOL. 1974
EUGEN SUCHOŇ JOZEF KRESÁNEK 1961
CHALÚPKA STRÝČKA TOMA HARRIET BEECHER-STOWOVA 1973
ZASĽÚBENÁ ZEM A GODWULFOV RUKOPIS ROBERT B.PARKER 1984
KX-B NEODPOVEDÁ ALOIS ŠIŠKA 1967
SKŘÍNKA S POKLADY ZDENKA NOVOTNÁ 1961
LÉČBA HYPERTENST NEMOCI KAROL DUBECKÝ 1965
DOBŘE SÁM NATÍRÁM (MALÁ ENC.NATÍRÁNÍ) JOSEF BARCHÁNEK 1981
PRAHA ODPOVĚDNÝ REDAKTOR JOSEF ŠRNAD 1959
KOKTAIL NA ROZLÚČKU MÁRIA ĎURÍČKOVÁ 1973
ZBOJNÍCKA MLADOSŤ ĽUDO ONDREJOV 1974
NEPRIRODZENÁ SMRŤ DROTHY ELSAYERSOVÁ 1982
SPÁVNÁ OBSLUHA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ČESTRMÍR TVRDÝ 1969
O UDALOSTIACH V ČESKOSLOVENSKU TLAČOVÁ SKUPINA SOVIETSKÝCH NOVINÁROV 1968
NONSTOP BRIAN W.ALDISS ?
BARVY V BYTOVÉM INTERIÉRU JOSEF HEJZLAR 1972
CHÉMIA PRE MATURANTOV JÁN FABINI 1974
REŠTAVRÁCIA OBRAZY Z NEDÁVNYCH ČASOV 2 VYDANIE. JÁN KALINČIAK 1943
METODICKÁ PRÍRUČKA NA VYUČOVANIE HUDOBNEJ VÝCHOVY PRE 7. R. ŽŠ PHDR. DANA JAKUBCOVÁ1982
HUDOBNÁ VÝCHOVA METODICKÁ PRÍRUČKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ PHDR.DANA JAKUBCOVÁ 1981
PIENINY ČERVENÝ KLÁŠTOR EMIL PETÁCH 1967
STOPY-ZNAKY A ZVYKY NAŠEJ ZVERI FRANTIŠEK TURČEK 1948
ODKAZY HVIEZDOSLAV 1949
OSUD HENRIHO LAMBERTA VIKTOR FING 1949
OTÁZKY A ODPOVEDE Z MATEMATIKY VILIAM MATUŠKA ,Z.TREFNÝ 1973
OBJAVENIE TRÓJE VOJTECH ZAMAROVSKÝ 1962
HUDOBNÁ VÝCHOVA PRE 7.ROČNÍK ZŠ PHDR.TIBOR SOGLICKÝ 1982
HUDOBNÁ VÝCHOVA PRE 6.ROČNÍK ZŠ PHDR.DANA JAKUBCOVÁ 1981
ŠTYRIDSAŤ DNÍ MUSA DAGHU FRANZ WERFEL 1951
DLHÁ NOC HLADANIA BERNARD CLAVEL 1980
TEMNÁ RIEKA ALFREDO VARELA 1951
HVIEZDA JIHU JULES VERNE 1956
ZBIERKA ÚLOH Z PLANIMETRIE J.FILIP, E.JUCOVIČ 1961
PREDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC PROF MUDR JAN KNOBLOCH 1950
CESTA ZARÚBANÁ FRAŇO KRÁĽ 1953
ASTRONÓM – ODZNAK ODBORNOSTI JAROSLAV BREICHA 1980
METODICKÁ PRÍRUČKA NA VYUČOVANIE SJ A LIT VO 8. ROČNÍKU ZŠ VALÉRIA BETÁKOVÁ A KOL. 1983
GRÓF MONTECRISTO 3 ALEXANDER DUMAS 1965
HVIEZDY SPIEVAJÚ JÁN ČOMAJ ELIŠKA JELÍNKOVÁ, JÁN BALÁŽ 1968
PAMÄTNOSTI GEMERSKO-MALOHONTSKÉ SAMUEL TOMÁŠIK 1921
VÍCE NEŽ POZEMŠTANÉ JAMES B. IRWIN 1990
TAJOMSTVO VYNÁLEZCU VLADIMÍR ORLOV 1949
KRÁĽ ZLATEJ RIEKY JOHN RUSKIN 1969
ČUK A HUK ARKADIJ GAJDÁR 1967
ROZPRÁVKY STAREJ MATERE MÁRIA JANČOVÁ 1967
KRÍDLA PAVEL KOYŠ 1978
VÝCHOVA UMĚNÍM HERBERT READ 1967
DOMÁCE DIELNE ZDĚNEK OPPL, ĽUDO LUKNÁR 1966
REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY VLADIMÍR LUKÁN 1983
VEĽKÉ KRIMINÁLNE PRÍPADY 1 V.P.BOROVIČKA 1989
KARBURÁTORY ALOJZ PEŠEK 1955
PRÍRUČKA PRO MOTORISTY ING.RUDOLF FEJFER 1954
JAK ODPOVÍŠ TĚM NEJMENŠÍM MUDR M.FUGNEROVÁ-KLÍMOVÁ 1964
OHÝBAJ MA MAMKO... MUDR.MIRKA FUGNEROVÁ, MILENA MAJOROVÁ 1959
OPATERA NOVORODENCA MUDR.VIERA HALAMOVÁ-BÖHMEROVÁ 1975
HUDEBNÍ NÁUKA 2 ANTONÍN DOLINSKÝ 1965
LITERÁRNE TRADÍCIE VÝCHODNÉHO SLOVENSKA DR.JOZEF REPČÁK, DR.JOZEF PETROVIČ 1976
CVIČEBNICE ŠPANĚLŠTINY DR.LIBUŠE PROKOPOVÁ 1962
CVIČEBNICE ŠPANĚLŠTINY-KLÍČ A SLOVNÍKY DR.LIBUŠE PROKOPOVÁ 1962
VEČNÝ ŽID 1 EUGENE SUEN 1972
VEČNÝ ŽID 2 EUGENE SUEN 1972
VEČNÝ ŽID 3 EUGENE SUEN 1972
SYNOVIA VEĽKEJ MEDVEDICE LISELOTTE WELSKOFOVÁ-HENRICHOVÁ 1972
SO SIEDMIMI DIVMI SVETA VOJTECH ZAMAROVSKÝ 1975
MUNCHHAUSENOVE VESELÉ DOBRODRUŽSTVÁ HERONYMUS MUNCHHAUSEN 1972
PRAŽSKÝ HRAD DR.IVAN BORKOVSKÝ, DR. VÁCLAV HLAVSA A KOL. 1960
LEVOČA A OKOLIE RÓBERT FELBERG 1971
VIKTÓRIA KNUT HAMSUN 1965
MEDZI ZEMOU A NEBOM AUGUST PICCARD 1948
MATEMATICKÉ ÚLOHY NA PRÍJMACIE SKÚŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY BOHUMÍR PARÍZEK, JÁN HORNIAČEK A KOLEK. 1980
ZOOLÓGIA PRE 6.ROČNÍK ZÁKLADNÝCH DEVÄŤ ROČNÍCH ŠKÔL DOC.DR.JINDŘICH ROUBAL, KAREL ZIMA 1964
BIOLÓGIA ČLOVEKA PRE 2.ROČNÍK SVŠ O.POUPA,J.MEISNER, 1966
BIOLÓGIA ČLOVEKA PRE 4.ROČNÍK GYMNÁZIA LUBOR JÍLEK, JIŘÍ FIŠER , JAROSLAV SUCHÝ 1973
SPRAV SI TO V BYTE SÁM ČAVOJSKÝ,PETŘIVÝ 1969
ŠKOLSKÝ ATLAS ČESKOSLOVENSKÝCH DEJÍN JOZEF ŠČIPÁK 1977
ŠKOLSKÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PROF.MUDR.IRENA JAKUBCOVÁ, MUDR.IGOR RIEČANSKÝ CSC. 1969
HYGIENA DĚTÍ A DORASTU PROF.MUDR.FR.JANDA,DR SC A KOLEK. 1981
JEDÁLEŇ
AKO KONZERVOVAŤ OVOCIE, ZELENINU, MÄSO JÁN SILVESTER KAŠČÁK 1989
VARÍME DIABETIKOM IMRICH SEČAMSKÝ, ANNA HORVÁTHOVÁ 1988
VYŠTVANIE MILINA DUCHOŇOVÁ 1976
APPASSIONATA ALFRÉD AMENDA 1978
INŠPEKTOR FRENCH FREEMAN WILLSCROFTS 1967
PODĽA JUDÁŠA HENRYK APNAS 1990
SKORO ZABUDNUTÉ JEDLÁ Z MÄSA JOZEF ĎURÍK 1991
BERLÍN IN FARBE KLAUS BEUCHLER,G.KIESLING 1979
SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI N.JANOŠOVOVÁ A KOLEK. 1979
DEZERTY A CUKROVINKY MARY BERRYOVÁ 1997
KUCHÁRSKA KNIHA DIET IMRICH SEČANSKÝ, ANNA HORVÁTHOVÁ 1990
ŠKOLA RUČNÉHO PLETENIA, AJ PRE ĽAVÁČKY ĽUDMILA PEŠKOVÁ, 1982
ŠKOLA PLETENIA, HAČKOVANIA MARGITA V. MAXIMOVOVÁ 1989
SLOVENSKÁ KUCHÁRKA VOJTECH ŠPANKO A KOLEK. 1990
VÝŠIVKY MARTA MANNOVÁ 1972
VRCHÁRSKY CHLIEB KAROL BENICKÝ 1982
SLOVENSKÉ HRADY, ZÁMKY A KAŠTIELE EVA KRIŽANOVÁ, DALIBOR HUSÁK 1984
CHVÁLA VODY MARTIN MARTINČEK 1981
MNE SLOVENSKO KRÁSA JE KAROL KALLAY 1981
ČARO ZIMY OTAKAR NEHERA, ANDREJ CHUDOBA 1984
DREVENÉ STAVBY NA SLOVENSKU EUGEN LAZIŠTAN, JÁN MICHALOV 1983
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ ODEV VIERA NOSÁĽOVÁ 1983
GEMER M.GREGOR 1971
TATRY V PANORÁMACH ĽUBOŠ BRCHEL,MILAN LEGUTKY, RADEK ROUBAL 1985
KRÁSY A VZÁCNOSTI SLOVENSKEJ PRÍRODY DUŠAN JANOTA, MILAN TESÁK, I.VOLOŠČUK 1984
KDY,KDE, PROČ A JAK SE TO STALO READER´S DIGEST 1997
DOKTOR JESENIUS ĽUDO ZÚBEK 1976
MODRÁ KNIHA ROZPRÁVOK ĽUBOMÍR FELDEK 1974
OKRES ROŽŇAVA MARTIN RUSŇÁK 1979
DEJINY UMENIA 1 JOSEF PIJOAN 1982
DEJINY UMENIA 2 JOSEF PIJOAN 1982
DEJINY UMENIA 3 JOSEF PIJOAN 1983
DEJINY UMENIA 4 JOSEF PIJOAN 1983
DEJINY UMENIA 5 JOSEF PIJOAN 1984
DEJINY UMENIA 6 JOSEF PIJOAN 1984
DEJINY UMENIA 7 JOSEF PIJOAN 1985
DEJINY UMENIA 8 JOSEF PIJOAN 1985
DEJINY UMENIA 9 JOSEF PIJOAN 1986
DEJINY UMENIA 10 JOSEF PIJOAN 1986
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 1. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1977
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 2. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1978
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 3. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1979
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 4. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1980
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 5. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1981
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 6. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1982
VŠECHNO O ZEMI READER´S DIGEST 2000
ZÁHADY OKOLO NÁS READER´S DIGEST 1999
ČAROVNÝ SVET READER´S DIGEST 2000
PLANÉTA TAJUPLNÝCH SVETOV READERS´S DIGEST 1998
ŽENSKÉ LÉKAŘSTVÝ PROF.MUDR.JIŘÍ TRAPL A KOL. 1958
HITLER A STALIN – PARALELNÍ ŽIVOTOPISY ALAN BULLOCK 1995
LÉKAŘSKÉ REPETITORIUM SVAZEK 1.PROF MUDR.ALOJZ ŠTORK,CSC. A KOL. 1981
LÉKAŘSKÉ REPETITORIUM SVAZEK 2.PROF.MUDR. ALOJZ ŠTORK CSC. A KOL. 1982
SLOVENSKO 1. DEJINY DR.JURAJ BARTA A KOL. 1971
SLOVENSKO 2. PRÍRODA JÁN BAKO ,PROF. A KOL. 1972
SLOVENSKO 3. ĽUD PRVÁ ČASŤ DOC.ING.VLASTISLAV BAUCH, CSC A KOL. 1974
SLOVENSKO 3.ĽUD DRUHÁ ČASŤ DR.OSKAR ELSCHNEK A KOL. 1975
SLOVENSKO 4. KULTÚRA PRVÁ ČASŤ DR.LIBUŠA CIDLINSKÁ, CSC A KOL. 1979
SLOVENSKO 4. KULTÚRA DRUHÁ ČASŤ VLADIMÍR BÁGEĽ A KOL. 1980
HALA
MEDICAL GUIDE CANCER TREATMENT GIANNI BERETTA MEMORIX-VADEMECUM LÉKAŘE KONRÁD DROSTE,M.VON PLANTA 1992
MEMORIX – NEODKLADNÉ STAVY V MEDICÍNĚ SONKE MULLER 1992
KARDIOLOGIE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR.HAVEL JERIE 1964
NEFROLOGIE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR.OTA SCHUCK, CSC 1960
NEUROLOGIE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE Z.MALEK, A KOL. 1966
DIAGNÓZA PRI POSTELI CHORÉHO CH.SEWARD,D.MATTLNGLY 1981
DIAGNOSTIKA NÁHLÝCH PŘÍHOD BŘIŠNÝCH PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE JOSEF PAVROVSKÝ 1971
NALIEHAVÉ SITUÁCIE VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE F.KOLLER A KOL. 1982
REVÚCEK KOSTOLY, ZVONY A ICH TVORCOVIA DUŠAN DUBOVSKÝ 2004
TESNOU BRÁNOU ING.MIKULÁŠ LIPTÁK 2003
O ČOM VŠETKOM BIBLIA HOVORÍ-NÁZORNÁ PRÍRUČKA DR.HENRIETTY MEARS 1992
IDIOTI V POLITIKE JOZEF BANÁŠ 2007
VADEMECUM MEDICI DOC.MUDR.D.DIEŠKA,CSC A KOL. 1972
MODLITBA PABLO MARTÍNEZ 2005
NORMÁLNE 70.ROKY JURAJ ŠEBO 2009
TESNOU BRÁNOU ING.MIKULÁŠ LIPTÁK 2008
SKALA SRDCA BOGIERTZ 1998
ŠVA SÄ STÁLO ŠVÄ SE NESTÁLO..... ONDREJ HERICH, ING.JÁN DACHO 2002
VEČNÁ AMBRA 1. KATHLEEN WINSOROVÁ 1969
VEČNÁ AMBRA 2. KATHLEEN WINSOROVÁ 1969
REPETITORIUM PRAKTICKÉHO LÉKAŘE AK.JOSEF CHARVÁT 1955
SEZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH FARMACEUTICKÝCH PŘÍPRAVKÚ 1980-1984 SPOJENÉ PODNIKY PRO ZDRAVOTNICKOU VÝROBU 1980
ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOV REGISTROVANÝCH V ČSSR DOC.MUDR.JAN ŠVIHOVEC,CSC,DOC.MUDR.JIŘÍ ELIS,DR.SC. A KOL 1983
GLADIOLY ING.I.ADAMOVIČ 1972
2 KUSY 40.ROKOV VÝROBY MAGNEZITOVÝCH STAVÍV V LUBENÍKU GUSTÁV FRÁK 1996
LITOVEL RUDOLF SMAHEL 1977
MALÉ RAJSKÉ ZÁHRADY,BALKÓNY TERASY,STREŠNÉ ZÁHRADY UPRAVENÉ ATRAKTÍVNE HELMUT JANTRA 1992
REVÚCA DUŠAN DUBOVSKÝ 1989
TATRY-ZIMA,ŠPORT,KRÁSA IVAN BOHUŠ, ING.MILAN KOVÁČIK 1981
2 KUSY MAGNEZIT LUBENÍK 1956-1981 GUSTÁV FRÁK 1981
MAGNEZITOVÝ PRIEMYSEL ČESKOSLOVENSKA DOC.PHDR.TIBOR GULYÁS, CSC. , GUSTÁV FRÁK, ING. RASTISLAV ILAVSKÝ, CSC 1986
SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY N.P.KOŠICE ING.AUGUSÍN JÁN A KOL. 1972
SLOVENSKO VO FOTOGRAFII KAROLA PLICKU 1969
ČESKOSLOVENSKO KAREL PLICKA 1982
MALÝ ATLAS SVĚTA ANTONÍN GOTZ 1958
SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV M.IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Z.MANÍKOVÁ 1983
FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK DR.VLADIMÍR ŠEDIVÝ 1967
POLITECHNICKÝ NÁUČNÝ SLOVNÍK MGR.ING.HELIODOR CHMÍELEWSKI 1968
PRAHA – PRÚVODCE,INFORMACE, FAKTA CTIBOR RYBÁR 1975
AUTOATLAS CSSR JOZEF ŠČIPÁK 1981
MENO RUŽE UMBERTO ECO 2004
A TITANIC SE POTOPIL.... ERIK FOSNES HANSEN 1994
NÁDEJ ZOMIERA POSLEDNÁ ALEXANDER DUBČEK 1993
ZNÁMY NEZNÁMY A.DUBČEK 1993
PIESNE STREDNÉHO GEMERA ONDREJ HERICH 1998
5. EVANIELIUM BERNARD – MARIE 1998
MAĎARČINA DO VRECKA EDITA CHRENKOVÁ 1980
VRECKOVÝ ATLAS SVETA JOZEF ŠČIPÁK 1983
MALÁ IZBA
SLOVNÍK FRANCÚZSKO SLOVENSKÝ PROF. DR. VLAD.ŠEDIVÝ 1933
TRANONSKÉHO KANCIONÁL 1968
AMATÉRSKA RADIOTECHNIKA KAREL KAMÍNEK A KOL. 1954
CHYŽA POD HORAMI A INÉ POVIEDKY BOŽENA NĚMCOVÁ 1973
HISTÓRIA PÁNA HENRYHO ESMONDA VILLIAM MAKEPEACE THACKERAY 1951
BANÍCTVO ŽELEZNÍKU GUSTÁV FRÁK 1987
MARÍNA ANDREJ SLÁDKOVIČ 1946
LÉTÁ LÉTÁNÍ ING.JAROMÍR STREJČEK, MILUŠE PEŠKOVÁ, MILOŠ, PROKOP, ING.VÁCLAV VLASÁK 1982
SIBYLA VLADO BEDNÁR 1991
DIAGNOSTIKA A SERVIS FAREBNÝCH TELEVÍZOROV OLDŘICH NETUŠIL 1989
AKO POROZUMIEŤ MIKROPOČÍTAČU 1 ČASŤ JUDÝ TATCHELOVÁ, BILL BENNET 1983
IZBOVÉ RASTLINY MARTIN ČERVENKA, BLANKA VOTAVOVÁ 1974
RUŽE A ICH PESTOVANIE ING.P.LINDTNER, F.HORVÁTH, G.ČEJKA 1971
MOKRÁ LÚKA MGR. RUDOLF REPÁK A KOL. 1998
GYMNÁZIUM MARTINA KUKUČÍNA REVÚCA 140. ROKOV EVA GÁLOVA 2002
QUO VADIS HENRYK SIENKIEWICZ 1990
TURČIANSKE TEPLICE EDUARD NIŽŇANSKÝ A KOL. 1982
ZÁKLADY TELEVÍZNÍ TECHNIKY ING.VLADIMÍR VÍT 1987
DÁVNE POVESTI O SLOVENSKÝCH HRADOCH ALOJZ MEDNIANSKÝ 1974
CHOV HYDINY AKO HOBBY MICHAEL BAUMEISTER, HEINZ MEYER 1995
Z AVERZOU A REVERZOU MIROSLAV ĎURINDA 2001
VÁSTRELY NA RÁZCESTÍ, SMRŤ ČAKÁ PRED OKNOM, PRÍBEH JEDNEJ PIŠTOLE JERZY EDIGEY 1988
VILA RUŽENA A.E.V.MASON 1991
OPÄŤ DOMA FRANTIŠEK FAJTL 1989
VRAŽDA V KOSTOLE, NAPOSLEDY MALA OBLEČENÉ KOLIN DEXTER 1986
LIKOVEC MURÁNSKY OĽGA ERDOVSKÁ, PETER TURIS 1996
VZKRIESENIE KEN MC CLURE 2002
BONY A MYŠ, PO STOPE NOVEJ TOPÁNKY, STARÍ MLÁDENCI Z BROKENHILLU ARTHUR UPFIELD 1976
MONTREAL INNSBRUCK I.HORIVÁČEK, L.KRNÁČ,P.KRŠÁK 1976
BEŠTIA PETER BENCHLEY 1992
PREŤAŽENIE ARTHUR HAILEY 1992
TRI LÁSKY A.J.CRONIN 1992
ZEM DOSIAĽ NEOBJAVENÁ VLADIMÍR NEZENCEV 1987
POTOPENÉ SVETY, DALEKÉ POBREŽIA ERICH RACKWITZ 1966
CHRISTIANA GRETEFINKOVÁ – TOBICHOVÁ 1984
CISÁR CHUDOBNÝ ANTONÍN TRÝB 1981
SCOTLANDIARD ZASAHUJE V.P.BOROVIČKA 1989
ODISEUS, BRONZ A KRV JÁN LENČO 1982
DEJINY SLOVENSKA A SLOVÁKOV MILAN S.ĎURICH 1996
ZÁHADY OKOLO NÁS 1. JÁN BIENIK 1991
MALÝ ATLAS LIEČIVÝCH RASTLÍN L.THURZOVÁ A KOL. 1983
UČEBNICE NEMČINY PRE SAMOUKOV A KURZY IRENA VAYERKOVÁ 1978
ATENTÁTY KTORÉ MALY ZMENIŤ SVET V.P. BOROVIČKA 1984
RADOSTNÁ STAROBA DORA RAPARDOVÁ 1991
TRAJA MUŠKETIERY PO 20 ROKOCH ALEXANDRE DUMAS 1973
TIEŇOHRA ZBYNĚK KOŽNÁR, MARIE KOŽNAROVÁ 1988
ŠVEJK PRED ŠVEJKEM JAROSLAV HAŠEK 1983
OSUD TRÚNU HABSBURSKÉHO JÁN GALAN DAVER, MIROSLAV HONZÍK 1986
TRADIVÁRI GYORGY SZÁNTO 1974
GRÉCKY ZÁZRAK VOJTECH ZAMAROVSKÝ 1990
ANGELIKA 7 A NOVÝ SVET ANNE GOLOMOVÁ , SERGE GOLOM 1992
ANGELIKA 8 V POKUŠENÍ A.GOLOMOVÁ, S. GOLOM 1992
ANGELIKA 10 A SPRISAHANIE TIEŇOV A.GOLONOVÁ, S.GOLOM 1992
UMENIE MILOVAŤ MICHALINA WISLOCKA 1990
SPOVĚĎ V ĚZNĚ SAMETOVÉ REVOLUCE MIROSLAV ŠTĚPÁN 1991
EUROPA ALEBO MEČIAR SERGEJ CHELEMENDIK 1996
ZAČÍNAME S POČÍTAČOM ŠTEFAN KRIŠTÍN 1994
ZÁKONNÍK PRÁCE A PODNIKATEĽ JUDR.JOSEF HOCHMAN 1992
HĽADAJ POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM JACQUES PHILIPPE 1992
ÚSPORNÉ VYKUROVANIE ING.JÁN KACLÍK1987
CIBUĽOVÉ A HĽUZNATÉ KVETINY CH.GRUNERT 1980
NAŠE IZBOVÉ KVETINY L.LELKES A KOL. 1987
KNIŽNICE DOMOVA,OBÝVACÍ POKOJ ING.ARCH.JIŘÍ BÁRTA CSC 1987
OKRASNÁ ZÁHRADKA ĽUBICA KLIMANOVÁ, K.WEISSBERGER 1972
BAŤA – ŠVEC KTERÝ DOBIL SVEŤ EVŽEN ERDÉLY 1990
OD NIČOHO K PRÍRODE - O EVOLUCII A STVORENÍ PROF.E.N.ANDROVÁ 1991
RADÍME ZÁHRADKÁROM GUSTÁV ČEJKA A KOL. 1988
OVOCINÁRSTVO J.PEJKER, F.KYNCL 1973
REKREAČNÁ ZÁHRADKA FRANZ EHMKE 1976
POMOLÓGIA PAVOL CIFRANIČ A KOL. 1978
RECEPTY PRASTAREJ MATERE TERÉZIA VANSOVÁ 1998
JAHODY J.ŠIMÁNEK 1971
KRBY NÁVRHY A STAVBA O.SCHÚREK 1985
ZÁHRADKÁRSKE SKÚSENOSTI STARÉHO OTCA SUSANNE BRUNS, JOACHIM STAMMERN 1998
RADTE ZÁHRADKÁROM 2 GUSTÁV ČEJKA A KOL. 1982
KOLÁČE A TORTY M.KALTENBACHOVÁ F.W.EHLER 2002
CHUŤOVKY Z MARKÍZY PETR NOVOTNÝ 2001
HAMA MŇAM PETR NOVOTNÝ 2000
MĚSTA HRADY A ZÁMKKY EUGEN VASILIAK, VÁCLAV MENCL 1970
NÁŠ DOM – NAVRHOVANIE, ZARIAĎOVANIE A ÚPRAVA OKOLIA ING.ARCH. I. SPOŠKA, CSC A KOL. 1976
ÚNOS PROSERPINY CLAUDIANUS 1975
ANÁŘ ARTEMIDÓROS 1974
PROMĚNY OVIDIUS 1974
ŽIVOTOPISY DVANÁCTI CÍSAŘÚ 1974
VIKOMT DE BRAGELONE 1 ALEXANDER DUMAS 1972
VIKOMT DE BRAGELONE 2 ALEXANDER DUMAS 1972
VIKOMT DE BRAGELONE 3 ALEXANDER DUMAS 1972
VIKOMT DE BRAGELONE 4 ALEXANDER DUMAS 1972
VYNÁLEZ SKAZY JULES VERNE 1977
SPOLOK DIABLOV GRIČSKÁ ČARODEJNICA II. ZVÄZOK MARIA JURIČ ZAGORKA 1971
ODVIATE VETROM 1 DIEL MARGET MITCHELLOVÁ 1973
ODVIATE VETROM 2 DIEL MARGET MITCHELLOVÁ 1973
AKO TO BOLO PAVEL UHORSKI 1992
CESTA PO ŘECKU II. PAUSANIÁS 1974
LETOPISY TACITUS 1975
KRÁĽOVNÁ MARGOT ALEXANDER DUMAS 1969
SCARLETT ALEXANDRA RIPLEYOVÁ 1991
STRAŠISLÁ NAJSTRAŠNEJŠIE ALFRED HITCHCOCK 1970
STRAŠIDLÁ NA DOBRÚ NOC ALFRED HITCHCOCK 1968
DVORNÁ KAMARILA MARIJA JURIČ ZAGORKA 1973
AKO SA PLÁŠŤ SMRŤ ANTONÍN LIŠKA 1987
ŽENA DVOCH MUŽOV JOŽO MIŽNÁNSKY 1969
REBELKA DAPHNE DU MAURIER 1969
LÁSKA JE LEN SLOVO JOHAN 1971
CHULIGÁNI WILLIAM PIEHL 1989
KYTICA SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝ VH PIESNÍ LADISLAV GALKO 1970
SKALA SRDCA BO GIERTZ 1998
Z MÔJHO DETSTVA A MLADOSTI ALBERT SCHWEITZER 2005
BORGIOVCI – PRÍBEH RENESANČNEJ RODINY JOACHIM BRAMBACH 2000
2 KUSY TIENE TRÓNU HABSBURSKÉHO SIGRID-MARIA GROSSINGOVÁ 1996
ZABUDNUTÉ DETI HABSBURGOVCOV THEA LEITNEROVÁ 1997
SILNÉ ŽENY SLABÍ MUŽI SIGRID-MARIA GROSSINGOVÁ 1997
DETI LÁSKY - SLÁVNI ĽAVOBOČKOVIA URŠULA TAMUSSINOVÁ 1997
RUDOLF, NEŠTASTNÝ NÁSLEDNÍK ISTVÁN BART 1987
CISÁROVÁ ALŽBETA A MUŽI SIGRID – MARIA GROSSINGOVÁ 2000
CISÁROVÁ ALŽBETA MÝTUS A PRAVDA G.PRASCHLOVÁ – BICHLEROVÁ 1998
MARIE LUISA – NAPOLEON BYL JEJÍ OSUD FRANZ HERRE 1997
PREDANÉ DCÉRY HABSBURGOVCOV THEA LEITNEROVÁ 1997
POSLEDNÍ HABSBURGOVCI A SLOVENSKO ROMAN HOLEC 2001
LÁSKA,MOC A INTRIGY HELGA THOMOVÁ 2001
DETSTVO V CISÁRSKEJ RODINE G.PRASCHLOVÁ-BICHLEROVÁ 1999
FRANCOUZŠTINA PRO SAMOUKY STANISLAV LYER 1968
KONVERZAČNÁ PRÍRUČKA FRANCÚZŠTINY DR.STANISLAV LYER 1967
SLOVENSKO-FRANCÚZSKY TURISTICKÝ SLOVNÍK VIERA GRUNDLEROVÁ, I.LIŠČÁKOVÁ 1989
ŽIVOT DIEŤAŤA PRED NARODENÍM JACK H. MC´CUBBIN 1990
STRUČNÁ MLUVNICE FRANCOUZŠTINY VĚRA STAUCHOVÁ 1963
RUSKO-SLOVENSKÝ SLOVENSKO-RUSKY VR. SLOVNÍK EDITA CHRENKOVÁ 1972
SEX,MANŽELSTVO,RODIČOVSTVO 2 HELENA ROZINAJOVA 1984
SÍLA JE VE VÁS LOUISE L.HAY 1993
LÁSKA SA RODÍ V TEBE LOUISE L.HAYOVÁ 1994
JESEŇ V ZÁHRADE DR.KAREL FLOSS , DR.E.FURSTOVÁ 1982
LETO V ZÁHRADE ING.JAN TYKAČ 1981
ZIMA V ZÁHRADE ING. JAN TYKAČ 1983
JAR V ZÁHRADE DR. KAREL FLOSS, DR. EVA FURSTOVA 1980
KOZIA DOLINA RUDO STRINKA 2003
TESNOU BRÁNOU ING. LIPTÁK MIKULÁŠ 2004
BIBLICKÉ HISTÓRIE ANDREJ ŽIAK 1968
SLOVO BOŽIE A SVIATOSTI ĽUDOVÍT ŠENŠEL, ANDREJ ŽIAK 1940
JEŽIŠ NÁŠ OSUD WILHELM BUSCH 1993
MODLITEBNÁ KNIŽKA+PÍSNĚ DUCHOVNÍ 1943
4KUSY PAŠIE 1996
2KUSY EVANJELICKÉ FUNEBRÁL 2002
BARÁNOK BOŽÍ KTORÝ SNÍMA HRIECHY SVETA KENNETHR KLAUS 1995
DUDINCE JURAJ ČERVENÁK , ŠTEFAN SLANČÍK 1980
NOVÁ ZMLUVA NÁŠHO PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA A ŽALMY 1970
2KUSYPÍSNĚ DUCHOVNÍ STARÉ I NOVÉ OD KNĚZE JIŘÍKA TRANOVSKÉHO 1943
BIBLIA PÍSMO SVÄTÉ STAREJ A NOVEJ ZMLUVY 1979
BIBLIA 1978
EVANJELICKÝ SPEVNÍK 1.VYDANIE 1992
TRANOVSKÉHO KANCIONÁL 1968
BIBLÍ SVATÁ 1954 PODLE POSLEDNÍHO VYDÁNÍ KRALICKÉHO Z ROKU 1613
NOVÁ ZMLUVA S ILUSTRÁCIAMI 1992
NOVÝ MODLITENNÍ POHĽAD K SLUŽBÁM CHRÁMOVÝM VŠEDNÝM NEDELNÍM A SVÁTEČNÝM 1823
ZPĚVNIK EWANGELICKÝ ANEB PISNE DUCHOVÍ 1856
ivooo
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Ned Jan 27, 2013 10:26 am

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod Bahdaj » Ned Jan 27, 2013 12:18 pm

Dobry den, po com predavate Deliny Umenia 10sv?
bielikmartin@yahoo.com
Bahdaj
Dobrý pokročilý
Dobrý pokročilý
 
Príspevky: 228
Registrovaný: Pia Júl 25, 2008 3:29 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod huklos » Pon Jan 28, 2013 2:35 pm

Má tato kniha původní papírový přebal : ?
HVIEZDA JIHU JULES VERNE 1956
jtuma@email.cz
huklos
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 11
Registrovaný: Pon Júl 14, 2008 8:24 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod miso16211 » Uto Jan 29, 2013 3:41 pm

mam zaujem o Mayovky, Verneovky + mattematicke knihy. Mohli by ste mi poslat zoznam s cenou?
b.choma.michal@gmail.com
miso16211
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 5
Registrovaný: Sob Sep 17, 2011 7:48 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod judy » Uto Jan 29, 2013 5:55 pm

Dobry den, mam zaujem o
ČESKOSLOVENSKO KAREL PLICKA 1982
RUKOVĚŤ RECEPTURY PROF. V. P. KALAŠNIKOV 1954
CHALÚPKA STRÝČKA TOMA HARRIET BEECHER-STOWOVA 1973

prosim odpoved mailom
juzbo@zoznam.sk
Dakujem

a zaujima ma cena :
DEJINY UMENIA 2 JOSEF PIJOAN 1982
DEJINY UMENIA 3 JOSEF PIJOAN 1983
DEJINY UMENIA 4 JOSEF PIJOAN 1983
DEJINY UMENIA 5 JOSEF PIJOAN 1984
DEJINY UMENIA 6 JOSEF PIJOAN 1984
DEJINY UMENIA 7 JOSEF PIJOAN 1985
DEJINY UMENIA 9 JOSEF PIJOAN 1986
DEJINY UMENIA 10 JOSEF PIJOAN 1986

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 1. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1977
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 2. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1978
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 3. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1979
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 4. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1980
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 5. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1981
ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA 6. ZVÄZOK VLADÍMIR HAJKO 1982

SLOVENSKO 1. DEJINY DR.JURAJ BARTA A KOL. 1971
SLOVENSKO 2. PRÍRODA JÁN BAKO ,PROF. A KOL. 1972
SLOVENSKO 3. ĽUD PRVÁ ČASŤ DOC.ING.VLASTISLAV BAUCH, CSC A KOL. 1974
SLOVENSKO 3.ĽUD DRUHÁ ČASŤ DR.OSKAR ELSCHNEK A KOL. 1975
SLOVENSKO 4. KULTÚRA PRVÁ ČASŤ DR.LIBUŠA CIDLINSKÁ, CSC A KOL. 1979
SLOVENSKO 4. KULTÚRA DRUHÁ ČASŤ VLADIMÍR BÁGEĽ A KOL. 1980
judy
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Štv Jan 24, 2013 8:31 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod LUBO.H » Ned Feb 03, 2013 3:31 pm

Dobry den, mam zaujem o nizsie uvedene knihy.
Prosim odpovedat na halubo@gmail.com

NOVÁ ZMLUVA NÁŠHO PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA A ŽALMY 1970
BIBLIA PÍSMO SVÄTÉ STAREJ A NOVEJ ZMLUVY 1979
BIBLIA 1978
BIBLÍ SVATÁ 1954 PODLE POSLEDNÍHO VYDÁNÍ KRALICKÉHO Z ROKU 1613
LUBO.H
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Ned Feb 03, 2013 3:21 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod sona » Pia Feb 08, 2013 7:38 pm

Ak sú ešte k dispozícii nasledujúce tituly, poprosím ceny na sona.vanovcanova@gmail.com

PLAMENE INKVIZÍCIE 1 MARIJA JURIČOVÁ – ZAGORKA 1975
GRIČSKÁ ČARODEJNICA MARIJA JURIĆ ZAGORKA 1971
PLAMENE INKVIZÍCIE 2 MARIJA JURIČOVÁ – ZAGORKA 1975
CHVÁLA VODY MARTIN MARTINČEK 1981
VRCHÁRSKY CHLIEB KAROL BENICKÝ 1982
DREVENÉ STAVBY NA SLOVENSKU EUGEN LAZIŠTAN, JÁN MICHALOV 1983
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ ODEV VIERA NOSÁĽOVÁ 1983
SPOLOK DIABLOV GRIČSKÁ ČARODEJNICA II. ZVÄZOK MARIA JURIČ ZAGORKA 1971
DVORNÁ KAMARILA MARIJA JURIČ ZAGORKA 1973
KRÁSY A VZÁCNOSTI SLOVENSKEJ PRÍRODY DUŠAN JANOTA, MILAN TESÁK, I.VOLOŠČUK 1984
STRAŠISLÁ NAJSTRAŠNEJŠIE ALFRED HITCHCOCK 1970
STRAŠIDLÁ NA DOBRÚ NOC ALFRED HITCHCOCK 1968
sona
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 16
Registrovaný: Ned Feb 05, 2012 5:46 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod remus61 » Ned Feb 10, 2013 2:55 am

Dobrý deň,

mal by som záujem o knihu ZÁKLADY DIAGNOSTIKY VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE MIKULÁŠ TAKÁČ 1980, ak je ešte dostupná. Za odpoveď ďakujem.

e-mail: rado.safar@gmail.com
remus61
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 8
Registrovaný: Sob Jan 26, 2013 1:55 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod remus61 » Štv Feb 21, 2013 6:27 pm

remus61 píše:Dobrý deň,

mal by som záujem o knihu ZÁKLADY DIAGNOSTIKY VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE MIKULÁŠ TAKÁČ 1980, ak je ešte dostupná. Za odpoveď ďakujem.

e-mail: rado.safar@gmail.com


mohli by ste sa mi ozvať prosím?
remus61
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 8
Registrovaný: Sob Jan 26, 2013 1:55 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod Pokreiska » Uto Feb 26, 2013 6:20 pm

Dobry den,

mate este dostupne knizky Patologická anatomie I.-II(1-2) od Bednara a Patologicko-anatomicku pitvu?
Pekny den

S pozdravom

Pokreis
Pokreiska
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Uto Feb 26, 2013 6:14 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod ivooo » Pia Mar 01, 2013 9:00 pm

Pokreiska píše:Dobry den,

mate este dostupne knizky Patologická anatomie I.-II(1-2) od Bednara a Patologicko-anatomicku pitvu?
Pekny den

S pozdravom

Pokreis

ano mám ich . Cena je 50€ ja ku s poštovným, ak je to radius cca 150km od RA tak aj osobne samozrejme ak by bol záujem o ine knihy cena by iśla s množstvom dolu
ivooo
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Ned Jan 27, 2013 10:26 am

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod eliz199 » Pia Mar 08, 2013 10:52 pm

Dobrý deň, mala by som záujem o Plamene inkvizície od Marije Jurič Zagorky..... ak ich ešte máte poprosiím kontaktujte ma na mail...ďakujem
eliz199
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Mar 08, 2013 10:49 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod ovečka » Sob Mar 09, 2013 4:32 pm

Dobrý deň, chcem sa spýtať či kniha Slovenský ľudový odev je ešte v ponuke a koľko stojí. Ďakujem.
ivana.t@centrum.sk
ovečka
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Pon Feb 06, 2012 12:01 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod remus61 » Pia Apr 05, 2013 6:31 am

Dobrý deň,

ešte stále mám záujem o knihu ZÁKLADY DIAGNOSTIKY VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE MIKULÁŠ TAKÁČ 1980, ak je ešte dostupná. Za odpoveď ďakujem.

e-mail: rado.safar@gmail.com
remus61
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 8
Registrovaný: Sob Jan 26, 2013 1:55 pm

Re: Ponuka aká tu ešte nebola!!! Z dedičstva ponúkam cca 600 kn

Poslaťod horvajan » Pia Aug 30, 2013 12:05 pm

Dobrý deň!
Chcela by som sa spýtať, či ešte máte niektoré z týchto kníh:

TIENE TRÓNU HABSBURSKÉHO SIGRID-MARIA GROSSINGOVÁ 1996
ZABUDNUTÉ DETI HABSBURGOVCOV THEA LEITNEROVÁ 1997
SILNÉ ŽENY SLABÍ MUŽI SIGRID-MARIA GROSSINGOVÁ 1997
DETI LÁSKY - SLÁVNI ĽAVOBOČKOVIA URŠULA TAMUSSINOVÁ 1997
RUDOLF, NEŠTASTNÝ NÁSLEDNÍK ISTVÁN BART 1987
CISÁROVÁ ALŽBETA A MUŽI SIGRID – MARIA GROSSINGOVÁ 2000
CISÁROVÁ ALŽBETA MÝTUS A PRAVDA G.PRASCHLOVÁ – BICHLEROVÁ 1998
MARIE LUISA – NAPOLEON BYL JEJÍ OSUD FRANZ HERRE 1997
PREDANÉ DCÉRY HABSBURGOVCOV THEA LEITNEROVÁ 1997
POSLEDNÍ HABSBURGOVCI A SLOVENSKO ROMAN HOLEC 2001
LÁSKA,MOC A INTRIGY HELGA THOMOVÁ 2001
DETSTVO V CISÁRSKEJ RODINE G.PRASCHLOVÁ-BICHLEROVÁ 1999

Ak sú ešte v ponuke, napíšte mi prosím ich cenu. Veľmi pekne ďakujem.
e-mail: jankahorvathova8@gmail.com
horvajan
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pia Aug 30, 2013 11:58 am

Ďalší

Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 9 hostia

cron